felsefe taşı

Ruhani İkiz

Ruhani İkiz
Mayıs 21
11:39 2021

“Her insanın ruhani bir ikizi, suptil bir bedeni de vardır” diyen bu görsel bizi “Subtle body” / İnce Beden ve Süptil Anatomi üzerine düşündüren Anotomist sanatçı Alex Grey’in eserlerinden biri yine …
‘Hepimiz yoğun fiziksel bedenimize aşinayız ama aynı zamanda topluca aura adı verilen ve fiziksel olanı çevreleyen süptil bedenlere de sahibiz. Her ikisi de enerjiden yapılmıştır ancak çok farklı frekanslarda titreşir, bu nedenle fiziksel olan katı görünür ve süptil olan normal görüş için görünmezdir’
Frederick Lenz’in sözleri ile “ Bir bedenimiz var ama aynı zamanda ince bir bedenimiz, fiziksel bedenimize benzeyen bir enerji bedenimiz var. İnce fiziksel beden enerjiden, çok yüksek hızda titreşen ışıktan oluşur, böylece insan fiziksel gözleri onu göremez. ”

Bu bakışa göre Fiziksel bedende olan her şey
ilk önce süptil bedende gerçekleşir.

Ruhsal enerji süptilden fiziksele akar,
bu yüzden süptil bedenin
dengeli, net ve fiziksel bedenle hizalı kalması önemlidir.

Gizli Enerji Terapilerinin yazarı Richard Gerber ;
“ İnce enerji bedenlerimiz, sağlığımızı korumada önemli bir rol oynar. Eterik bedendeki enerji bozuklukları, anormal hücresel organizasyon ve büyüme modellerinin tezahüründen önce gelir. ”
sözleri ile ifade etmiş bu durumu…

Çağlar boyunca ve tüm dünyada mistik öğretiler,
ölüm deneyimleri (ÖYD’ler)
kişileri bir dizi olarak ( genellikle ince bedenler olarak adlandırılan
görünmez iç içe geçen bedenler)
tanımlıyorlar.

Bu bedenler,
görünür bedenimizle iç içe geçebilen bir madde olan
“karanlık maddeden” oluşabilir
ve her bakımdan organlarımız veya kemiklerimiz kadar
varlığımızın bir parçasıdır.

Bunu destekleyecek
önemli deneysel veriler ve deneyimsel fenomenler var.
Bu fenomenler, süptil bedenleri, qi veya chi’yi içerir,
vücut deneyimleri, ÖYD’ler, uygulamalı şifa veya terapötik dokunuş ve duanın gücü &
ÖYD’ler, ezoterik geleneklerin ölüm sonrası görüşlerine paraleldir.
(Ruldolf Steiner, Emanuel Swedenborg ve Tibet Budizmi gibi farklı kaynaklar)

Hülasa İnce bedenlerin varlığı
sadece ÖYD’leri açıklamaz,
aynı zamanda vücut dışı deneyimler (OBE’ler),
basiret ve üzüntü algısı, uygulamalı şifa ve duanın gücü gibi ekstraları da açıklamaya yöneliktir.

(Bunların fiziksel temeli
mistik bedenlerde yatıyor denmekte adeta)

İnce bedenlerin tam deneyimi,
sıradan bilinç için erişilemez görünüyor.

Manevi ve felsefi yazıların ve öğretilerin tümü değilse de çoğu
Ortaya çıkan bu kavramı içermektedir.
Eski Mısırlılar, Çinliler ve Yunanlıların yanı sıra Yerli Amerikalılar,
Afrika, İnkalar, Hindistan’ın Vedik kâhinlerinin hepsi…

Hatta Mistikler ve Şamanlar
doğrudan deneyimlediklerini söylüyorlar bu ince bedenleri,,.
Rama ve Atmananda olarak da bilinen ( Tibet Budizmi, Zen, Vedanta ve Mistisizm öğretileri de dahil olmak üzere Amerikan Budizmi olarak adlandırdığı şeyi öğreten ruhani bir öğretmen) III.Frederick Philip Lenz de ;
“ Fiziksel bedeninizi çevreleyen ve koruyan
enerji bedeninde bir şeyler ters gittiğinde,
daha sonra fiziksel bedeninizde görünecektir.
Sorun her zaman süptil fizikselde başlar
ve sonra fizikselde tezahür eder. ”

Hatta “Deride veya saçta bir bozulma gördüğünüzde,
ince bedenle sorunlar yaşıyorsunuz.
Genellikle insanlardan çok fazla kötü enerji alıyorsunuz
veya çok fazla olumsuz düşünce düşünüyorsunuz.
İnsan formuna uygun olmayan bir enerjiyi çekiyorsunuz. ” demekte…

Bu anlamda , bir Hindu keşişi olan Swami Vivekananda ‘nın
şu sözleri oldukça düşündürücüdür ;

“Zihin, bedenin sadece ince kısmıdır.
Zihninizde ve sözlerinizde büyük bir güç tutmalısınız.”
Süptil beden ayrıca vücudun tüm bölgelerine enerji ve bilgi taşımak için çakralardan yayılan kanallar olan nadileri de içerir.

