felsefe taşı

Nostradamus

Nostradamus
Mayıs 23
16:17 2014

“Ey Bilge olan söyle mükemmelliği kazanmak için ne yapmalıyım?
Patikaları ara: Fakat yolculuğuna başlamadan önce ey Lanu; temiz kalpli ol.
İlk adımını atmadan önce gerçeği yalandan, fani olanı ebedi olandan, ayırmayı öğren.
Hepsinden önemlisi; Ruh Bilgeliğini, Akıl öğreniminden, Kalp Öğretisini, Göz Öğretisinden ayırt etmeyi öğren.” Sessizliğin Sesi “Tibet’in Kadim Bilgelik Kitabı”

“Bütün zihindir ve evren zihinseldir.” Kybalion

Nostradamus 14 Aralık 1503’te Fransa’da doğmuştur. Kimilerine göre Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük dehası, kimilerine göre ise tüm zamanların en berbat şarlatanıdır.
“Nostradamus, gezegenlerin ve yıldızların gelişimiyle ilgili bilgileri kullanarak kehanetlerde bulunduğunu söylemiştir. Fransız doktor ayrıca değişik tedavi metotları ve ilaçları çok başarılı olan, şifalı bitkiler uzmanı; simya bilgini, astrolog ve tüm zamanların en çok tanınan kâhinidir.”

“Nostredame soyadının Yahudi olan büyükbabasından geldiği ileri sürülür. Rönesans entelektüeli denilebilecek Julius Sezar Skaliger adlı İtalyan’dan Okültizm hakkında bir hayli bilgi almıştır.” “1547 ile 1549 arasında yaptığı İtalya yolculuklarında, Milano’da tanıştığı bu simyacıdan öğrendikleriyle 1552’de ilk kitabını ilaçlar üzerine yayımladı. Tüm çağdaşları gibi, astrolojiyle de ilgilenen Nostradamus 1550’den itibaren gök cisimleri esas alınarak yapılmış kehanetler içeren bir almanak yayımlamaya başladı. Kehanetlerinin ilgi görmeye başladığı o yıllardan itibaren yazdığı dörtlüklere “Nostradamus” imzasını atmaya başladı. Nostradamus terimi Latincede “biz bizim olan şeyleri veriyoruz (damus)” ya da “biz derde deva olan şifa ilacını (pancea, panase) veriyoruz” anlamına gelir.”

“Müthiş merakı sayesinde aranan bir veba doktoru olmuştur. “Nostradamus kadim kâhinlerin derin öngörülerinden büyülenmiştir ve kendi kehanet teknikleri üzerinde çalışmak için onları araştırmıştır.” Bir gözlemevine dönüştürülen çatı katında kaleme almış olduğu 924 dörtlükte gerçekleşmesini beklediği olayları anlatılmaktadır. Bu kehanetleri daha sonra “Centuries Astrologiques” adlı eserinde toplayan Nostradamus, çevirmenlerin işini zorlaştırmak için karmaşık bir anlatım tercih etmiştir. Bu yüzden de dörtlükler yüzyıllar boyu farklı şekillerde yorumlanmıştır.” “En meşhur kitabı olan Centuries’de (Yüzyıllar) 16. yüzyılda kendi bakış noktasından gelecek on yüzyılı ve sonra bizim zamanımızdan da ilerisini, M.S. 3797’ye kadar gördüklerini kaydetmiştir.”

“1555’te Salon-de-Provence’e yerleşmiştir. 1555´de “Centuries”in ilk baskısı yapılmıştır. İlk baskının adı “Les Propheties de Me. Michel Nostradamus” yani “Michel Nostradamus´un Kehanetleri”dir. 1558’de kitabını daha da genişletip krala ithaf etmiştir.1560’da saray hekimliğine atanmıştır. Ünü giderek yayılan Nostradamus, Catherine de Médicis’nin astrologlarından biri haline gelmiştir. 1564’te Catherine de Médicis onu saraya daimi kalmak üzere çağırmış ve kral IX. Charles’ın hekimi ve danışmanı olarak ilan etmiştir. 1581’de kehanetlerinden dolayı Kilise tarafından aforoz edilmiştir.”

