felsefe taşı

Dünyanın organize olma biçimi ; Tensegrity

Dünyanın organize olma biçimi ; Tensegrity
Eylül 14
11:59 2020

“Vücudunuz geçmişinizi taşır – tüm stresler, kazalar ve hastalıklar izlerini bırakır ve vücudunuz bunlarla başa çıkmak için uyum sağlar. Bazen bugünün acısının kaynağı ilgisiz görünen bir şeydir – geçmişte olmuştu. Yılların tecrübesinden sonra öğrendiğimiz şey, bir bölgenin hasar görmesi durumunda diğer alanlardaki dengeyi ve simetriyi etkilediğidir. Tensegrity, bir alandaki hasarın diğer bölgelerde ilgisiz görünseler bile nasıl ağrıya neden olabileceğini anlamak için yararlı bir modeldir.”
________________Dr Robert Fong
Vücudunuzun bir parçası zayıfladığında veya tehlikeye girdiğinde, tüm yapınız sorunu dengelemek için tepki verir – tıpkı bir asma köprü gibi. Bunu anlamak, sadece semptomlarını tedavi etmenin değil, bir sorunun nedenini bulmanın anahtarıdır.
________________Fizyoterapist Bev Kosuljandic
Yoksulluk mu, uyuşturucu mu, savaş korkusu mu yoksa açlık mı?
Hiç şüphe yok ki bunlar sorunlardan bazıları ve daha pek çoğu var ama
bu hızlı hareket eden dünyada
yaygın olan temel ve en büyük sorun TENSION ; Her türlü gerilim,
her türlü dengesizliğe ve güvensizliğe yol açar.
Kişi kendini gerilimden nasıl kurtaracağını bilirse,
hayattaki sorunlarının çözümü de vardır.
Geriliminizi dengeleyebilirseniz, duygularınızı, öfkenizi ve tutkularınızı nasıl dengeleyeceğinizi otomatik olarak öğrenirsiniz.
Özetle, gerginlik ilkelerini kullanarak
probleminizin kaynağını aradığımızda,
vücudunuzdaki gerginlik çizgilerine baktığımız anlamına gelir,
muhtemelen şamanların yaptığı da bu idi
Doktorlar da artık
ağrıyan omuz gibi
sadece semptomlarınızın ortaya çıktığı yere bakmıyor,
tüm vücut yaklaşımını uyguluyorlar.
Proloterapi, hekimin kompresyon / sıkıştırma elemanlarını gerildiklerinde veya yırtıldıklarında tamir etmesini sağlar.
Heykel ve mimarlık alanlarında ortaya çıkan tensegrity,
son zamanlarda
manuel terapi uygulayıcıları ve araştırmacılarından da
artan bir ilgi gördü.
Fasiyal sistemin kas, kemik, bağ ve tendon arasındaki karmaşık ilişki, herhangi bir hareketin gücünü tüm vücutta sorunsuz bir şekilde birleştiren ve dağıtan bir gerilme ve sıkıştırıcı denge yaratır.
Zihin durumumuz vücuda
fasya yoluyla tamamen nüfuz eder.
Şimdi fasya nedir?
Fasya, vücuttaki her şeyin desteğini oluşturan ve bütünleştiren gergin bir bağ dokusu matrisidir.
Vücudun esas dokusudur.
Her bir parçanızı diğer her bir parçanıza bağlar.
Bu nedenle, iyileşme sürecinizde ayrılmaz bir rol oynaması şaşırtıcı değil.
Kesintisiz viskoelastik doku, tüm vücut yapılarını baştan ayağa sarar ve içine nüfuz eder. Her şeyi bir arada tutan lifli, yapışkan ve ıslak kolajen liflerin 3 boyutlu ağıdır.
Tensegrity,
vücudumuzun gün boyunca koşmak, bükmek, çekmek ve hatta yürümek için uğraştığı dinamik strese esneklik ve direnç sağlar.
Bu kuvvetler kas-iskelet sistemi yoluyla (özellikle fasya tarafından) yayılır.
Travma vücudunuzda “dalgalanabilir”
Örümcek ağının bir tarafını çektiğimizde diğer tarafın şeklini bozduğunu hepimiz biliyoruz.
Aslında, römorkörümüzle yarattığımız gerilim hatları boyunca ağın şeklini değiştirir.
Aynı şey fasyada da olur,
bir bölgede bir yaralanma meydana gelir veya bir kısıtlama gelişir ve etki, diğer vücut kısımlarına doğru gerilim hatları boyunca dalgalanır.
Tensegrity kelimesi mimari tasarımda, bisiklet tekerleklerinde, örümcek ağlarında ve oyuncaklarda
ve hatta Carlos Castaneda’nın ” Yürek Taşıyan Yol ” nda kullanılan birçok fikri tanımlamak için kullanılabilir.
