felsefe taşı

İnsanı Anlamak

İnsanı Anlamak
Şubat 28
09:02 2023

İnsanı anlamak için,
bütünün karmaşıklığı içinde
ve her şeyin her şeyle olan bağlantısı içinde görmemiz gerekir. -demiş felsefe profesörü, kozmolog Michael Heller…
Bedensel, zihinsel ve ruhsal özellikleri açısından içinde yaşadığı evrenle paralellik göstermesi sebebi ile ‘İnsan’, bir Mikrokozmoz olarak tanımlanır ve dolayısı ile
Mikrokozmos ; Vücudumuz ile Makrokozmos ; Evren, ‘ayna görüntüler’ olarak geçer.
Eski klasik, orta çağ ve modern zamanlarda yazı ve çizimlerde tasvir edilen ‘Mikrokozmik Adam’ veya Zodyak Adamı /Zodiac Man/ Homo Signorum (Man of the Signs),
zodyak isimlerinin vücut bölümleriyle kabaca tutarlı bir korelasyonunu temsil eder.
(Zodiac Man’in yanı sıra, diğer insan figürleri ve diyagramları da iyi bilinmektedir ve antik çağda kullanılmıştır / Vein Man, the Woman, Wound Man, Disease Man, and the Skeleton gibi)
(Ve on beşinci yüzyılın sonunda (1489-90) Leonardo da Vinci tarafından çizilen ünlü Vitruvius Adamı figürü, Rönesans ve hümanist kültürün anlamlı bir sembolü olarak kabul edilir. İnsan vücudu, “mikro kozmosun bir kozmografisi” (“cosmografia del minor mondo”) olarak sunuldu.
Bu yeni görsel
kültür, tıp, kozmografi, astroloji, teoloji ve felsefeden şiir, tiyatro ve sanata kadar büyük bir bilgi takımyıldızını bir araya getirdi.)
➖➖➖➖➖➖
Zodyak Adamındaki bu karmaşık görüntü,
Zodyak burçlarının ve gezegenlerin hareketinin
insan vücudunun farklı bölgelerini nasıl etkilediğini göstermektedir.
➖➖➖➖➖➖
Ortaçağ doktorları bu bilgiyi
hastalarına tedavi uygulamak amacı ile
en iyi zamanı belirlemek için kullanırdı.
➖➖➖➖➖➖
Clark (1979) tarafından yazılan bir tez,
Zodyak insanının
mikro kozmosu etkileyen
makro kozmos fikrinden geliştiğini,
ancak antik dünyanın tıbbi kullanımını
13. yüzyıla kadar asla tanımlamadığını söylüyor
➖➖➖➖➖➖
Damarlar, kemikler, kaslar ve sinirler
kesinlikle Homo Signorus’ta işlev gören
kapsayıcı burç ve gezegen etkilerine sahiptir.
(Örneğin, Merkür “sinirleri” yönetir;
Mars “kasları; ve kemikler “Satürn”ün altındadır, vb.)
Gezegene dayalı işlev ve yöneticilik,
Zodyak Adamı kavramından farklıdır,
ancak onun içinde güzel bir şekilde çalışır.
➖➖➖➖➖➖
TCM de, dünyada olduğu gibi
insan bedeninde de
meridyenlerin var olduğu düşünülmekte.
➖➖➖➖➖➖
Geleneksel Çin tıbbı,
vücudun enerji kanalları olan meridyenler doktrinine dayanmaktadır.
➖➖➖➖➖➖
Her meridyen belirli organ ve sistemlerin çalışmasından sorumludur.
Akupunktur ve akupunkturun temelini oluşturan teori ,
meridyenlerin işleyişi üzerine inşa edilmiştir.
➖➖➖➖➖➖
Yine Çin Akupunkturunun
Astrolojide derin kökleri olduğu bilinir.
➖➖➖➖➖➖
Aynı mikrokozmos-makrokozmos analojisinin
akupunktur noktalarını belirtmek için kullanılması
tesadüf görünmüyor…
➖➖➖➖➖➖
Öyle ki vücudumuzdaki qi’yi dengelemenin harika bir yolu olan
📍Akupunktur,
iğneli Astroloji olarak geçer 😉
➖➖➖➖➖➖
Mikrokozmos’un damarları olarak görülen
Meridyen sistemi
gökyüzündeki yıldızlar ve gezegenlerle,
Makrokosmozla bağlantılı ele alınır
ve her meridyenin
belirli astrolojik etkiler ve gök cisimleriyle ilişkili olduğu düşünülür.
