felsefe taşı

Star Wars’taki KARANLIK TARAF gerçekten var mı?

Star Wars’taki KARANLIK TARAF gerçekten var mı?
Mart 06
09:46 2020

George Lucas’ın 1974 yılında senaryosunu yazmaya başladığı ve 1976 yılında beyaz perdeye aktardığı Star Wars serisi, 2019`un Aralık ayında gösterime giren 9ncu film ile hala devam ediyor.
Filmin en öne çıkan unsurlarından birisi de büyük umutlar vaad eden genç Jedi Annakin Skywalker’ın “karanlık taraf”a geçmesidir. Karanlık tarafa geçerek bir Sith Lordu olur. Yeni adı ise Darth Vader’dır. Korkunç acılar içinde vücunun bazı bölümlerini kaybetmesi neticesinde, o korku hissi uyandıran siyah elbisesinin içinde o elbisenin ona sunduğu yapay yaşam koşullarına mahkum bir şekilde yaşar.
Kendi kararıyla geçtiği karanlık tarafın sunduğu yapay güce karşın kendi kalbini, ruhunu, içindeki İlahi güzelliği, aşkı ve sevgiyi, merhameti, nezaketi geride bırakır.
Sahip olduğu karanlık tarafın gücüne karşın o karanlık elbiseye ve karanlık tarafın mutsuzluğuna mahkumdur.
Aslında yaptığı tek bir şey vardır, o da içindeki sevgi ve aşkı çektiği acılar neticesinde kalbinin derinliklerine gömmek…
Fark etmeden yağtığı şey,hayatın zorlu sınavları karşısında yıkılan kalbini ışıkla ve sevgiyle temizlemek yerine öfke,gurur, kibir ve nefret ile yıkayarak kendi acizliğini geçici olarak unutmaktır. Kendinden kaçmaktadır aslında.
Öyle bir derinlere gömer ki ışığını, kendinden bile saklar.
Öyle bir saklar ki ışığını, kendi hakikatini ve İlahiliğini unutur gider. Kaybolan bir ruh olur. Kukladır aslında artık. Tüm gücüne rağmen kayıp bir ruhtur. İçi ölü bir ağaç gövdesidir.
Peki karanlık taraf denen şey var mıdır? Yoksa bir film senaryosu mudur?
Rahatlıkla söyleyebilirim ki, KARANLIK TARAF denen şey vardır ve insanın önündeki en büyük engeldir. Çünkü hepimiz gölge olarak da tabir edebileceğimiz bir karanlık tarafa sahibiz.
Bunu herkes yaşar ama bunun karanlık taraf olduğunu çok az insan bilir.
Eril-dişil, anod-katod, iyi-kötü vs diye tabir edebileceğimiz zıtlıkların hakim olduğu bir evrende yaşıyoruz. Evrendeki her şey aslında zıtlıkların bir ilahi dansından ibaret. Bunlar zıtlık da değil aslında. Hepsi birbirinin tamamlayıcısı. Biri olmadan diğer var olamaz. Zıtlıklar olmadan ne evren, ne sistem, ne de insan var olur. Bu yüzden zıtlıklar lazım ve onlardan kaçış yok.
İyiyi kötü olmadan, doğruyu yanlışı bilmeden, sıcağı soğuğu yaşamadan, yükseği alçağı görmeden bilemeyiz. İnsanın gölgesi de ruhun dnya okulunda tekamülü için var. Tasavvufçular buna nefs der. Psikologlar ise ego.
Peki zıtlıklar neden var? Tekamül ortamı için.
Şimdi gelelim karanlık tarafa…

