felsefe taşı

SÜMER KRAL LİSTESİ

SÜMER KRAL LİSTESİ
Eylül 11
09:23 2019

Sümer tabletleri arasında 4 kenarlı bir tablet çok önemliydi; tüm Kralların isimleri ve hüküm sürdüğü yılları listeliyordu. Buradan yola çıkarak, Sümer tarihi ve yönetimdeki aileler hakkında çok fazla bilgi sahibi olundu.

Fakat bir gariplik vardı; ilk Tanrı krallar 8 – 10 sar dönemi civarında hüküm sürmüştü. 1 sar = 3.600 yıl ediyordu yani 28.800 ile 43.200 yıl civarında yöneten Tanrı-Kral’lar vardı?
Tufan sonrası bu hüküm süreleri 1.200’lü yıllardan 30 yıl, 8 yıl hüküm sürelerine kadar düşerek devam ediyordu.

Tabii “ilkeller, mitoloji ile gerçeği karıştırmışlar” demek en kolay açıklama şekli. Peki öyle değilse nedir diye sorarsak; bu günkü bilgilerimizle gerçekçi bir yorum yapmak çok zor ama bu listenin bilinmeyenler-gizemler içerdiği; tartışılmaz bir gerçek.

Samuel Noah Kramer – “SÜMERLER” / KABALCI YAYINEVİ
Sayfa: 425 … 429 / Ek E. :
SÜMER KRAL LiSTESi

Krallık gökten indiği zaman Eridu krallığın (makamı) oldu.
Eridu’da;
Alulim 28.800 (8 sar-şar) yıl kral olarak hüküm sürdü;
Alalagar 36.000 (10 sar) yıl hüküm sürdü –
iki kral 64.800 (18 sar) yıl hüküm sürdü. Eridu terk edildi (ve) krallığı Badtibira’ya taşındı.

Badtibira’da;
Enmenluanna 43.200 yıl kral olarak hüküm sürdü;
Enmengalanna 28.800 yıl hüküm sürdü;
çoban Dumuzi 36.000 yıl hüküm sürdü;
üç kral 108.000 yıl hüküm sürdü. Badtibira terk edildi (ve) krallığı Larak’a taşındı.

Larak’ta;
Ensipazianna 28.800 yıl kral olarak hüküm sürdü
– bir kral 28.800 yıl hüküm sürdü. Larak terk edildi (ve) krallığı Sippar’a taşındı.

Sippar’da;
Enmeduranna 21.000 yıl (5 sar ved 5 ner) kral olarak hüküm sürdü
– bir kral 21.000 yıl hüküm sürdü. Sippar terk edildi (ve) krallığı Şuruppak’a taşındı.

Şuruppak’ta;
Ubartutu 18.600 yıl kral olarak hüküm sürdü
– bir kral 18.600 yıl hüküm sürdü.
(Toplam) beş kentte sekiz kral 241.200 yıl hüküm sürdü.

Ondan sonra Tufan (ülkenin) üstünü kapladı. Tufan (ülkenin) üstünü
kapladıktan ve krallık gökten (ikinci defa) indikten sonra, Kiş krallık (makamı) oldu.

Kiş’te;
Gaur 1.200 yıl kral olarak hüküm sürdü;
Gulla-Nidaba-annapad 960 yıl hüküm sürdü;
Palakinatim 900 yıl hüküm sürdü;
Nangişlişma . . . . yıl hüküm sürdü;
Bahina . . . . yıl hüküm sürdü;
Buanum 840 yıl hüküm sürdü;
Kalibum 960 yıl hüküm sürdü;
Galumum 840 yıl hüküm sürdü;
Zukakip 900 yıl hüküm sürdü;
Atab 600 yıl hüküm sürdü;
Atab’in oğlu Maşda 840 yıl hüküm sürdü;
Maşda’nın oğlu Arurim 720 yıl hüküm sürdü;
göğe yükselen, bütün ülkeleri sağlamlaştıran çoban Etana 1.560 yıl kral olarak hüküm sürdü;
Etana’nın oğlu Balih 400 yıl hüküm sürdü;
Enmennunna 660 yıl hüküm sürdü;
Enmennunna’nın oğlu Melam-Kiş 900 yıl hüküm sürdü;
Enmennunda’nın oğlu Barsalnunna 1.200 yıl hüküm sürdü;
Barsalnunna’nın oğlu Meszamug 140 yıl hüküm sürdü;
Meszamug’un oğlu Tizkar 305 yıl hüküm sürdü;
İlku 900 yıl hüküm sürdü;
İltasadum 1.200 yıl hüküm sürdü; Elam ülkesinin silahlarını yok eden Enmebaraggessi
kral olarak 900 yıl hüküm sürdü;
Enmebaraggesi’nin oğlu Agga 625 yıl hüküm sürdü;
(Toplam) yirmiüç kral 24.510 yıl 3 ay 3 1/2 gün hüküm sürdü. Kiş (savaşta) yenildi (ve) krallığı Eanna’ya taşındı.

