felsefe taşı

Bireyleşme ve Jung

Bireyleşme ve Jung
Ocak 10
11:54 2020

Her bireyin nihai hedefi (Jung ifadeleri ile) bir benlik ve kendini gerçekleştirme durumuna ulaşmaktır.Klasik BİREYLEŞME kabaca dört kategoriye ayrılır ve aslında hepsi iç içe geçerler (1.Gölge çalışması_ 2.Anima / Animus çalışması_ 3.Bilge Yaşlı Adam / Bilge Kadın çalışması ve 4.Öz / Benlik çalışması)
Öz Arketipi bütünlüğü resmederek bireyselleşmeye yardımcı olur. Aslında,TANRI ARKETİPİnin yarattığı ÖZ ARKETİPİnin yarattığı imgelerle aynıdır.
BİLGE YAŞLI ADAM rüyalarımızda TANRI olarak görünebilir;
ya da büyücü; peygamber; guru; kılavuz; sevgili ;kral ; otorite figürü; danışman, filozof, rahip, profesör, yargıç, baş usta, doktor, simyacı, tıp adamı, büyücü, sihirbaz, büyücü ya da benzeri tür kişiler…

Bu nedenle, kutsal imgeler

(haç, bulutlardaki tanrı, haleler, ışık, melekler, vs.)

kişiliği bireyselleştirmek için

zihin tarafından kullanılır.

______________________

Jung’un sözleriyle,
üç arketip

– Gölge, Anima ve Bilge Yaşlı Adam –

doğrudan kişiselleştirilmiş biçimde deneyimlenebilir.

Bu arketipler,
Dönüşüm Arketipleri
(bireyselleştirme sürecinin bir parçası)
olarak adlandırılabilecek bir arketip sınıfıdır

______________________

Jung, ÖZ / Benlik kavramını
Hindu felsefesinden ödünç aldı.

Benliği, “tüm ruhun bütünlüğü” olarak nitelendirir,

ÖZ / Benlik ,
Kişiliğin nihai birliği olan,
bilinç ile bilinçdışı arasındaki
bir merkez ;
“kişiliğin orta noktası” olarak adlandırılır

Ruh halini oluşturan çeşitli nitelikler arasındaki
uyumu ve dengeyi gösterir

ve sembolleri genellikle

DAİRELER , HAÇ ve MANDALALAR dır

Dinlerde belli bir zaman ve mekân içerisinde
varlık
kendi sınavını yaşayıp sonra tekrar O’na döndürülecektir

Dönme ve döndürülme eyleminin dairevî olduğu açıktır.
Zaten İslam Tasavvufu’na göre de

“insan özü itibariyle Allah’tan kopan bir parçadır”

______________________

__BİLGE YAŞLI ADAM ya da Yüce birey tipi

bu iç benlik / Öz arketipinin

insan olarak simgeleşmiş

şeklidir.
______________________
Psikanalist Carl Jung’un
“Kolektif bilinçdışı” kavramı içine dahil ettiği
‘Arketipler’

evrensel roller, karakterizasyonlar ve davranış kalıpları,
dolayısı ile
evrensel sembollere, metaforlara ve hikayelere erişebilen parçalarımız…

__________

Jung ,arketip figürlerine «Mana Kişilikleri» demekte

(Mana ,
‘kutsallık’ veya ‘ilahi’ anlamına gelen Melanezyaca bir kelime)

Harita olmadan evden binlerce mil uçan kuşların
göçünü anımsatan bir şekilde,
kollektif bilinçdışında ruhsallığımız için
“gizli yol haritası” olan bu arketipler

tüm hayatımızdaki davranış kalıpları
haline gelmekte…

(Jung, yaşamı boyunca
sadece bir avuç arketipi incelemesine rağmen,
diğer bilim adamları
teorisini daha yaygın davranış modellerine genişletmiştir)
______________________

Bireyselleşme sürecinin bir metaforu olarak

“BİLGE YAŞLI KADIN ”

veya ” BİLGE YAŞLI ADAM ”

karakterleri de
birbirinin eşleniği olarak

derin psişik rezonans ile
birincil öneme sahip arketiplerden yine…

______________________

“BİLGE YAŞLI KADIN ” Arketipi

standart çalışmaların hiçbirinde
tam olarak tanımlanmamış olsa da,
Carl Jung
bize onun doğası hakkında ipucu verebilecek
birkaç arketip belirtmiş;

Bunlar arasında
“İyi Anne”, “Büyük Anne”, “Bilge Yaşlı Adam” ve “Gölge” sayılabilir.

Jung, “İyi Anne” yi
“kadının büyülü otoritesi, aklını aşan bilgelik ve ruhsal yüceltme, yardımcı içgüdüler ya da dürtüler, iyi huylu, her şeyi besleyen ve sürdüren” olarak tanımlamış.

Bu arketip büyümeyi ve doğurganlığı teşvik etmekte…

_________

Bununla birlikte, Jung için
tüm arketipler
daima “ Gölge ” bir taraf içerir.