“Sırlarla dolu bir hayatı vardır Nostradamus’un. Elinden çıkmış metinler hem tarihçileri hem de onun kehanetleriyle yaşamını sürdüren birçok meraklısını, çözümlenmesi neredeyse imkânsız bir dilin karanlıklarına iter. Çok zeki olduğu küçükken anlaşılınca, büyükbabası onunla özel olarak ilgilenmiştir. Ona Latince, Yunanca, İbranice, matematik ve astroloji öğretir. Nostradamus, Galileo’dan yüz yıl önce, dünyanın yuvarlak olduğu ve güneşin etrafında döndüğü inancına sahiptir.”

Nostradamus bir okültist ve simyagerdir. O, İbranice şifreler düzenleyen az sayıda insandan birisidir. Yüksek ezoterik bilgiye sahip olmuş ve dönemde aktif olan çeşitli ezoterik-inisiyatik organizasyonlara katılmıştır.

Nostradamus’un kitaplarındaki kehanetleri açık ve seçik olmayan, yorum gerektiren sembolik ifadelerden oluşmaktadır. “Araştırmacılara göre, başvurduğu bu örtüleme yöntemlerinden başlıcaları şunlardır: Semboller kullanma, mitolojik referanslar verme, sözcükleri ters çevirme. (anagramme)”
“Bir okültist olan Nostradamus okültizmin sembolizm ilkesini esas alarak, kehanetlerini hem yalnızca anlayabilenler anlasın diye, hem de Kilise ve koyu dindarlar tarafından suçlanamasın diye bir hayli sembolik bir dille kaleme almıştır. Yani geleceğe ait öğrendiği gerçekleri yazmaktan kaçınmamış, fakat kitabındaki bu gerçeklere herkes ulaşamasın diye birtakım örtüleme yöntemlerine başvurmuştur.”

“Yüzlüklerde sık sık sözü edilen “Grand Chyren” ifadesinde bir harf oyunu olduğunu varsayanlara göre, Nostradamus’un kimi zaman “en yüce hükmedici”, “âlemin hükümdarı” niteliklerini verdiği, ne olduğu anlaşılamamış bu ad, sıradan bir kralı değil, Fransızcada “Büyük Köpek” anlamına gelen “Grand Chien”i, yani Sirius’un bulunduğu Büyük Köpek (Grand Chien) Takımyıldızı’nı ve bu takımyıldızdaki “Yüce Köpek” lakaplı Sirius’u ifade etmektedir.”

“Nostradamus’un gündelik hayatında mutsuzluk ve ölüm somut olarak etkiler yarattığı için olsa gerek ki; döneminde yaşanan ağır hastalıklarla mücadele etmesi kâhinin en önemli ilham kaynağı olmuş ve eserlerinin ana temasını oluşturan korku dolu kehanetler hep ön planda yer almıştır. İlk eşini ve iki çocuğunu veba nedeniyle kaybetmiştir. 1554’te yerleştiği Marsilya’da tarihin en kötü sel felaketi yaşanmıştır. Kehanetlerinin hep ölümler, felaketler ve savaşlarla olmasına şaşmamak gerekir.”

Tüm zamanların en tanınmış kâhini Nostradamus’un deprem, sel ve diğer doğal felaketlerle ilgili kehanetleri olduğu bilinmektedir. Kehanetlerin şifrelerini okuyan uzmanlardan Fransız Peter Lemesurier, küresel ısınmaya ve kâhinin birinci cilt 17’inci dörtlüğüne dikkat çekiyor: “Kırk yıl hiç gökkuşağı görülmeyecek sonra kırk yıl boyunca her gün görülecek kurak topraklar daha da kuraklaşacak ardından dev su baskınları gelecek.” “Lemesurier’e göre kuraklığın insanoğlunun belini kıracağı dönemler yakın. Ardından da büyük bir sel gelecek.” Bir diğer şifre çözücü Peter Lorie de onunla hemfikir: “2015 yılına kadar hızlı iklim değişiklikleri gözlenecek, birkaç ay gibi bir süre sonra kuraklıktan sellere, sonra tekrar kuraklığa geçilecek.” Fransız Jean-Charles de Fontbrune ise Lemesurier’in bir zaman hatası yaptığına inanıyor. Ona göre, bu 40 yıllık karanlık dönemle Nostradamus I. Dünya Savaşı sonrasını anlatıyor.” Lemesurier’e göre I. cildin 67’nci dörtlüğü de sonun başlangıcının sinyali var: “Büyük açlığın çoğaldığını görüyorum Bir orda görünecek bir burda, sonra yayılacak dünyaya O kadar büyük ve o kadar geniş ki Koparacak ağaçları köklerinden ve süt emen bebekleri annelerinden.”