Eanna’da;
(güneş-tanrısı) Utu’nun oğlu Meskiaggaşer (hem) en (hem de) kral olarak 324 yıl hüküm sürdü
– Meskiaggaşer denize girdi (ve) dağlara çıktı;
Meskiaggaşer’in Erek’i kurmuş olan oğlu Erek Kralı Enmerkar 420 yıl hüküm sürdü;
çoban Lugalbanda 1.200 yıl hüküm sürdü;
kenti Kua olan balıkçı Dumuzi 100 yıl hüküm sürdü;
babası bir göçebe (?) olan Gılgamış 126 yıl hüküm sürdü;
Gılgamış’ın oğlu Umungal 30 yıl hüküm sürdü;
Umungal’ın oğlu Udulkalamma 15 yıl hüküm sürdü;
Labaşer 9 yıl hüküm sürdü;
Ennundaranna 8 yıl hüküm sürdü;
Meşede 36 yıl hüküm sürdü;
Melemanna 6 yıl hüküm sürdü;
Lugalkidul 36 yıl hüküm sürdü.
(Toplam) oniki kral 2.310 yıl hüküm sürdü. Erek (savaşta) yenildi (ve) krallığı Ur’a taşındı.

Ur’da;
Mesannepadda kral olarak 80 yıl hüküm sürdü;
Mesannepadda’nın oğlu Meskiagnunna 36 yıl hüküm sürdü;
Elulu 25 yıl hüküm sürdü;
Balulu 36 yıl hüküm sürdü.
(Toplam) dört kral 177 yıl hüküm sürdü. Ur (savaşta) yenildi (ve) krallığı Avan’a taşındı.

(Avan’da; 356 yıl hüküm süren üç kral olmuştur; fakat isimleri büyük ölçüde hasarlıdır;
bundan sonra metin devam ediyor:) Avan (savaşta) yenildi (ve) krallığı Kiş’e taşındı.
Kiş’te;
… kral olarak 201 yıl(dan fazla) hüküm sürdü;
Dadasig … yıl hüküm sürdü;
Mamagal 420 yıl hüküm sürdü;
Mamagal’ın Kalbum oğlu 132 yıl hüküm sürdü;
Tuge 360 yıl hüküm sürdü;
Mennuma 180 yıl hüküm sürdü;
Lugalmu 420 yıl hüküm sürdü;
İbbi-Ea 290 (?) yıl hüküm sürdü.
(Toplam) sekiz kral 3.195 yıl hüküm sürdü. Kiş (savaşta) yenildi (ve) krallığı Hamazi’ye taşındı.

Hamazi’de;
Hadaniş 360 yıl hüküm sürdü;
(Toplam) bir kral 360 yıl hüküm sürdü. Hamazi yenildi (ve) krallığı Erek’e taşındı.

Erek’te;
… kral olarak 60 yıl hüküm sürdü;
Lugalure 120 yıl hüküm sürdü;
Argandea 7 yıl hüküm sürdü.
(Toplam) üç kral 187 yıl hüküm sürdü. Erek (savaşta) yenildi (ve) krallığı Ur’a taşındı.

Ur’da; (büyük olasılıkla toplam olarak 116 yıl hüküm süren ikinci Ur Hanedanı’na
mensup dört hükümdarın adlan hasar görmüştür). Ur yenildi (ve) krallığı Adab’a taşındı.

Adab’da;
Lugalanriemundu kral olarak 90 yıl hüküm sürdü.
(Toplam) bir kral 90 yıl hüküm sürdü. Adab yenildi (ve) krallığı Mari’ye taşındı.