“Gölge” tarafı ile İyi Anne

bilinçdışı unsurlarıyla daha olumsuz olanları içerir.

Jung’a göre “İyi Anne”,
daha sonra, annenin annesi olan
“Büyük Anne” olur.
“Büyük Anne” olarak

cadıların

hem bilgeliğini

hem de kötü niyetini ve yıkımını

(hem gölge hem de ışık) temsil eder.

Yani “Bilge Yaşlı Kadın” sadece
bir cadı, şeytani kocakarı ya da domuz değildir,

çünkü bunlar “Büyük Anne” nin
sadece “gölge” tarafını temsil eden
tek taraflı karakterizasyonlardır.

______________________

Aslında Hint tanrıçası Kali,
çift , zıt yıkım ve yaratma nitelikleriyle

“Büyük Anne” nin oldukça iyi bir örneğidir.
______________________

Jung,
İkilik kavramını

“Bilge Yaşlı Adam” arketipiyle

daha ileri götürmüştür.
______________________

Bilge Yaşlı Adam Arketipinin

manevi bir bileşeni vardır

ya Bilge yaşlı adam (Tanrı’nın kişileştirilmesi)

ya da kötü yaşlı adam olarak gösterilebilir,

her iki eleman
bu arketip içinde eşit olarak temsil edilir.

______________________

Sembolik olarak Jung,

hem “Bilge Yaşlı Adam”
hem de “Bilge Yaşlı Kadın” arketiplerinin

“BENLİK” i temsil ettiğine inanıyordu.

_________

Benlik ,bütünlüğün ve aşkınlığın arketipidir.

_________

“Benlik”,

merkezidir;

ve “bireyselleşme” olarak bilinen bir süreçle

hem aydınlığımızı

hem de karanlığımızı birleştiren kısımdır.

_________

“Bilge Yaşlı Kadın / Adam ” da

Hem aydınlık hem de karanlığın niteliklerini
bir karakter içinde barındırır.

Büyük anne
doğaya, maddeye ve toprağa bağlıyken,

büyük baba arketipi
ışık ve ruh dünyasına aittir,

Böylece ikisi birlikte
Madde ve ruhun birliğini de ifade ederler.

Maddi ve manevi ilkenin

kişileştirilmesidirler.

___________

Işık veya aydınlatmayı içeren tüm görüntüler,

Büyük annenin karanlık dünyasının aksine
eril prensibe aittir.

Karşılıkların aydınlatılması,

haleler ve her türlü göz kamaştırıcı parlaklık

eril güneş sembolizmi yönleridir

______________________

Bir insan, anima veya animus problemiyle
yeterince ciddi ve yeterince uzun süre güreşmişse …

bilinçdışı yine baskın karakterini değiştirir
ve yeni bir sembolik biçimde ortaya çıkar:

” BİLGE YAŞLI ADAM ”

____________

İnsanların yaşamın gizemleri hakkındaki önceden var olan bilgilerini
sembolize eden “Bilge Yaşlı Adam Arketipi ”

baba, büyükbaba, öğretmen, filozof, guru, doktor veya rahip olarak

Rüyalarımızda kişileştirilir.

____________

Peri masallarında,
sorunlu kahramanın yardımına gelen
kral veya sihirbaz gibi görünür

ve üstün bilgelik yoluyla
kahramanın sayısız hatadan kaçmasına yardım eder.

____________

O ve “Kocakarı”
ancak
Yüksek Benliğimizin
arketip kişileştirilmesiyle bulunmaktadır.

Yani, en yüksek seviyelerinde,

Öz’ü gerçekleştiren

kadının veya erkeğin imgeleridir.

Özün eril özelliği Bilge Yaşlı Adam iken,

dişil özelliği Bilge Yaşlı kadındır.

______________________

Eski Ahit’te de

Tanrı’nın, Adem ve Havva’yı
kendi imajında ​​yarattığı ifadesi vardır

sadece erkeği değil…

______________________

Halk ve peri masalları,
mitoloji
ve çağdaş fantastik kurgu ve filmlerde
birlikte keşfedeceğimiz

karmaşık arketip budur.

Onu
hikaye içinde keşfedeceğiz

ve onu

kendimizde

ve başkalarında

bulacağız.

______________________

‘SELF’ / ‘BENLİK” ile bilinçli temas,

bireyselleşmenin
en yüksek hedefidir.

___________

Jung’un öngördüğü
“ZAFER”,

kendini gerçekleştirme
ya da bireyselleşme sürecidir.

Bu süreç,
Öz’ün yaratılması
psikolojik gelişimin nihai amacıdır.

Bireyselleşme sağlandığında,
ruh huzur içindedir.

______________________

Bu süreçteki en büyük engel,

bireyin

alternatif egosunun gölgesi ile

yüzleşmektir.