Kalbi mühürlüler olarak Kur’an-ı Kerim’de anlatılan insanlar vardır ki, onlar hep bu karanlık taraftadırlar.
Kötülük yapan, zülmeden insanlar vardır, bunlar da hep karanlık taraftadırlar. Maalesef karanlıktan başka bir şey görmedikleri için hayatlarından başka da bir şey bilmezler. Aristo’nun dediği gibi bir katil bile aslında kendisini mutlu kılacak olan şeyi yapmaya çalışır. Karanlığı bilen karanlıkla bunu yapar, nurlu yolda yürüyenler ise sevgi, saygı, merhamet, hoşgörü, aşk ile yaparlar.
Bir de ışığı görse bile bir türlü ışığa doğru adım atamaynla rvardır ki bence bu kişiler için durum en kötüsüdür. Çıkışı görüp harekete geçemezler zira. Birileri onlara el verse bile verilen eli alamazlar. Kendilerine sunulan lütfu görmez ve bilmezler ve hatta anlamazlar.
Ama bir de Annakin Skywalker gibi bir ışık savaşçısı olarak insanlara ve insanlara hizmet için eğitilen, bu yola baş koyanlar vardır. Bilgi, beceri ve yetenekleri aldıkları eğitimler ve ustalarıyla olan fiziksel, zihinsel ve ruhsal irtibatları neticesinde her geçen gün artmaktadır.
Ancak aydınlanma yolunda yürüyenlerin önünde en büyük engelleri yine kendileridir. En büyük engel kendi içlerindeki GÖLGE’leridir. Kendi içlerindeki her gölgeyi fark edip, onlara ışık tutmadıkları sürece kendi gelişimlerinde ve insanlığa hizmet çabalarında her daim bir risk olacaktır.
Ve bu yolda mertebesi ne denli yüksek olursa olsun düşenler olur. Ve yüksekten düşenin aldığı yara daha fazladır. Bu yüzden de tekrar ayağa kalkması kolay değildir.
Acı olan asıl şey ise bir usttayla, bir mürşidle, bir guru ile çalışmalarına rağmen bu tür bir acı deneyimi yaşamış olmalarıdır. Ama yaşanması gereken yaşanacaktır, çünkü usta vaya mürşid sadece ama sadece yolu gösterbilir; yolda yürüyecek olan ve kendi gölgelerine ışık tutacak olan kişinin kendisinden başkası değildir. Sırat köprüsünde kişinin sadece kendisi olacaktır elbet.
Büyük güçlerine rağmen ışık savaşçılarının önündeki engeller neler olabilir?
• Sonuca ulaşmak için ŞEHVET – Bu tür bir şehvet kişinin yolda yürümek ve tecrübe etmek yerine sadece salt hedefe odaklanmasına sebep olur. Çıktığı yolda artık sadece ama sadece fayda amaçlı eylemde bulunmaya başlar. Bu da egoyu tetikler. Amaç için her türlü aracı meşru görür.
• Kendinden önde olanları KISKANMAK – Kişinin gelişip büyüdüğü gibi başkaları da aynı yoldadır. Ancak bu yol bir yarış değildir. Kimse kimse ile de yarışmıyordur aslında. Bir mücadele de yoktur çünkü mücadelenin olduğu yerde kazanan ve kaybeden deolur. Kişi sadece kendisini aşmak gayretinde olduğu sürece yolda kalır ve ilerler. Ancak kendini ve kendi içsel gelişimini başkalarıyla kıyaslayıp, kendisini mutsuz etmeye başladığı an, başlakarını putlaştırdığı veya kendisi üstün görmeye başladığı an, işte o zaman düşmeye başlar.
• Bilginin ve akıl danışılmanın KİBİRİ – Kişi ilerledikçe yavaş yavaş kendisi gibi yolda olanlar arasından bilgi, beceri ve yetenekleriyle sıyrılmaya başlar. Ondan feyz almak isteyenlerden tutun da, fayda sağlamak isteyenlere kadar birçok başka insan ile bilgi, beceri alış-verişi yapmaya başlar. Ancak bilginin ve akıl sorulmanın kibri insanı sararsa, kişi kendini diğerlerinden üstün görür. Kendini seçilmiş kişi sanabilir. Kendisini özel bir yere oturtabilir. Bugün birçok ruhsal odak, batıni tarikat, kişisel gelişim okulunda bu sorunu görebilirsiniz. BEN’den BİZ’e geçmeye çalışanların en büyük risklerinden birisi BEN’in dibine düşmektir. BEN OLDUM diyen kişi, bunu düşündüğü an diptedir.
• Sınavlardan yorgun düşüp engellere ve sebeplerine karşı ÖFKE – Annakin’in yaşadığı da budur aslında. Otomobil üreticileri yeni bir tasarım yaptıklaırnda aracı test ederler. Ve bu testler aracı her türlü koşulda ve ortamda denemek ve sınamak içindir. Bu testlerin en zorlusu ise çöllerde -50, +50 derece gibi aşırı koşulların olduğu ortamlarda uzun süreler boyunca arabayı test etmektir. Bunu anlatmamın sebebi şu. Kişi hakikatin nurunu fark edip, o yolda yürümeye başladıkça ve hatta ilerlemeye başladıkça sınanacaktır. Her atılan adımda sınavlar daha da sıklaşacak ve şiddeti artacaktır. Sınavların amacı halıyı dövmek değil, halının tozunu almaktır. O yüzden kişi nefsinden ölene dek, kendi muhasebesini dünyada yaşarken tamamlayıp ölmeden önce ölene dek, bu sınavlar gelecektir. Her durumda, her koşulda ve her insanla dahi kendi içsel denge ve bütünlüğünü kişi koruyabilene dek bu sınavlar gelecektir. İşte Annakin’in başına gelen şey de bu sınvalar karşısında artan gücüne rağmen dayanma gücü kalmamasıdır. Annakin’in kabı bir yere kadardır. Daha fazlasını kaldırmaz. “Allah dağına görekar verir” derler ya, işte Annakin bir yerde gelir ve tıkanır. Kabını daha fazla büyütemez.
• Aşırı çabadan dolayı yorgun düşüp TEMBELLİKetmek– İlerledikçe artık her şeyi biliyor gibi hisseden veyahıt yolun sonuna geldiğini düşünen veyahut bana bu kadarı yeter diyen kişi tembelliğe sürüklenir. Bu yol hiç bitmeyen sonsuz basamaklı bir yoldur. Nereye gittiğini ve ne kadar gittiğini sadece Allah bilir. Bize düşen ise sadece ilerlemektir.
• Öğrenme AÇLIĞIile odağını kaybetmek– “Sessizliğin Sesi” adlı kitabında Blavastky diyor ki “öğrenme odasında gereğindne fazla kalma”. Bilgi iyidir ve gereklidir. Ama eyleme dönüşmeyen bilgi gerekli midir. Bir Sümer atasözünün dediği gibi “öğremeyecekse neden öğrenir insan?”. Her şeyi bilme çabası kişiyi eylemden, eylem yoluya bildiklerini test ederek öğrenmekten, kişilerle irtibatta daha fazla kalarak kendindne başka insanların hazinelerinden öğrenmekten alı koyar.
• Daha hızlı, daha fazla gelişimek HIRSI – Hint felsfesinde Karma Yoga diye bir şey var. Kısaca bir şeyi sadece sonuç beklentisiyle yapmamak anlamında gelir. Bir ağacı meyvelerinden ötürü sevmek karma yoga değildir. Yani bir sonuç için yola çıkmak değildir önemli olan. Asıl önemli olan yolda olmak ve ilerlemek deneyimidir. Sonucu hırs yapan mein olunuz ki yoldan bir türlü düşer.
İşte bu yüzden kolay değildir ışık savaşçılarının yolu.Hakikati aramakla bulunmaz ancak bulanlar ise sadece arayanlardır. Arayış ise hep yolda kalmaktır.
Kenan Rıfai diyor ki “dünya rahat yeri değildir.” Haklı. Yolda olmak ve aramak bir eli yağda br eli balda demek değildir. Yoöda olmak ve aramak kendinle olan savaşını bitirmeki içsel engellerini aşmak, sana dayatılan engelleri aklının özgürlüğü ile aşmak, bilinç tekamülü yapmak, bu dünyadaki yaşam amacını bulmak ve bunu gerçekleştirmektir. Bu yol ise amaçsız, rahat, tembel bir yaşam ile olmuyor dostlar.
Evet. Annakin Sskywalker’ın filmde başına gelen karanlık tarafa geçiş şehirde nirvana yolculuğuna çıkan her insanın yaşamın sarkacına kapıldığında düşebileceği bir çukurdur. Allah hepimize her daim, her durumda, her koşulda yolda olmayı ve hakikatin nurlu yolundan sapmamayı nasip etsin inşallah.