“Macar araştırmacı Ionescu, Nostradamus’un geleneksel evrensel düşünce temsilcisi olduğunu ve kullandığı dilin Yahudi gizemciliğinin alfabesi olan Kabbala yorumunda geçerli olan gizli bir dil olduğunu ileri sürer. Ionescu, Kâhinin simya çalışmalarını da incelemiş ve bunları resimleyerek yorumlar aramıştır. Sonuçta onun çok iyi bir etimolojist, astrolog, astronom ve tarihçi olduğunu belirtirken özellikle de “Centuries”in son bölümlerinin İncillerden biri olan Aziz Yuhanna veya St. John İncilinin Apokalips yani “Kıyamet” bölümünden yola çıkarak yazdığını ekler.”

Nostradamus’un bazı kehanetleri şunlardır:
“Gökten taşlar inecek”: Dünyaya çarpacak göktaşları hakkında kehanette bulundu.
“Mehdi gelecek altın çağ başlayacak”: Ortadoğu kökenli bir Mehdi’nin Asya’da belireceğini ve onun gelişiyle, Dünya’nın 2016-2020 yılları arasında Altın Çağ’a gireceğini söyler.
“Dünya karanlığa gömülecek”: Çevre felaketlerine ilişkin kehanetlerinde, güneş ve ayın bulutla örtüleceğini ve dünyanın karanlık içinde kalacağını öne sürer.
“2025’e kadar Dünya ekseni değişecek”: Dünya’yı büyük çevre felaketlerinin beklediğini öne süren Nostradamus, depremler sonucu 2025 yılına kadar Dünya ekseninin değişeceğini söyler.
Nostradamus Hitler’in adını ve gamalı haçın (svastika) tarifine kehanetlerinde yer vermiştir.
“Toprak kuruyacak seller gelecek”: Fransız uzmanlara göre Nostradamus da 2015′ kadar Dünya için ‘karanlık bir dönem’ görüyor. Kâhine göre dünyada iklim değişiklikleri olacak. Büyük bir kuraklık yaşanacak. İnsanoğlunu bu uzun kuraklık döneminden sonra bir felaket daha bekliyor: Boyutu bilinmeyen dev sel suları…
“Kendi ölümünü gördü”: Nostradamus “İyi geceler” diyen papaza “Sabah öleceğim” dedi denir.
“Üçüncü Dünya Savaşı 2076’da, dördüncüsü ise 2106’da çıkacak. Dördüncü Dünya Savaşı sonrasında bin yıllık barış çağı yaşanacak. Hayat 3797 yılında sona erecek. Nostradamus’a göre sadece insanlık bitecek, dünya hiç yok olmayacak.” Tüm bunlar dörtlüklerin yorumlanması ile elde edilmiştir. Net veriler değildirler.

Nostradamus’un gerçekleştiği söylenen kehanetleri şöyle devam eder:
Fransa Kralı “1 Temmuz 1559’da” öldü.
“30 Ocak 1649’da” İngiltere Kralı 1. Charles’ın kafası kesildi.
“1666 yazında” Londra yangını çıktı.
“16 Ekim 1793’te” Marie Antoinette idam edildi.
“1846 Ağustos”unda Neptün gezegeni keşfedildi.
Branau am Inn’da “20 Nisan 1889’da” Adolf Hitler doğdu.
“1936 Yılında” Franco, İspanya halkını ikiye böldü.
“1938 Yılında” Hitler, Avusturya’yı ilhak etti.
“1. Charles’ın kafasının kesilmesinden 290 yıl sonra” 1939 yılında, 2. Dünya Savaşı patlak verdi.
“1945 Yılında” Hitler evlendi ve öldü.
Bunların yanında gerçekleşmemiş birçok kehaneti de mevcuttur. Gerçekleştiği söylenenler yoruma açık hatta bazen fazlaca zorlama ile doğruluğu savunulan öngörülerdir.

“Engizisyon korkusu nedeniyle kehanetlerini anlaşılmaz ve sisli bir üslupta, manzum dörtlükler olarak yazmıştır. Kilisenin onu büyücülükle suçlayabileceğinin farkındadır. Şeytani bir büyü yerine Tanrısal bir vahiy içinde olduğunu anlatmaya çalışır. Bu arada, gezegenlerin ve yıldızların gelişimiyle ilgili bilgileri kullanarak kehanetlerde bulunduğunu da ekler.”