Mimaride ve canlılardaki tensegrity,
bütünlüğün
gerilim ve sıkıştırma bileşenleri arasındaki dengeye dayandığı
bir tür yapı ile ilişkilidir.
Yeni çok ölçekli modelleme yaklaşımı,
gerginliğin
tüm boyut ölçeklerinde yaşayan sistemlerin
temel belirleyicisi olduğunu yeniden onaylıyor
Mekanik ve fizyoloji açısından biyolojik dokular,
Makrokozmostan Mikrokozmos’a mevcut olan
tensegrity yapılarıyla
aynı şekilde davranır.
Tensegrity (gerilim-bütünlüğü),
anatomiyi
moleküler seviyeden tüm vücuda
potansiyel olarak entegre eden yapısal bir mekanizmadır
ve gergin bir ağ içinde yüzüyormuş gibi görünen
farklı sıkıştırma elemanları ile popüler olarak tanınmaktadır.
İNSAN ANATOMİSİNDE YAPISAL BİR MEKANİZMA OLARAK HELİKAL GERGİNLİK
SÖZ KONUSUDUR.
Biyolojide, sarmal yapılarda Tensegrity gözlenir.
Sarmal, biyolojide iyi bilinen yapısal bir motiftir.
Gerginlik, sarmal ve platonik katılar arasındaki temel bağlantılar artık bilinmektedir.
Sarmal moleküller, çekim (gerilme) ve itme (sıkıştırma) kuvvetleri arasındaki bir denge yoluyla dengelendikleri için,
kendi başlarına gerginlik yapıları gibi davranırlar
DNA’daki nükleotidler ,
bazlar veya spiral bir merdivendeki basamaklar gibi ayrı bileşenlerin düzenli bir şekilde istiflenmesi olarak değerlendirilebilir.
Tensegrity, bir yapının yerçekiminde sabit kalmasını sağlamak için kompresyon yapıları (bu durumda kemikler, omurlar) ile gerilim unsurları (yumuşak dokular-fasya, kaslar, tendonlar) arasındaki dengeyi tanımlayan mimari prensiptir.
Spinal gerginlik bunun bir örneğidir.
Omurga gibi pelvis ve omuzun tümü bu özelliği gösterir
Doğadaki Tensegrity’nin özlü şekli, birden fazla Üçgen şeklinden oluşan bir 3B piramit olan tetrahedrondur.
Hem tetrahedron hem de ikosahedron,
doğal fiziksel güçlerin etkileşimleri yoluyla kendiliğinden oluşur
ve insan anatomisindeki karmaşık şekilleri takdir etmenin temelini oluşturur.
İkosahedrona dayanan bazı doğal olarak oluşan yapılar karbon fullerenlerdir;
polen taneleri ve “küresel” virüsler…
Virüsler, en düşük frekanslı jeodezik kubbe olan icosahedra’dır.
İkosahedron temel bir geometrik şekildir
çünkü minimum yüzey alanı içinde, küre dışında herhangi bir normal yapıdan daha büyük bir hacmi kaplar
Biyolojik yapılar
doğaları gereği kaotik,
doğrusal olmayan, karmaşık ve öngörülemezdir.
Biyolojik yapısal mekaniği açıklamak ve anlamak için
yeni kaos ve karmaşıklık bilimlerine ihtiyaç vardır.
Tensegrity, insan duruşuna uygulandığı haliyle,
vücudumuzun nasıl çalıştığını tanımlayan mevcut modeldir
ve öncelikle gergin yapılar olduğumuz anlayışına dayanır.
“Gerilim” ve “bütünlük” kelimelerinin bir kombinasyonu olan Tensegrity,
yapı mühendisliğinde on yıllardır kullanılan bir ilkedir
Sanatçı, matematikçi ve mucit R. Buckminster Fuller’ın
bilime birçok önemli katkılarından biri,
gerginlik mimarisinin ilkelerini ifade etmekti.
Tensegrity, 1960’larda Fuller tarafından ortaya atılan bir mimari ilkedir.
Kelime olarak, Buckminster Fuller tarafından türetilen bir terimdir ve iki terim ;gerilim ve bütünlüğün bir kısaltmasıdır.
Canlı organizmalarda birleştirici bir yapısal ilke olarak biyotensegrity tanınması,
1970’lerin ortalarında ortopedi cerrahı Stephen M. Levin (d. 1932) ile ortodoks biyomekanik teori ile açıklanamayan şeyleri ameliyat masasında gözlemleyerek başladı
Tensegrity mimarisinin uygulamaları,
jeodezik kubbe binalarından Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi veya NASA tarafından uzay araştırmaları için kullanılan konuşlandırılabilir yapılara kadar günümüz dünyasında görülebilir
Ama belki de tensegrity mimarisinin en dikkate değer yönü,
biyolojik organizmalara uygulanmasında yatıyor.