Mari’de;
İlşu kral olarak 30 yıl hüküm sürdü;
İlşu’nun oğlu … 17 yıl hüküm sürdü;
… 30 yıl hüküm sürdü;
… 20 yıl hüküm sürdü;
… 30 yıl hüküm sürdü;
… 9 yıl hüküm sürdü.
(Toplam) altı kral 136 yıl hüküm sürdü. Mari yenildi ve krallığı Kiş’e taşındı.

Kiş’te;
Kiş’in temellerini sağlamlaştıran, hancı kadın Ku-Bau “kral” olarak 100 yıl hüküm sürdü.
(Toplam) bir kral 100 yıl hüküm sürdü. Kiş yenildi (ve) krallığı Akşak’a taşındı.

Akşak’ta;
Unzi kral olarak 30 yıl hüküm sürdü;
Undalulu 12 yıl hüküm sürdü;
Urur (belki de Zuzu olarak okunması gerekir) 6 yıl hüküm sürdü;
Puzur-Nirah 20 yıl hüküm sürdü;
İşu-İl 24 yıl hüküm sürdü;
İşu-İl’in oğlu Şu-Sin 7 yıl hüküm sürdü.
(Toplam) altı kral 99 yıl hüküm sürdü. Akşak yenildi (ve) krallığı Kiş’e taşındı.

Kiş’te;
Ku-Bau’nun oğlu Puzur-Sin 25 yıl hüküm sürdü;
Puzur-Sin’in oğlu Ur-Zababa 400 yıl hüküm sürdü;
Simudarra 30 yıl hüküm sürdü;
Simudarra’nın oğlu Usivater 7 yıl hüküm sürdü;
İştar-muti 11 yıl hüküm sürdü;
İşmeŞamaş 11 yıl hüküm sürdü;
taş işlemecisi Nannia 7 yıl hüküm sürdü.
(Toplam) yedi kral 491 yıl hüküm sürdü. Kiş yenildi ve krallığı Erek’e taşındı.

Erek’te;
Lugalzaggesi 25 yıl hüküm sürdü.
(Toplam) bir kral 25 yıl hüküm sürdü. Erek yenildi ve krallığı Agade’ye taşındı.

Agade’de;
babası bir bahçıvan (?) olan ve Agade’yi kuran Agade Kralı UrZababa’nın içki sunucusu
Sargan kral olarak 56 yıl hüküm sürdü;
Sargon’un oğlu Rimuş 9 yıl hüküm sürdü;
Rimuş’un kardeşi, Sargon’un oğlu Maniştuşu 15 yıl hüküm sürdü;
Maniştuşu’nun oğlu Naram-Sin 56 yıl hüküm sürdü;
Naram-Sin’in oğlu Şarkalişarri 25 yıl hüküm sürdü.
Kim kraldı? Kim kral değildi? (yani bir anarşi dönemi).
Kral İgigi; Kral Nanum; Kral İmi; Kral Elulu – bunların dördü de kraldı, (ama yalnızca) 3 yıl hüküm sürdüler.

Dudu 21 yıl hüküm sürdü; Dudu’nun oğlu Şudurul 15 yıl hüküm sürdü.
(Toplam) onbir kral 197 yıl hüküm sürdü. Agade yenildi (ve) krallığı Erek’e taşındı.

Erek’te;
Umigin kral olarak 7 yıl hüküm sürdü;
Umigin’in oğlu Urgigir 6 yıl hüküm sürdü;
Kudda 6 yıl hüküm sürdü;
Puzur-ili 5 yıl hüküm sürdü;
Ur-Utu 6 yıl hüküm sürdü.
(Toplam) beş kral 30 yıl hüküm sürdü. Erek silahla yenildi (ve) krallığı Guti güruhlarınca alınıp götürüldü.

Guti güruhlarında;
(önce) ismi bilinmeyen bir kral (hüküm sürdü);
(sonra) İmta kral olarak 3 yıl hüküm sürdü;
İnkişuş 6 yıl hüküm sürdü;
Sarlagab 6 yıl hüküm sürdü;
Şulme 6 yıl hüküm sürdü;
Elulumeş 6 yıl hüküm sürdü;
İnimbakeş 5 yıl hüküm sürdü;
İgeşauş 6 yıl hüküm sürdü;
İarlagab 15 yıl hüküm sürdü;
İbate 3 yıl hüküm sürdü;
… 3 yıl hüküm sürdü;
Kurum 1 yıl hüküm surdü;
… 3 yıl hüküm sürdü;
… 2 yıl hüküm sürdü;
İrarum 2 yıl hüküm sürdü;
İbranum 1 yıl hüküm sürdü;
Hablum 2 yıl hüküm sürdü;
Hablum’un oğlu Puzur-Sin 7 yıl hüküm sürdü;
İarlaganda 7 yıl hüküm sürdü;
… 7 yıl hüküm sürdü;
. . . . 40 gün hüküm sürdü;
(Toplam) yirmibir kral 91 yıl 40 gün hüküm sürdü. Guti güruhları yenildi (ve) krallıkları Erek’e taşındı.