“Dörtlüklerde hiçbir yazın kuralı yoktur, dilbilgisi kurallarına da rastlanmaz. Bir kraldan veya önemli birinden söz ederken birçok farklı ad kullanır ama kastedilen hep aynı kişi midir, anlaşılmaz. Yerler ve astrolojik veriler belirsiz ve genellemeler olarak görülür, çok sık özellikle Provence kentleri başta olmak üzere kent ve kasaba adları verilir. Ciddi bir araştırma sonucunda bunun da bir şifre olduğu anlaşılmıştır. Kâhin, Provence Fransası´nın kentlerini kendince bir şifre olarak kullanmıştır. Zaman zaman da kentlerin coğrafi konumları, astrolojik zamanlamaları simgeler yani gezegenlerin belli bir tarihte alacakları gök konumunun izdüşümünü gösterir. Kısacası, olabildiğince karmaşık, kaotik bir düzen gizlidir.”

“Nostradamus, salt astroloji ile bu sonuçlara varmamıştır. Kehanetlerini nasıl yaptığını özgün diliyle anlatırken, farklı bir şeyleri vurgular. Nostradamus´un kitaplığında çok gizli ve yasak kitapların bulunduğu söylenir, bunlardan birisi “Süleyman´ın Anahtarları”, bir diğeri de efsanevi Mısırlı Gizemci İamblichus´un “Sırlar” kitabıdır. “Süleyman´ın Anahtarları” çok gizli bir kitaptır, anlatılan öykülere bakılırsa 12.Yüzyıl´da Bizanslı Tarihçi Chonensis tarafından bir kopyası İmparator´a sunulmuştu, kitap doğadışı bilinmeyen güçlerle ilişki yöntemlerini ve kehanette bulunmanın sırlarını anlatıyor ve öğretiyordu. 1350´deki Papa VI.İnnocent´in bu kitabın eline geçen bazı bölümlerini dini törenle yaktırdığı da anlatılır. Bugün Paris´deki Arsenal Müzesinde “Süleyman´ın Anahtarları”nın bir kopyası olduğu bilinen bir kitap vardır, eğer sözü edilen kitap bu değilse dahi, karşımızda yine de anlaşılmaz bir kitap çıkar. Müzedeki kitabın metni İbranice, Latince, Grekçe, Arapça yazılmıştır ve hatta birkaç yerinde antik Kalde dili kullanılır. Tamamen simgeseldir, tek bir kelimesi dahi anlaşılamaz, deli saçması gibi gözükür ama altında bir gizemin yattığı kesindir, kısacası kitap dev bir bilmecedir. Nostradamus kitabının 1.Yüzlüğünün 42.Dörtlüğünde garip bir metodu işaret eder, öyleyse onun bazı garip ve bilinmeyen bir yolla kehanetlerini oluşturduğunu da düşünebiliriz ama ne olduğu hakkında pek bir şey söylememiz mümkün değildir fakat kesin olan tek şey astrolojiyi kullanmış olduğudur ama tek başına değil.”

“Nostradamus: Kâhin mi, şarlatan mı” başlıkları defalarca atılmıştır. Onun, 1666 yılında Londra’da meydana gelen büyük yangından Amerika’daki terör saldırılarına kadar birçok felaketi görmüş olduğunu iddia edenler her yöne çekilebilen kehanetleri bu şekilde yorumlarlar.

“”Dörtlükler o kadar anlaşılmaz ki tıpkı falda olduğu gibi istenilen yorumlar eklenebilir” diyor tarihçi ve Nostradamus uzmanı Jörgl Dendl. Ayrıca kâhin, yılların kronolojisini de bilinçli olarak değiştirmiş. Çünkü kehanetleri yüzünden izlenebileceğinden korkuyordu. Ama Dendl’a göre kehanetleri doğru sıraya koymak için matematiksel bir anahtar söz konusu. Ancak bu şifreyi çözen olmadı henüz.” “Nostradamus öyle genellemeler yapmış ki, gelecekte de insanların kendisi için “bak bildi, iste söylediği bu.” yorumunu yapabilmelerine olanak veriyor.”

“Aslında oğluna yazdığı fakat herkese hitaben yazıldığı kabul edilen 1 Mart 1555 tarihli geleceğe dair yazılan mektubunda Nostradamus şöyle yazmıştır: “Eğer her şeyi açıkça yazarsam, krallıkların, mezheplerin ve dinlerin birbirlerine karşıt ve şimdikinden çok başka olacakları görülecek. Her şeyi açık açık birbirine bağlarsam, devletler, dinsel ve siyasi kuruluşlar ve dini yasalar yok olabilirler. Geleneksel hayalleri ve gizli amaçları biliyorum ama hiçbiri yok olmamalı. Dilimi bağladım, kalemimi kâğıtlardan uzak tuttum ve bayağı düşüncelerden korktum.””