_________

Önceki evrim aşamalarımızdan da kalan
hayvansal veya temel eğilimler
ve arzulardan oluşan

bir koleksiyon ile yüzleşmektir bu..

Ruh için oldukça travmatize edici olabilir,

ancak bu “temel” /”kötülük” eğilimlerini
bastırılmak yerine
yüzleşmeli ve anlaşılmalıdır.

______________________

Tüm arketipler
bireyselleşme hedefine doğru
bir şekilde çalışsa da,

Yaşlı Adam ‘a özgü olanlar

“Bilgelik ve Güç arketipi”

ve “Ruh”u yakından tanımlar

______________________

Bilge yaşlı adam
derin bilinçaltında ifade edildiği gibi

“insandaki asırlık geçmiş sesin kişileşmesi”

olarak anlaşılmaktadır

Ortaçağ şövalyelik romantizminde
ve modern fantezi edebiyatında ,
genellikle SİHİRBAZ olarak sunulur

Ayrıca bir KEŞİŞ olarak da kabul edilebilir .

Roma Panteonunda
MERKÜR:

Tanrıların genç habercisi,
açıkça HERMES
dolayısıyla “SİHİRBAZ”

“bilge yaşlı adam” ile ilgilidir.

______________________

Kadında bilge yaşlı adam

Animusun bir yönüdür.

_____

Animus ,
yaşlı bilge bir adam,

ya da çoğu zaman birden çok erkek
olarak kişileştirilebilir

______________________

ve bu figür
genelde rasyonel, gerçekçi

ve hatta tartışmacıdır ;

Bilge yaşlı adamın yaptığı ilk şey,
kendini yansıtmayı teşvik etmek
amacıyla
” kim, neden? Neden? gibi sorular sormaktır

Bu büyük güçlerin
neredeyse tamamını harekete geçirme şeklidir;

____Yaşamdaki

Sorgulamanın gücüdür….

______________________

“Bilge Yaşlı Adam” olarak SATÜRN,

sınırlama sürecinde
kendimizi daha iyi tanımlamamıza yardımcı olur.

______________________

Jungian analitik psikolojisinde,

“SENEX”
bu arketip için kullanılan özel bir terimdir

ve bir anlam ya da Ruh arketipidir

BAYKUŞ ,Senex arketipini temsil ediyor.

______________________

Öz’ün eril düzeninin bir parçası da

BABA arketipidir.
Hatta yok edici bir baba (örneğin, Uranüs , Cronus )

Yahudi-Hristiyan geleneğinde İBRAHİM ve MUSA

ODİN , İskandinav mitolojisinde

GANDALF , Yüzüklerin Efendisi

______________________

Benliğin sembolleri

genellikle daireler, bir haç ( mandalalar ),
kristal veya dörtlü (dört parçalı bir figür)

gibi geometrik formlarda kendini gösterir .

_________

Benliği temsil eden önemli İnsan figürleri

Hıristiyanlıkta, Benliğin görüntüsü
MESİH figürü tarafından taşınır;

BUDDHA tarafından Budizm’de;
Hinduizmde KRİSHNA figürü ile;
Taoculukta, doğaya yakın yaşayan bilge yaşlı adam;
Mistik İslam’da ise “Yeşil Olan” olarak bilinen EL HIZIR ‘ın figürüyle…

_________

Sonuçta
hepsi

görünmez ruhun varlığına ve sevgisine

özenli ruha aracılık eder.

4.692 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • Carl Gustav JungCarl Gustav Jung “Kendi kalbine bakamayanın yaşamı bulanıktır; Kendi yüreğine bakabilme cesareti gösterenler gönlünün muradını keşfedenlerdir. Dışarıya bakan rüya görür, hayal dünyasında kaybolur, içeriye […]
  • Bir “AMBİVERT” yani “SEÇİCİ SOSYAL” olmak!Bir “AMBİVERT” yani “SEÇİCİ SOSYAL” olmak! Introvert (İçe Dönük) - Extrovert ( Dışa Dönük) doğrusunda genelde merkeze yakın duran, her iki taraftan da özellikler taşıyan, enerji toplamak için kah yalnız kalmaya kah sosyalleşmeye […]
  • Işık, Karanlıktan Doğar!Işık, Karanlıktan Doğar! Dünyada iki çeşit insan yaşar: 1. Anne karnından doğanlar. 2. Anne karnından doğmakla yetinmeyip defalarca kendisinden doğanlar… Herkesin iyi-kötü, yarım-yamalak bir şeyleri öğrenmek […]
  • Varlığın Anlamını Yoklukta AramakVarlığın Anlamını Yoklukta Aramak Yin ile Yang, Varolşun felsefesinin ve dinamiğinin zıtlıklar üzerinden anlatımıdır kısaca. Zıtlıkların birbiriyle etkileşimi ve her şeyinoluşumuna olan katkısı, etkisidir Yin ile […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Haziran 2024
P S Ç P C C P
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Arşivler