felsefe taşı

SITCHIN kronolojisi; M.Ö. 450.000

SITCHIN kronolojisi; M.Ö. 450.000
Mayıs 26
14:57 2024

“Tanrıların ve İnsanların savaşları” kitabı / Sayfa: 421…430
Zecharia Sitchin / Dünya tarihçesi zaman çizelgesi

— I. Tufan Öncesi Olaylar (M.Ö)

450.000 YIL ÖNCE : Güneş Sisteminin çok uzak bir gezegen olan Nibiru ‘da ( Marduk ) gezegeninde atmosfer tabakası aşındıkça, yaşam yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Anu tarafından görevden alınan Alalu bir Uzay gemisiyle kaçarak Dünya ‘ya sığınır. Dünya’nın Nibiru ‘nun atmosferini kurtarmaya yetecek kadar altın madenlerine sahip olduğunu keşfeder.

445.000 YIL ÖNCE : Anu’nun oğlu Enki ‘nin başını çektiği Anunnaki ‘ler Dünya ‘ya iner, Basra Körfezinin sularından altın çıkarmak üzere Eridu (Dünya İstasyonu 1) kentini kurarlar.

430.000 YIL ÖNCE : Dünya ‘da iklim yumuşar. Dünya’ya daha çok Anunnaki gelir, içlerinde Enki ‘nin üvey kız kardeşi Ninhursag (Baş sağlık sorumlus) da vardır.

416.000 YIL ÖNCE : Altın üretimi yavaşladığında Anu, yasal varisi prens Enlil ile birlikte Dünya ‘ya iner. Hayati öneme sahip altının Güney Afrika ‘da madenler kazarak çıkarılmasına karar verilir. Kura sonucu Dünya misyonunun yönetimini Enlil kazanır, gözden düşen Enki ise Afrika’ya gönderilir. Dünya’dan ayrıldığında Anu’ya, Alalu ‘nun torunu meydan okur.

400.000 YIL ÖNCE : Güney Mezopotamya’da, içlerinde bir uzay istasyonu (Sippar), Görev komuta merkezi (Nippur), bir metalurji merkezi (Badtibira) ve bir tıbbi merkez ( Shuruppak ) bulunan 7 işlevsel yerleşim kurulur. Maden Cevheri Afrika ‘dan gemilerle getirilir. Arıtılan metal “İgigi”lerin yönettiği uydulara gönderilir. Ardından Nibiru ‘dan periyodik olarak gelen uzay gemilerine yüklenerek nakledilir.

380.000 YIL ÖNCE : İgigilerin desteğini alan Alalu ‘nun torunu, Dünyayı üzerindeki hakimiyeti ele geçirme girişiminde bulunur. Eski Tanrılar savaşını Enlil tarafı kazanır.

300.000 YIL ÖNCE : Altın madenlerinde angarya işlerde çalıştırılan Anunnaki ‘ler isyan çıkartırlar. Enki ve Ninhursag genetik manipülasyon ile Maymun kadın’dan ilkel işçileri yaratırlar. Anunna ‘kilerin angarya işlerini onlar devralır. Enlil madenlere baskın düzenler, bazı İlkel işçileri, Mezopotamya ‘daki Edin ‘e getirir. Üreme becerisi ile donatılan Homo Sapiens çoğalmaya başlar.

200.000 YIL ÖNCE : Yeni Buzul Çağıyla birlikte Dünya’daki yaşam koşulları kötüleşir.

100.000 YIL ÖNCE : İklim yeniden ısınır. Anunnakiler ( Kitabı mukaddes’teki Nefilimler ), Enlil’in üzülmesine rağmen, insan kızları ile evlenirler.

75.000 YIL ÖNCE : “Dünya’nın lanetlenmesi” (yeni bir buzul Çağı) başlar. Gerileyen insan türleri, Dünya’ya yayılır. Kromanyon (Cro-Magnon) İnsanı hayatta kalır.

49.000 YIL ÖNCE : Enki ve Ninhursag, Anunnaki soyundan gelen insanları Shuruppak ‘ı yönetmelerine izin vererek yüceltir. Buna kızan Enlil insan ırkının yok oluşunu planlar.

13.000 YIL ÖNCE : Nibiru’nun Dünya’nın çok yakınından geçmesinin korkunç bir denizaltı dalgası yaratacağını fark eden Enlil, yaklaşan felaketi insan ırkından gizlemeleri için Anunnaki ‘lere yemin ettirir.