➖➖➖➖➖➖
İnsan vücudunun yıldız benzeri şekli
beş elementi temsil eder:
baş, iki kol ve iki bacak…
(Beş Element ilkesi, tıpta olduğu kadar, insanlığın kozmolojisinde ve evriminde kozmogenez, jeogenez, biyogenez ve antropojenez için geçerli görünüyor)
➖➖➖➖➖➖
Astroloji, 17. yüzyılın sonlarına kadar
tıbbın önemli bir parçasıydı.
Ancak Rönesans’tan sonra
Batı’daki popülaritesini büyük ölçüde kaybederken,
Çin ve Tibet gibi ülkelerde
hâlâ hatırı sayılır bir öneme sahiptir.
➖➖➖➖➖➖
Bu uygulamaların kökleri,
insan vücudunun
daha geniş evrenin veya makro kozmosun yapısını yansıtan
mikro kozmos veya “küçük dünya” olduğuna dair
eski inançlara dayanıyordu.
Aynı fikirler,
astroloji, simya ve majinin
tıp pratiğine dahil edilmesini savunan
tıbbi reformcu Paracelsus’un öğretilerini de şekillendirdi.
➖➖➖➖➖➖
Bir Alman Carthusian keşiş ve hümanist bilgin olan
Gregor Reisch ‘in ifadeleri ile ;
” Paganlar, zodyakın Evrenin Büyük Adamının bedenini oluşturduğuna inanıyorlardı.
Makrokozmos (Büyük Dünya) adını verdikleri bu beden,
on iki ana parçaya bölünmüştü
ve bunlardan biri, burçların her birinde bulunan göksel güçlerin kontrolü altındaydı.
Tüm evrensel sistemin,
Mikrokozmos (Küçük Dünya) adını verdikleri insan vücudunda özetlendiğine inanarak,
her birine bir zodyak işareti tahsis ederek, artık tanıdık olan “almanaktaki parçalanmış adam” figürünü geliştirdiler.
Orta Çağ dünya görüşünün bir kısmı, insanın Ptolemaios evreninin makrokozmosunu yansıtan bir mikrokozmos (“küçük dünya”) olduğu fikriydi.”
➖➖➖➖➖➖
Mikro kozmos olarak insan kavramının
eski Babillilerden kaynaklandığı düşünülse de
Mısırlılar ve Mayaların analogları vardı
ve antik Mitraik , Çin ve Vedik gelenekler de benzer kavramları içerir.
Mikrokozmik fikirler
Platon’un (M.Ö. 4.yy) eserlerinde
ayrıntılarıyla anlatılır,
ancak “mikrokozmos” teriminin
Batı felsefesinde ilk kullanımı
daha sonra, kısaca Aristoteles’in Fiziğinde görülür.
Makrokozmos ve mikrokozmos terimlerinin makrokozmos/mikrokozmos olarak kısaltılan ilk modern kullanımı, 1490’da Pico della Mirandola’nın Heptaplus adlı eserinde olmuştur.
Ṛg-Veda 10.90’ın ünlü ilahisi bunun dikkate değer bir örneği olarak kabul edilmekte..
Bu dünya vizyonu sadece Orta Doğu ve Hindistan’a özgü değil, aynı zamanda Uzak Doğu’da da görülür.
Manicilik, Mazdaizm (veya Zerdüştlük) ve Nasturi Hristiyanlığı,
bunların içinde felsefi spekülasyonlar
tıp ve astroloji ile yakından bağlantılıydı.
➖➖➖➖➖➖
Bazı hermetik ve okült gelenekler,
bugün hala
mikro kozmik insan fikrini benimsiyor.
➖➖➖➖➖➖
⭐“Astroloji bilgisi olmayan bir hekimin
kendisine hekim demeye hakkı yoktur.”
der Hipokrat
➖➖➖➖➖➖
Astrolojinin tıbba uygulandığı şekliyle,
Tıbbi astrolojinin
(geleneksel olarak iatromatematik olarak bilinir)
Hindistan, Çin, Babil , Asur, Sümer ve Mısır’da çok eski kökleri vardır.