“16. yüzyılın ortalarında, Nostradamus gelecekten haber veren tek kişi değildir. Her meslekten insan her konuda kehanette bulunmuştur. Ama Nostradamus bunlardan sıyrılıp Kraliyet sınırları içerisinde iyice ünlenmiş ve kehanetleri Avrupa’nın diğer yerlerinde de tanınmaya başlamıştır.” 1643-1839 arasında “Centuries” tam onbeş kez basılmıştır. Nostradamus´un ölümünden sonra, odasında bazı belgelerin bulunduğundan da söz edilir.

“Bana göre, diyor Dendl, astrolojiye yönelen kâhin, tarihteki olayların tekrarlanmasından yola çıkıyor ve hadiseleri belli başlı gezegen düzenleriyle bağlıyordu. Bu gökyüzü hareketleri yıllar sonra tekrarlandığında ise bu mantığa göre benzer felaketler yaşanıyordu.” Belli başlı hadiselerle uyumlu yorumlar sonradan dörtlüklere eklenmiştir. “Geleceği bilmek gibi büyük bir yetenek insanlar için her zaman çekici olmuştur. Bu tür şeylere birçok insan inanmak ister.” Özgün dörtlükler yeterince ürkütücü olmadığı zamanlarda şarlatanlar devreye girer. Söz konusu dörtlükler uydurma Nostradamus dizeleriyle bir araya getirilir. Nostradamus’un niçin kehanette bulunduğu sorusuna “Herhalde kehanette bulunması için seçildiğini düşünüyordu” diyor Dendl.

Nostradamus’a ait olduğu belirtilen 1982’de bulunan kayıp kitabı ise çok ilginçtir. Kitap İtalyan gazeteciler Enza Messa ve Roberto Pinotti tarafından Roma Merkez Kütüphanesinde bulunmuştur. “History Channel” tarafından ilgi ile takip edilen bir program ile geniş kitle ile de paylaşılmıştır.

Kayıp kitabında 80 resim vardır. Nostradamus tarot kartlarını bu kitabında yorumlamıştır. Örneğin Tarottaki 46. kart yıkım, kule kartı bire bir şekilde işlenmiştir. 80 resimde papalık ve kilise kötülenmiştir. Kimilerine göre Jung’un ortak bilinçaltından yararlanmıştır. Sezgileri çok güçlü biri olmuştur. 1555’de Mediciler ile Paris’te buluşması hayatında çok önemlidir.

Nostradamus, “Seçim hakkınız olacak” diyor. En kritik seçim… Gelecek ya tam bir bilgelik ya da büyük bir yıkım mı. Aydınlanma mı yok olmak mı, insani cesaret mi ölümcül bir kibir mi… Hepsi insanın seçimine bağlı diyor. “Doğru işleri yapmazsan yok olacaksın…” diyor; zaman sona erecek. En dibe düşmezsen değişmek istemezsin ve Nostradamus da bu dipten çıkışın yaşanacağını söylüyor.

3797 yılına kadar devam eden felaket tahminlerinde “Önce sel ve su baskını yaşanacak ama ateşle dönüşüm olacak su ile değil.” diyor. Bu tanımlamalar dünyaya ilişkin kehanetlerden çok bireyin kendini dönüştürmesi için gizli mesajlar veriyor. Felsefe taşını arayan simyacıların aradığı hazineyi meşakkatli yollardan geçip kendilerinde keşfetmesi gibi. Nostradamus kehanetleriyle yaşamın devam edeceğini ve dünya için henüz bir yok oluşun söz konusu olmadığını söylüyor.