— II. Tufan sonrası Olaylar (M.Ö)

11.000 YIL ÖNCE : Enki yeminini bozarak Ziusudra / Nuh ‘a suya dalabilen bir gemi (denizaltı) yapması talimatını verir. Tufan tüm dünyayı kaplar, Anunnakiler yörüngedeki uzay araçlarından bu toplu kıyıma tanıklık ederler.
Enlil, insan ırkından geriye kalanlara tohumlar ve gereken aletleri bahşeder; böylelikle yüksek bölgelerde tarım başlar. Enki bazı hayvanları evcilleştirir.

10.500 YIL ÖNCE : Nuh’un soyundan gelenlere üç bölge tahsis edilir. Enlil’in ilk doğan oğlu olan Ninurta, Mezopotamya’yı yerleşime uygun hale getirmek için dağlara su bendi yapar, nehirlere kanallar açar. Enki, Nil vadisi üzerinde yeniden hak iddia eder. Sina yarımadası, Tufan sonrası bir uzay istasyonu inşa edilebilmesi için Anunnakiler tarafından tutulur. Moriye Tepesi (gelecekteki Kudüs) üzerine bir kontrol merkezi kurulur.

9.870 YIL ÖNCE : Enki’nin ilk doğan oğlu olan Ra / Marduk, Mısır üzerindeki hakimiyeti Osiris ve Set arasında paylaştırır.

9.330 YIL ÖNCE : Set, Osiris’i ele geçirir ve parçalara ayırır; Nil vadisi üzerinde mutlak hakimiyetini ilan eder.

8.970 YIL ÖNCE : Horus, birinci piramit savaşını başlatarak, babası Osiris’in intikamını alır. Set Asya’ya kaçar, Sina yarımadasını ve Kenan’ı ele geçirir.

8.670 YIL ÖNCE : Enki’nin varislerinin sonunda tüm uzay tesislerinin yönetimini ele geçirmelerine kaşı çıkan Enlil tarafı, ikinci piramit savaşını başlatır. Savaştan galip çıkan Ninurta, Büyük Piramit’teki bütün cihazları alır.
Enki ve Enlil’in üvey kardeşi Ninhursag, bir barış konferansı düzenler. Dünya’nın bölünmesi kararı tekrar teyit edilir. Mısır hakimiyeti, Ra / Marduk’tan Toth hanedanına geçer. Heliopis, yedek işaret noktası olarak inşa edilir.

8.500 YIL ÖNCE : Anunnakiler, uzay tesislerine geçiş yerine kontrol noktaları kurarlar. Eriha, bunlardan biridir.

7.400 YIL ÖNCE : Barış dönemi devam ederken Anunnakiler insanoğluna yeni ilerlemeler sunar; Neolitik çağ başlar. Mısır’da yarı-tanrılar yönetime geçer.

3.800 YIL ÖNCE : Anunnakiler Eridu ve Nippur’la başlayarak eski şehirleri yeniden kurarken, Sümer’de şehir uygarlığının ilk temelleri de atılmış olur. Anu bir kutlama töreni için Dünya’yı ziyaret eder. Şerefine yeni bir şehir Uruk (Erek) inşa edilir; şehrin tapınağını, sevgili torunu İnanna/İştar’ın evi yapar.

— III. Dünyadaki krallıklar (M.Ö)
3.760 YIL ÖNCE : İnsan ırkına krallık bahşedilir. Ninurta’nın hakimiyeti altındaki Kiş, ilk başkenttir. Takvim Nippur’da başlar. Uygarlık Sümer’de (birici bölge) çiçek açar.

3.450 YIL ÖNCE : Sümer’de üstünlük Nannar/Sin’e geçer. Marduk, Babil’i “Tanrıların kapısı” ilan eder (Babil Kulesi” olayı). Anunnakiler insanoğullarının dillerini karıştırır.
Darbe girişimi başarısız olan Marduk/Ra, Mısır’a döner, Tot’u azleder, İnanna’yla nişanlanan Dumuzi’yi ele geçirir. Dumuzi kaza sonucu ölür; Marduk diri diri Büyük piramite kapatılır. Acil çıkış boşluğu sayesinde kurtulur, ancak sürgüne gönderilir.

3.100 YIL ÖNCE : 350 yıllık kaos, Memfis’te ilk Mısır Firavunu’nun tahta çıkmasıyla sona erer. Medeniyet, İkinci bölgeye gelir.

2.900 YIL ÖNCE : Sümer’de krallık Uruk’a geçer. İnanna’ya Üçüncü bölge veilir; İnduz vadisinde uygarlık başlar.

2.650 YIL ÖNCE : Sümer’in krallık başkenti değişir. Krallık geriler. Enlil, itaatsız insanoğluna karşı sabrını yitirir.

2.371 YIL ÖNCE : İnanna, Şarru-Kin’e (Sargon) aşık olur. Sargon, yeni başkenti Agade’yi (Akkad) kurar. Akkad imparatorluğunun temelleri böylece atılır.