Erek’te;
Utuhegal 7 yıl 6 ay 15 gün kral olarak hüküm sürdü.
(Toplam) bir kral 7 yıl 6 ay 1 5 gün hüküm sürdü. Erek silahlarla mahvedildi (ve) krallığı Ur’a taşındı.

Ur’da;
Ur-Nammu kral olarak 18 yıl hüküm sürdü;
Ur-Nammu’nun oğlu Şulgi 48 yıl hüküm sürdü;
Şulgi’nin oğlu Amar-Sin 9 yıl hüküm sürdü;
AmarSin’in oğlu (“Şulgi’nin oğlu” yerine yanlışlıkla yazılmış) Şu-Sin 9 yıl hüküm sürdü;
Şu-Sin’in oğlu lbbi-Sin 24 yıl hüküm sürdü;.
(Toplam) beş kral 108 yıl hüküm sürdü. Ur yenildi (ve) krallığı İsin’e taşındı.

İsin’de;
İşbi-Erra kral olarak 33 yıl hüküm sürdü;
İşbi-Erra’nın oğlu Şuilişu 10 yıl hüküm sürdü;
Şuilişu’nun oğlu İdin-Dagan 21 yıl hüküm sürdü;
İdinDagan’ın oğlu İşme-Dagan 20 yıl hüküm sürdü;
İşme-Dagan’ın oğlu Lipit-İştar 11 yıl hüküm sürdü;
Ur-Ninurta 28 yıl hüküm sürdü;
Ur-Ninurtna’nın oğlu Bur-Sin 21 yıl hüküm sürdü;
Bur-Sin’in oğlu Lipit-Enlil 5 yıl hüküm sürdü;
Erraimitti 8 yıl hüküm sürdü;
Enlil-bani 24 yıl hüküm sürdü;
Zambia 3 yıl hüküm sürdü;
İterpişa 4 yıl hüküm sürdü; Urdukuga 4 yıl hüküm sürdü;
Sinmagir 11 yıl hüküm sürdü.
(Toplam) ondört kral 203 yıl hüküm sürdü.

TOPLAM: 273.988 yıl, 9 ay, 58.5 gün

————————————————————————–
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU8O8bWVyX2tyYWxsYXLEsV9saXN0ZXNp

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU3VtZXJpYW5fS2luZ19MaXN0

https://www.ashmolean.org/sumerian-king-list

http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=the_sumerian_king_list_skl

http://www.crystalinks.com/SumerianKingList.html

http://aden-wwwaden.blogspot.com/2015/02/sumer-kral-listesi.html

7.372 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • Kültepe Tabletleri ve KadınKültepe Tabletleri ve Kadın Tarih Sümer’de başlar der Noah Kramer. Böyle söylemesinin bir nedeni vardır elbet. Yazıyı Sümerler bulmuştur dolayısıyla günümüze ulaşan ilk yazılı belgeler de Sümer belgeleridir. […]
  • OkumakOkumak Okumak üzerine, Düşünün Descartes, Platon, Spinoza, Foucault, Nietzsche... size düşüncelerini anlatıyor. Yaşar Kemal, Sabahattin Ali, Oğuz Atay ve daha niceleri size önem vermiş […]
  • 8 Saniyede 20158 Saniyede 2015 Gözlük, yüzük ya da saat gibi giyilebilir akıllı cihazlar, sanal gerçeklik, mobil ödeme yapıları, ev ya da otomobil ile entegre çalışan uygulamalar, fiziksel alışveriş anında dijital […]
  • Tanıdık Bir SokakTanıdık Bir Sokak Gelin hep beraber sizinle bir sokağa girelim. Burası adresi belli bir sokak değil, hepimizden bir yer. Yolda park eden hiç araba yok, 7 -8 çocuk japon kale maç yapıyor. Muhtemelen […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Temmuz 2024
P S Ç P C C P
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Arşivler