Birçok genel öngörünün paylaşıldığı döngüleri hesaplayarak açıkladığı kehanetleri daha çok geçimini sağlamak içindir. Nostradamus’un gerçekleşen kehanetlerinin yanı sıra, gerçekleşmeyen ve muallâkta olan birçok öngörüsü vardır. Gerçekleşmesi beklenen önemli kehanetleri de cabasıdır. “Şarlatandır” diyenler ya da “inanılmaz bir kâhindir” diyenler iki uçta sert ve coşkulu konuşmaya devam ederler ancak altın dengenin yolu hezeyan içindeki iki uçta yer almaz. Nostradamus döneminin ilerisinde çok ilginç bir kişiliktir. Kesinlikle birçok ezoterik cemiyete yakın olmuş ve bazılarına da katılmış olma olasılığı yüksektir. Yaşadığı dönem ve yaşadığı bölge, ayrıca irtibat halinde olduğu aileler çok önemlidir. Vermek istediği mesajları çok kapalı bir biçimde kilise hegemonyasından da çekinerek örtülü biçimde vermiştir. Özellikle yakın tarihte bulunan kayıp kitabında yüzeydeki anlamların altı incelenirse dünyadan daha çok insanın dönüşümü için gizli bir anlatım mevcuttur. Mediciler ile sıkı ilişkisi onun eski kadim hermetik metinlere ulaştığı olasılığını çok güçlendirmektedir. Her konuya peşin redci ya da koşulsuz takipçi biçimde atılmak yerine detaylı bilgi sahibi olup fikir üretilmelidir. Nostradamus halen ismi yankılanan, ilgi çeken bazen fazlaca önem verilen ama gerçekten de özgün bir kimsedir ve detaylı bir incelemeyi haketmektedir…

Nostradamus sadece bazı olacakları bildiği için mi ismi halen bu denli güçlü yankılanmaktadır yoksa insanlarda “bir şeyler gerçekten çok ters gidiyor olabilir” hissinin giderek kuvvetlenmesinden midir?

“Krallar, partiler ve dinlerin uğrayacakları köklü değişiklikler yazılı olarak ortaya konulduğunda, parti ve dinlerin ileri gelenleri kendi hayallerinde oluşturdukları şatoların yıkıldıklarını görecekler ve duydukları hoşlarına gitmeyecektir. Dünya’nın büyük bir keşmekeş ve sarsıntı geçireceğini söyleyince özellikle bilim adamları da telaşlanacaklar ve çoğu bu kehanetlerin saçma olduklarını ileri sürecek. Ancak kehanetler gerçektir. Çünkü kaynağı gökyüzüdür…” Nostradamus Gerçekleşen ve Gerçekleşmesi Beklenen Kehanetleri

“Zaman beni meydana getiren öz.
Zaman beni sürükleyen bir nehir; ama nehir benim.
Beni parçalayan bir kaplan; ama kaplan benim.
Beni tüketen bir ateş; ama ateş benim.” Jorge Luis Borges

Berk Yüksel

Kaynakça:
http://www.sacred-texts.com/nos/index.htm
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nostradamus
www.sabah.com.tr/2005/04/07/gnd115.html
www.sabah.com.tr/2005/04/06/gnd105.html
http://www.sabah.com.tr/ozel/nostradamusun912/dosya_918.html
Nostradamus (Gerçekleşen ve Gerçekleşmesi Beklenen Kehanetleri); R.W. Velch
İÇ İÇE GEÇMİŞ ZAMANLAR; Gregg BRADEN
http://www.bilinmeyen.com/node/232
http://www.bilinmeyen.com/node/229
Nostradamus’un kayıp kitabı; History Channel (belgesel)
“Nostradamus´un kehanetleri: Yüzyıllar (Centuries) ”
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=352420

8.754 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • İhtiyarlara Yer Yok!İhtiyarlara Yer Yok! İnternetin yararlı olduğunu da unutmamalı. Ondan sadece eğlence amacıyla istifade edenler için zor olsa da. Doğrusu internetin yararlı bir araç olduğunun giderek unutulması düşündürücü. […]
  • Alternatif Gelecekler Oluşabilir mi?Alternatif Gelecekler Oluşabilir mi? Zamanda geçmişe gitmeyi başarsanız bir şeyleri değiştirir miydiniz? Mesela Hitler'i yok etme şansınız olsaydı daha çocuk yaştayken onu bulup, pek çok masum insanın ölmesini önleyebilir […]
  • Selefîyye ya da SelefîlikSelefîyye ya da Selefîlik Selefîyye ya da Selefîlik sözcükleri gündemimize girdi. Ne demek Selefilik? Hani, “Halef/Selef” sözcükleri var ya? Selef halefin tersidir ve tarihsel olarak “Önde olanlar” anlamına gelir. […]
  • MüptelaMüptela - Ne var bu "karışım"ın içinde anlamıyorum? - Ne gibi? - İksir gibi bir şey bu??? - Bir kere tadını aldın mı... Müptelası oluyorsun değil mi? - Ne var bunun içinde? - Ne mi var […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Temmuz 2024
P S Ç P C C P
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Arşivler