2.316 YIL ÖNCE : Dört bölgeyi birden yönetmeyi amaçlayan Sargon, Babil’deki kutasl toprağı alır. Marduk-İnanna çekişmesi yeniden alevlenir. Çatışma, Marduk’un kardeşi Nergal’in güney Afrikadan Babil’e gitmasi ve Marduk’u Mezopotamya’dan ayrılmaya ikna etmesiyle sona erer.

2.291 YIL ÖNCE : Naram-Sin Akkad tahtına yükselir. Savaşçı İnanna tarafından yönlendirilerek Sina yarımadasına girer, Mısır’ı işgal eder.

2.255 YIL ÖNCE : İnanna, Mezopotamya’da haimiyeti zorla ele geçirir; Niram-Sin Nippur’un kutsallığını kirletir. Büyük Anunnakiler Akkad’ı yok eder. İnanna kaçar. Sümer ve Akkad, Enlil ve Ninurta’ya bağlı yabancı birliklerce işgal edilir.

2.220 YIL ÖNCE : Sümer uygarlığı Lagaş’ın aydın kralları sayesinde yeni zirvelere yükselir. Tot, Ninurta için yeni bir zigurat-tapınak yapması için kral Gudea ‘ya yardım eder.

2.193 YIL ÖNCE : İbrahim’in babası Terah, Nippur’da kahinlik geleneğini sürdüren, soylu bir aileye doğar

2.180 YIL ÖNCE : Mısır bölünür, Ra / Marduk’un taraftarları güneyi tutar, aşağı Mısır’ın tahtını ele geçirmesine firavunlar karşı çıkar.

2.130 YIL ÖNCE : Enlil ve Ninurta giderek daha sık Sümer’den uzaklaşırken Mezopotamya’da merkezi otorite de geriler. İnanna’nın Uruk’ta krallığı yeniden elde etme girişimi uzun sürmez.

— IV. Kader Yüzyılı (M.Ö)
2.123 YIL ÖNCE : İbrahim Nippur’da doğar.

2.113 YIL ÖNCE : Enlil, Sam topraklarını Nannar’a emanet eder; Ur, imparatorluğunun yeni başkenti olur. Tahta Ur-Nammu çıkar, ona aynı zamanda Nippur’un koruyucusu adı verilir. Nippur’lu bir kahin (İbrahim’in babası Terah) kraliyet sarayı ile ilişki kurabilmek amacıyla Ur’a gelir

2.096 YIL ÖNCE : Ur-Nammu savaşta ölür. Halk onun zamansız ölümünü Anu ve Enlil’in ihaneti olarak kabul eder. Terah, ailesiyle birlikte Harran’a gitmek üzere buradan ayrılır.

2.095 YIL ÖNCE : Ur’da tahta Şulgi çıkar, imparatorluk bağlarını güçlendirir. İmparatorluk büyüdükçe Şulgi giderek İnanna’nın büyüsüne kapılır ve onun sevgilisi olur. Onun yabancı lejyonu olmaları karşılığında Larsa’yı Elam’lılara verir.

2.080 YIL ÖNCE : Ra / Marduk’a bağlı olan Teb prensleri I. Mentuhotep altında kuzeye baskı yaparlar. Marduk’un oğlu Nabu, Batı Asya’da babasına yandaş kazanır.

2.055 YIL ÖNCE : Nannar’ın emirleri üzerine Şulgi, Elam birliklerini Kenan şehirlerindeki kargaşayı bastırmaya gönderir. Elamlılar Sina yarımadasının ve Uzay istasyonu’nun girişine ulaşırlar.

2.048 YIL ÖNCE : Şulgi ölür. Marduk, Hitit ülkesine yerleşir. İbrahim özel atlı birliklerle güney Kenan’a gider.

2.047 YIL ÖNCE : Amar-Sin (Kitabı Mukaddes’teki Amfarel) Ur’un kralı olur. İbrahim Mısır’a gider, orada beş yıl kalır; ardından beraberinde daha çok birlikle geri döner.

2.041 YIL ÖNCE : İnanna tarafından desteklenen Amar-Sin, Doğu’nun krallarıyla bir koalisyon oluşturur, Kenan ve Sina’ya bir askeri harekat düzenler. Lideri Elamlı Kedorla’omer’dir. İbrahim Uzay İstasyonu’nun girişinde önlerini keser.