“ İnce fiziksel bedende, farkındalığımız olan ve fiziksel olanı çevreleyen ışık ve enerji bedeni içinde yer alan yedi ana çakra vardır” (bunlar Lenz’in ifadesi)

“ Çakralar, fiziksel bedeni dönüştürmek için uygun şekilde asimile edilebilmesi ve kullanılabilmesi için daha yüksek titreşimli doğanın enerjisini alan ve işleyen süptil bedenler içindeki boyutsal portallardır. ” demekte yine R. Gerber

Ve bu portallar aracılığı ile ince bedenler de iletişim halindedir.
Stuart Wilde de şu sözleri ile bu bağlantıya işaret etmiş görünüyor ;
“ Her birimiz, başkalarının bize tepki verme deneyimini yaşadık; genellikle hiçbir mantığı yokmuş gibi görünür. Ama aslında, insanlar bizim süptil enerjimizi kavrarlar ve onu göremeseler veya kelimelere dökmeseler bile, hissederler ve bilinçaltında bilirler. Belki de tasarladığımız enerjinin niteliklerine ve gücüne göre evet veya hayır oyu veriyorlar. ”

İnce bedene ilişkin ilk kavramlar Upanishadlarda ortaya çıkar, Brhadaranyaka Upanishad ve Katha Upanishad dahil. Taittiriya Upanishad, beş kosha veya kılıf teorisini tanımlar ( ancak bunlar eşmerkezli katmanlar olarak düşünülmemelidir, ancak birbirini izleyen incelik düzeylerinde iç içe geçer)

Hint düşüncesinde Taittiriya Upanishad’ın MÖ 4. yüzyıldan 1. yüzyıla kadar, iç içe geçen beş kılıftan oluşan bir dizi olan Panchakoshalar’ı tanımladığı dönemde “açıkça mevcut” olan
ve yine MÖ 2. yüzyıl kadar erken bir tarihte tanımlanabilen Mawangdui mezarlarında bulunan Taocu metinlerde de görülen İnce beden kavramları ve uygulamaları
Yogik, Tantrik ve diğer Hinduizm sistemleri, Vajrayana Budizmi ve Çin Taocu simyası ile insanlığa yansıyanlardır.

Diğer ruhani gelenekler olarak ; tasavvuf “en kutsal beden” (wujud al-aqdas) ve “gerçek ve hakiki beden” (jism asli haqiqi) gibi mistik veya ilahi bir beden hakkında bilgi verirken
Çin’ deki meridyen sistemi ve Hermetizmde “ölümsüz beden” (soma athanaton)olarak geçti.

Yoga geleneğindeki süptil beden, bir insanı bariz fizikselliğin ötesinde oluşturan çeşitli titreşimli enerji katmanlarıdır.

İnce beden, fiziksel ölüm anında fiziksel bedenimizi terk eden varlığımızın veya bilincimizin parçası olarak tanımlanır.

Fiziksel ölüm anında geride kalan, fiziksel bedenimizdir.
Hayati enerji Evren’e geri salınır.

Aslında buna, günlük deneyimimizde devam ediyor,
uykuda bu kaba bedeni terk ediyoruz, süptil bedenimizi alıyoruz.
yani olan; ruhun bedeni kabadan süptile, süptilden kabaya değiştirmesidir.

Fiziksel olan, süptil hale gelebilir ve süptil, fiziksel hale gelebilir.

Bu inanışlarda mevcut bedenin faaliyetlerine göre,
kişi başka bir ince beden hazırlar.
Ve süptil bedene göre, kişi başka bir kaba bedene kavuşur.
Bu, maddi varoluş sürecidir.

Bununla birlikte, kişi ruhsal olarak konumlandığında
ve kaba veya ince bir beden arzulamadığında,
orijinal ruhsal bedenine ulaşır

Yine bu süptil bedenin içinde,
süptil duyu organlarından da
(beş duyu organımızın süptil alemi algılayabildiğimiz yönü) söz edilir.

Modern Hint ruhani öğretmeni Meher Baba,
ince bedenin “arzuların ve yaşamsal güçlerin aracı olduğunu” ,
süptil bedenin, Tanrı’yı idrak etmek için ruhun özdeşleşmeyi bırakması gereken üç bedenden biri olduğunu belirtti.

Batılı bilim adamları meditasyon araştırmalarında ince beden kavramını keşfetmeye başladılar.
Ezoterik çalışmalardaki Teosofi hareketi, ilgili Sanskritçe terimi “ince vücut” olarak tercüme eden ilk hareketti (terimin kullanımı Hintçe kullanımından oldukça farklı olsa da)
Bu da terimi -en azından şimdilik-modern bilim insanları için sorunlu kılmakta ne yazık ki …

Fiziksel kozmologların “karanlık madde” fenomenine ilişkin keşiflerindeki son keşifler, fiziksel bir temele giden yolu işaret edebilir.
ince bedenler için.

Karanlık madde” nin, bilginin (enerjinin) görünür madde tarafından korunmasız mesafelerde taşınabileceği bir model sunabilir.