Örneğin Hintli astrologlar
tipik olarak Ayurveda tıbbını takip eder
Gnostik geleneklerdeki astrolojik tıbbın olasılığı,
iatromatematiksel melothesia
doktrininin örnekleriyle desteklenir.
Bu doktrine göre,
insan vücudunun parçaları
yıldızlarla ilişkilendirilir
ve iyi ya da kötü onların etkisi altındadır.
➖➖➖➖➖➖
Çin tıbbının Ling Shu olarak bilinen
en eski metinlerinden birinde,
meridyenlerin
çevreden incelikli bilgiler aldıkları anlatılır:
yıldızlardan ve gezegenlerden,
toprağın enerji alanlarından, ağaçlarından ve bitkilerinden
ve diğer canlıların Qi’ sinden…
➖➖➖➖➖➖
Her nokta,
evrenin varlığımıza bilgi akıttığı
ve diğer varlıklar tarafından alınması için bilgiyi gönderdiğimiz bir geçit olarak görülür.
➖➖➖➖➖➖
Havadaki değişikliklere ve yıldızların ve gezegenlerin hareketlerindeki daha ince değişikliklere verdiğimiz tepkiler
meridyen sisteminde toplanır
ve vücuda iletilir.
➖➖➖➖➖➖
Qi Gong & gibi uygulamalarla
algımızı temizlemeye çalışırsak,
yerin ince yayılımlarına karşı
daha duyarlı hale geliriz.
➖➖➖➖➖➖
Hatta belki de Feng Shui’nin
uyumlu hale getirmeye çalıştığı Qi’nin ince hareketlerini algılayabiliriz.
Feng shui’de onlara Dünya meridyenleri diyoruz
(coğrafi meridyenlerden farklı olarak )
ve çevrede denge sağlamak için Dünya’nın akupunkturunu kullanıyoruz.
➖➖➖➖➖➖
Çin Astrolojisinde,
vücudun 12 ana meridyeni
Çin Zodyakındaki 12 hayvanla ilişkilendiriliyor
ve yine her meridyenin
belirli bir hayvan tarafından yönetildiği
ve belirli organlar ve organ sistemleri ile
ilişkili olduğu da ..
Enerji vücutta meridyenler boyunca akar
ve organlara iletilir.
Her meridyen, vücudun belirli bölümleriyle,
vücudun mekanizmalarıyla,
diğer meridyenlerle,
düşünce ve duygularla,
renkle, sesle,
mevsimlerle
ve diğer ruhsal kavramlarla bağlantılıdır.
➖➖➖➖➖➖
Meridyenin görevi,
bir kişinin fiziksel bedenini
eterik bedene bağlamaktır.
➖➖➖➖➖➖
Enerji kanallarının temizlenmesi,
bir kişinin astral bedenini
eski haline getirmekle görevli olduğu
özel bir süreçtir.
➖➖➖➖➖➖
Ayrıca aurada biriken negatifleri
ortadan kaldırmak için
arınma gereklidir.
Stres, korkular, endişeler, endişeler, problemler
– tüm bunlar bir kişinin enerji kabuğu tarafından emilir.
➖➖➖➖➖➖
Gezegen , Beden eşleşmesi
Hint Kosha sisteminde
vücudun beş kılıfı ve gezegenler arasında da kurulmuştur ;
Annamayya JÜPİTER+MARS+RAHU,
Praanamaya JÜPİTER+ MARS + KETU,
Manomaya JÜPİTER+AY+KETU,
Vignanamaya Satürn + Merkür + Ketu,
Aanandamaya SATURN + JÜPİTER + KETU
➖➖➖➖➖➖
Çin tıbbı, tamamen fiziksel işlevlere ek olarak,
her organın
duygusal, zihinsel ve ruhsal bir işlevi olduğunu belirtir.
➖➖➖➖➖➖
Yani ruh ve akıl
bedenin her hücresinde ve enerji alanında mevcuttur.
Bu nedenle
iç organlar,
belirli fizyolojik işlevleri olan anatomik oluşumlardan çok,
beden, zihin ve ruhun bir bütünü
olarak kabul edilir.
➖➖➖➖➖➖
Bir meridyendeki dengesizlikler, sapmalar veya tıkanmalar
o meridyenin geçtiği organlara da
dengesizlik diğer bir deyişle rahatsızlık getirir.