2.038 YIL ÖNCE : İmparatorluk parçalanırken Şu-Sin, Ur tahtında Amar-Sin’in yerini alır.

2.029 YIL ÖNCE : İbbi-Sin, Şu-Sin’in terine geçer. Batı eyaletleri giderek Marduk’a bağlanır.

2.024 YIL ÖNCE : Destekçilerinin başını çeken Marduk, Sümer üzerine yürür, Babil’de tahta çıkar. Savaş Mezopotamya ortalarına kadar yayılır. Nippur’daki Kutsallar Kutsalı’na saygısızlık yapılır. Enlil, Marduk ve Nabu’nun cezalandırılmasını ister. Enki karşı çıkar, ancak oğlu Nergal, Enlil’in tarafını tutar. Nabu, Kenanlı takipçilerini Uzay İstasyonu’nu ele geçirmeye yönlendirirken, Büyük Anunnakiler nükleer silah kullanılmasını onaylar. Nergal ve Ninurta Uzay İstasyonu’nu ve doğru yoldan sapan Kenan şehirlerini yok ederler.

2.023 YIL ÖNCE : Rüzgarlar radyoaktif bulutu Sümer’e taşır. İnsanlar korkunç şekilde can verirler, hayvanlar telef olur, su zehirlenir, toprak çoraklaşır. Sümer uygarlığı bitkin şekilde yere serilir. Mirası 100 yaşında yasal bir varis sahibi olan İbrahim’in soyuna geçer. Bu mirasçı soyunu devam ettirecek oğlu İshak’tır.

————————————————————————————-

TANRILARIN VE İNSANLARIN SAVAŞI kitabı / Arka Kapak

Sümer metinlerinden Tevrat ‘a uzanan gizemin Zecharia Sitchin imzalı yorumu.

İnsanoğlu savaşmayı tanrılardan mı öğrendi? Nagazaki ve Hiroşima’ya atılan atom bombaları, binlerce yıl önce yaşanan İlk Nükleer Felaketin yalnızca bir tekrarı mıydı? “Dünya Tarihçesi” dizisinin bu üçüncü kitabında Zecharia Sitchin, Nibiru/Marduk adıyla bilinen On İkinci Gezegenden yeryüzüne inen varlıkların önce kendi aralarında, sonra insanları da yanlarına alarak giriştikleri savaşların izini Sümer, Mısır ve Hint uygarlıklarının yazıtlarında ve efsanelerinde sürüyor.

Sitchin, bu kitabında eski Sümer, Mısır ve İndüz Vadisi uygarlıklarının kökenine ilişkin bilinmezlere tuttuğu yepyeni ışığın altında “Tarih tekerrürden ibarettir” sözünün yeni bir anlam kazandığı görülmektedir. İnsanlığın Yeryüzü üzerindeki macerasının bu bölümünde, tanrıların değil de insanların kurduğu ilk uygarlığın Sümer tabletlerinde ve tarihsel belgelerdeki izlerini sürerken bir yandan da yazarın sentezleme ustalığının örneklerini okuyabilirsiniz. Bunlar kurgu değil, gerçektir; tümü de çok uzun zaman önce Dünya Tarihçesi’nde yazılmıştır…

108 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • Kültürlü olmak için mutlaka zengin olmak gerekmez – 1Kültürlü olmak için mutlaka zengin olmak gerekmez – 1 TRT'de çalışan keratokonuslu bir hastam (keratokonus için bakınız : http://www.ahmetgirgin.net/goz_tedavileri_keratokonus.html ) dün akşam için bana bir konser davetiyesi getirdi: iyi ki […]
  • Bahar BayramıBahar Bayramı Toprağın 1 metre altı hep 18 derece! Mağaranın karanlık sonuna sığınan birey! Üzerinde giysi olmayan birey! Mağaranın dibinde çocuğuna sarılarak ısıtan anne! 21 Mart artık güneşin kuzey […]
  • Zerdüşt: İnsan Tanrıya öykünürZerdüşt: İnsan Tanrıya öykünür Ahura Mazda'nın Vahyi: İnsan İyiyi, Kötüyü Seçmekte Özgürdür. Zerdüşt'e yeni dinin vahyi doğrudan doğruya Ahura Mazda'dan gelir. Bunu kabul ederken tanrısının başlangıç davranışına […]
  • Sağlıklı Beyin Varlıklı BeyindirSağlıklı Beyin Varlıklı Beyindir Son kitabım “Seksever” i Maya Angelou’ nun “Yaratıcılığı tüketemezsiniz. Kullandıkça çoğalır. Ne yazık ki, çoğu zaman beslenecek yerde boğazlanır. Oysa yeni düşünme, algılama ve sorgulama […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Haziran 2024
P S Ç P C C P
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Arşivler