Biyolojide tensegrity açıklamaları
1980’li yılların beri literatürde adı geçer
ve hücresel hücre iskeleti , serebral korteks , örümcek ipeği,yaban arısı; memeli ve kuş akciğeri; fasiyal matriks; omuz; omurga; pelvis ve kafatasını içerir.
Tensegrity ilkeleri , karsinogenez , gelişimsel biyoloji ve doku mühendisliğine kadar pek çok biyolojik süreci anlamamızda artık çok önemli .
Biotensegrity ilkeleri ve mekanik iletimin hücre fizyolojisindeki rolü, değişmiş mekanotransdüksiyona bağlı patolojik durumların olasılığını düşünmeye sevk eder.
Hücre dışı ortamdaki veya hücre içindeki değişiklikler,
mekanik iletimin değişmesine ve sonuçta hastalığa neden olabilir.
Kardiyomiyopati, osteoporoz, kas distrofisi, astım ve ateroskleroz gibi çok sayıda patolojik durum,
şimdi kısmen mekanotransdüksiyondaki değişikliklere atfedilmektedir.
Mekanotransdüksiyonla ilgili olarak büyük ilgi gören bir hastalık kanserdir
Tensegrity Teorisinin Biyolojik Organizmalara Uygulanması (Biotensegrity)
Tensegrity ilkelerinin biyolojik organizmalara uygulanması,
1977’de David Robbie’nin insan kas-iskelet sisteminin bir gerginlik sistemi olarak görülebileceğini öne sürmesiyle başladı.
Son on yılda, hücresel mekaniği incelemek için yeni araştırma teknikleri geliştirilmiştir.
Bu yeni tekniklerle, Ingber ve diğerleri,
hücrelerin tensegrity mimarisinin mekanik ilkelerine bağlı olduğunu ve canlı hücrelerin ön gerilimli doğasını doğruladığını ikna edici bir şekilde gösterdiler
Gerilmiş ara lifler,
çekirdekten hücre zarına kadar her şeyi birbirine bağlar
Kas fibrillerinin ve hücrelerinin altıgen istiflenmesi
aynı fiziksel yasalar nedeniyle oluşur.
Kılcal damarların oluşumu bile
endotelyal hücreler ile kendi yapılarının hücre dışı yapı iskelesi arasındaki gerilime bağlı etkileşimlerden kaynaklanır
ve gerginlik ile açıklanır.
OMURGA GERGİNLİĞİ
Omurga genellikle bir blok yığını olarak tanımlanır, ancak gerçekte karmaşık bir Tensegrity yapısıdır.
ÖRÜMCEK AĞI
Örümcek ipeği hem mikro Şövalye hem de makro seviyelerde gerginlik yapısı olarak da düşünülebilir
Hatta Bilim insanları
Moleküler bir Biyotensegrity olduğunu da gördüler;
Ingber, hücre iskeletinin, hücre şeklini etkileyen ve çoklu hücre içi sinyalleme kademelerini etkinleştiren çok işlevli bir gerginlik yapısı olarak nasıl davrandığını gösterdi.
Nükleik asit seviyesinde, tensegrity ilkeleri,
3 boyutlu tensegrity tabanlı DNA yapılarını oluşturmak için kullanılmaktadır.
Hücresel biyo-bütünlük kavramının sağlam bir şekilde yerleşmesiyle, bilim adamları artık dokuları ve organları gerginlik yapıları olarak inceliyorlar.
Doku düzeyinde, yürütülen araştırmanın çoğu, biyotenselliğin mekanik sinyal transdüksiyonuna (mekanotransdüksiyon) ve doku gelişimi ve biyomühendislikte mekanotransdüksiyon rolüne nasıl yol açtığını anlamayı amaçlamakta…
Vücudunuz bir gerginlik modeliyle nasıl karşılaştırılır?
Vücudunuzdaki kemikler yumuşak doku denizinde yüzer
– kaslarınız ve fasya’nızın gerilmesiyle yerinde tutulurlar.
Vücudunuzun şekli, bir ev gibi sert eklemler ve sıkıştırma ile değil, tüm yapınızdaki bu gerilim dengesi ile korunur.
Gerginlik mimarisi bağlamında, bir kemik,
kas-iskelet sisteminin bir parçası olarak sıkıştırmaya dirençli
bir destektir.
Bununla birlikte, tek başına, bir kemik
aynı zamanda bağımsız bir gerginlik yapısıdır.
Bir şey hareket ettiğinde, her şey hareket eder.
Bu üç boyutlu ince zeka ağı,
sürekli olarak bilgi ve his yaratıyor, alıyor ve ifade ediyor.