Yakın zamana kadar bilim adamlarının bu “karanlık” hakkında hiçbir fikri yoktu.
madde “görülemediği veya dokunulamadığı için var olmuştur, ancak görünür maddeden geçebilir.

Bu özellikler, elektrik yüklü parçacıklardan oluşmadığını gösterir. Sadece uzak galaksilerde gözlemlenen yerçekimi etkisi nedeniyle var olduğunu biliyoruz. Dahası, “karanlık madde” nadir değildir; kozmologlara göre, evrenin en az yüzde 90’ı ondan oluşuyor.

Yani bu evrendeki maddenin en az yüzde 90’ı
böylesine büyük bir gizeme sahip ve dolayısı ile
bilim insanları bugün mümkün olmadığını söyleyemezler.

“Karanlık madde” nin özelliklerine bağlı olarak,
bugün imkansız olduğuna inanılan şeyler

yarın çok sıradan hale gelebilir.

Bizler”karanlık madde” ve “karanlık madde” bedenleri hakkında birkaç şey çıkarabiliriz.

“Karanlık madde” bedenleri,
öznel veya bilinçdışı “görünmez” dünyamızın
fiziksel tezahürü olabilir…

Qi veya prana, ışıklı maddenin değil, “karanlık madde” bedenlerinin enerji özelliğidir.

Geleneksel kaynaklar, qi’yi birçok kategoriye ayırır.
Qi, meditasyon ve hareket yoluyla “geliştirilebilir”
ve bu da görünür bedeni etkileyebilir.
Görünüşe göre iyileşme, görünür beden üzerinde gerçekleştirilen eylemler veya süptil “karanlık madde” bedenleri üzerinde gerçekleştirilen eylemler yoluyla gerçekleşebilir.
Sağlığa pek çok alternatif yaklaşım,
süptil bedenleri etkileyen ve dolayısıyla görünen bedeni etkileyen tekniklerdir.

Akupunktur, görünen vücut üzerinde yapılmasına rağmen,
daha doğrudan eterik ince bedeni etkiler, bu da sırayla etkileyebilir

Fizik bilimciler “karanlık maddenin” var olduğundan eminler çünkü
ürettiği yerçekimi etkilerini gözlemleyebilirler.

Ancak bu “karanlık madde” nin ne olduğu konusunda kararsızlar
ve İnce “karanlık madde” bedenlerine dair kanıtlar önemli olsa da, fizik bilimciler yine de sağlam fiziksel kanıtlara ihtiyaç duyabilirler.

Aydınlık maddemizle, aletlerimizle veya makinelerimizle “karanlık maddeyi” kolayca tespit edemeyiz, çünkü “karanlık madde” nin bilim camiasının tanıdığı tek fiziksel özellik kütleçekimsel özelliğidir.
Bu, ölüm üzerine küçük ama tespit edilebilir bir kilo kaybının meydana gelebileceğini düşündürebilir.

Ancak eterik beden, astral beden ve zihinsel beden, bu şekilde ölümden sonra devam etmez
ve süptil bedenlerin en yoğunlarıdır
– yine de görünür bedene göre o kadar yoğun olmasalar da.

Bu bedenler görünür bedenle kalabilir
ve kademeli olarak dağılabilir,
nedensel beden, ruh ve daha ince madde formları ayrılabilir.

Belki de gerçek mistikler
zamanla
ilk “karanlık madde” bilim adamlarımız olarak görülecektir,

çünkü onlar tıpkı görünür maddede olduğu gibi
“karanlık madde” ile de nesnellik elde ettiler.

Ancak şu anda, bilim insanları
“karanlık madde”nin fiziksel davranışı hakkında çok az şey biliyorlar
ve zaman ve mekan algısı farklı olabileceğinden,
bu fiziksel kanıtı kurmak çok kolay olmayacak görünüyor.

Fakat en azından şu da çok net ki ;

21. yüzyıla girerken
bu bilgiler dahi
olağanüstü heyecan verici bir macera vadediyor bize…

2.305 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • Plasenta ve Anne-Çocuk Enerji BağlantısıPlasenta ve Anne-Çocuk Enerji Bağlantısı Maternal-fetal arayüzde bir bariyer, kanal görevi gören Plasenta mucizevi bir organdır. Bizi annemizle birleştiren ve doğana kadar rahim gemisinin kontrol paneli olarak görev yapan […]
  • Elektro-manyetikElektro-manyetik Vücudumuz büyük bir elektrik santraline benzetilebilir. İnsan vücudunun yaşam sistemi, büyük bir mıknatıs veya hareketli bir elektrik santrali olarak tanımlanabilir.Hayati enerjisi […]
  • Yeniden Doğmak Lazım…Yeniden Doğmak Lazım… Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lâzım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK Yeniden doğuş,ölüm- yeniden […]
  • Estonyalı AlexEstonyalı Alex Estonya, Letonya maceralarının sonlarına doğru bir Estonyalı delikanlıyla tanıştık, adı Alex. Nasıl şirin, nasıl...anlatamam. Çok sevdik Alex'i Robert Redford'un 30 yaş hali, ama çok […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Mayıs 2024
P S Ç P C C P
« Nis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Arşivler