1.640 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • Mindfulness`ta Ustalaşmanıza Yardımcı Olacak Kuantum Fiziğinin 4 ÖzelliğiMindfulness`ta Ustalaşmanıza Yardımcı Olacak Kuantum Fiziğinin 4 Özelliği Mindfulness`ta Ustalaşmanıza Yardımcı Olacak Kuantum Fiziğinin 4 Özelliği Kuantum dünyası, gözleriniz olmadan görmeyi öğrenirseniz iyi bir […]
  • İhtiyarlara Yer Yok!İhtiyarlara Yer Yok! İnternetin yararlı olduğunu da unutmamalı. Ondan sadece eğlence amacıyla istifade edenler için zor olsa da. Doğrusu internetin yararlı bir araç olduğunun giderek unutulması düşündürücü. […]
  • Değnekler ve BalonlarDeğnekler ve Balonlar Karanlık günlerden aydın­lar etkilendiler. Aydınlık günlerden karalar pay aldılar. Karanlık, hepimizi aynı öl­çüde etkilemedi. Aydınlıktan da hepimiz aynı ölçüde […]
  • Özgür Zihine Doğru…Özgür Zihine Doğru… "Bir düşünün; güzel bir yemek yediğinizde, kendinizi ağırlaşmış hissedersiniz, zihniniz yeterince boş olamaz, oysa benim zihnimin özgür olmasına ihtiyacım var ..." demiş, Marcel […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Mayıs 2024
P S Ç P C C P
« Nis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Arşivler