AKCİĞER
hem insanlarda hem de kuşlarda
bir tensegrity yapı olarak incelenen başka bir organdır
Biotensegrity’nin Osteopatik İlkelerle Entegrasyonu
Osteopatik tıbbın kurucusu Andrew Taylor Still,
“Bir osteopat, hastalıkların nedenini ararken
mekanik nedeni bulmaya başlar” demekte…
Bununla birlikte, osteopatik tıp okullarında,
patofizyolojideki mekanik kuvvetler üzerine eğitim, hücresel fizyolojiye değil,
tipik olarak kas-iskelet sistemi ve somatik işlev bozukluğuna odaklanır.
Biyologlar bir gün ilaçları doğrudan hücrelere gönderebilecek
veya dokuların yenilenmesine yardımcı olabilecek
nanotüpler ve diğer nano cihazları inşa etmek için
gerginlik ilkelerini kullanıyorlar.
Karbon yerine DNA ile çalışan Ned Seeman, William Shih ve Tim Liedl gibi nanobiyologlar,
gerilme kimyasal bağlama kuvvetleri tarafından bir arada tutulan DNA desteklerinden oluşan moleküler yapılar oluşturmak için gerginlik tasarımları kullanıyorlar.
Bazıları viral kapsidlerin karmaşık üç boyutlu jeodezik formlarını taklit eder.
Diğerleri, tensegrity tasarım ilkelerinden gelen mekanik kararlılıktan yararlanarak nano ölçekli bileşenlerden milimetre boyutuna yakın kristallere dönüşerek kendi kendine bir araya gelebilir.
Bu arada, Hod Lipson, Radhika Nagpal ve diğerleri gibi biyomühendisler,
tek tek hareket edebilen ve aynı zamanda koordineli bir şekilde davranan
daha büyük kolektifler halinde kendi kendine birleşebilen makro ölçekli robotlar oluşturmak için gergin bütünlüğü kullanıyorlar.
Gelecek, en acil toplumsal ve çevresel sorunlarımızın çözümlerinin doğadan geldiği bir şeyse, gerginlik muhtemelen daha da merkezi hale gelecektir.
Duygularımızı, öfkemizi ve tutkumuzu dengelemek için gerginliğimizi nasıl dengeleyebiliriz?
Yoga sanatı ve uygulaması sayesinde bu gerilimler aşamalı olarak azaltılabilir.
YinYoga, bizi bir arada tutan doku türü olan fasya üzerine odaklanır.
Fasyanızı etkileyen her şeyi etkiler.
Vücudunuzda gerçekte neler olup bittiğini anlamak için,
fasya’nızın nasıl çalıştığını anlamanız gerekir.
Bu, vücudunuzun temel dengeleme mekanizmasıdır.
Yaklaşımımızda çok fazla çabalarsak veya çok ciddileşirsek,
fasya sertleşir.
Yaşamdaki mükemmeliyetçilik tutumları kadar sert öz değerlendirmeler de fasyal ağda her zaman gerilim yaratacaktır.
Kendinize karşı şefkat geliştirin.
Kendini derinlemesine kabul etmek sadece bu süreç için gerekli değildir,
aynı zamanda iç dünyayı daha net algıladıkça kendini kabul etme de daha dolgun hale gelir.
“Tensegrity’yi yoga veya t’ai chi ile karşılaştırmak mümkün değildir. Farklı bir kökeni ve farklı bir amacı vardır. Kökeni şamaniktir, amaç şamaniktir.” der Carlos Castaneda da …

2.607 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • %99 Oyunu Durdurdu!%99 Oyunu Durdurdu! Fakir ama gururlu çoğunluk dev finans akbabalarına nasıl milyarlarca dolar kaybettirdi? Gamestop hikayesini duydunuz mu? Düşene son tekmeyi vurup bundan hatırı sayılır para kazanmayı […]
  • Amerika’nın Klavuztaşı-Georgia’nın Stonehenge’iAmerika’nın Klavuztaşı-Georgia’nın Stonehenge’i Yıl 1979, Amerika, Georgia eyaleti , Elberton’da sıcak bir Haziran ayında Tate Sokağındaki ofise öğle saatlerinde şık takım elbiseli birisi gelir ve bir anıt yaptırmak istediğini […]
  • Oyunla Özgürleşen DünyalarımızOyunla Özgürleşen Dünyalarımız Tanıdığım neredeyse herkes bir ya da bir kaç dizi izliyor. Peki yerli dizi izlemekle yabancı dizi izlemek deneyimleri arasında bir fark var mı? Dahası bunun kapitalizmin yarattığı korku […]
  • İhtiyarlara Yer Yok!İhtiyarlara Yer Yok! İnternetin yararlı olduğunu da unutmamalı. Ondan sadece eğlence amacıyla istifade edenler için zor olsa da. Doğrusu internetin yararlı bir araç olduğunun giderek unutulması düşündürücü. […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Temmuz 2024
P S Ç P C C P
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Arşivler