(Kinesiyoloji,
meridyenlerinizin enerjilerini dengelemek için etkili bir metodolojidir.)
➖➖➖➖➖➖
Belirli organları etkilemek veya belirli hastalıkları hafifletmek için ;
iç organlar ve deri yüzeyindeki noktalar arasında
varsayılan bir ilişkiye dayalı olarak
iğne ile delme, kan alma ve hacamat uygulaması dünya çapındaki özellikle Müslümanlar arasında hala yaygındır.
Aynı prensibin
Çin’deki akupunktur kanallarının da
kökeninde olması kaçınılmaz elbette…
➖➖➖➖➖➖
Çin Tıbbı teorisinde, Qi’miz veya hayati enerjimiz,
vücudun iç organ sisteminde döngüsel bir gelgitle dolaşır.
Her meridyenin
chi enerjisini aldığı ve aktif olduğu
belli saatler vardır.
Bu da sirkadiyen biyolojimiz ile paraleldir.
Günümüzde ritimlerin insan vücudu üzerindeki etkisi özel bir bilim – kronobiyoloji (veya biyoritimoloji) tarafından incelenmektedir
Meridyen saati,
klasik Taocu metinler I Ching ve Nei Jing’de bulunan
birçok prensibi içeren ve bütünleştiren bir kaynak enerji sistemidir .
➖➖➖➖➖➖
Meridyenler, Organların adını
alırlar, ancak münhasıran o Organa ait değildirler.
Örneğin Dalağın meridyeni,
Dalağın hareketlerini etkilemek üzere uyarılabilir,
ancak yolu aynı zamanda Mide ve Kalbe de dallanır.
Organ disfonksiyonu,
yüzeyde meridyen yolunun bozulması olarak kendini gösterecektir.
Tersine, meridyenin tıkanması veya yaralanması, sonunda bir miktar Organ işlev bozukluğuna yol açabilir.
➖➖➖➖➖➖
Bir meridyenin rotası,
ilişkili Organının bazı temel işlevlerini yansıtır.
Örneğin, Kalın Bağırsak meridyeni,
bir şeyin kendimizden ayrılmasını, bir şeyin başkası olarak adlandırılmasını vurgulamak için kullandığımız işaret etme hareketini (atmaktan) sorumlu kasları besler.
Bu, Organın ayırma ve arındırma işlevine paraleldir.
➖➖➖➖➖➖
Enerji akımı bir meridyenden diğerine geçer.
Yani dolaylı yoldan
bütün meridyenler birbirine bağlıdır diyebiliriz.
Buradan yola çıkarak
birbirleriyle ilgisiz gibi görünen sağlık sorunlarının
aslında birbiriyle ilişkisi olabileceğini de
vücuttaki bütünselliği de görebiliriz.
➖Örneğin, Akciğer meridyeni
metal elementi, üzüntü duygusu, neyin önemli olduğu duygusu, adalet duygusu ile ve içine almak ve bırakmak ile ilişkili yin organ akciğerler, yang organ kalın bağırsak organ sistemi ile ,
aynı zamanda
gezegen olarak Venüs
yön olarak Batı,
mevsim olarak sonbahar ile
ve Beyaz Kaplan burcuyla da ilişkilendiriliyor.
Metal, akciğeri ve kalın bağırsağı, burnu ve cildi yönetir.
Yine Metal ile ilişkilendirilen olumsuz duygu
keder, olumlu duygu ise cesarettir.
Metal nitelikleri arasında güç, bağımsızlık, odaklanma, yoğunluk, doğruluk ve konuşmada akıcılık bulunur.
Metal kişilik çok kararlı ve güçlüdür.
Metal türleri, daha az fikir sahibi olarak, değişimi kabul ederek ve geçmişi zarafetle salıvererek başarılı olurlar.
İyi dengelenmiş Metal enerjisine sahip bir kişi,
iyi organize olmuş, disiplinli ve vicdanlıdır.
Metal Qi bol olduğunda, kendimizle ve başkalarıyla çok kolay iletişim kurarız.
Diğer insanların nasıl hissettiği ve bizim nasıl hissettiğimiz konusunda çok kesin bir algıya ve Duygularımıza sadık kalarak, onlara sahip çıkma cesaretine sahip oluruz
➖➖➖➖➖➖
Bu, astrolojideki değişikliklerin
yalnızca kişinin ruh halini
veya hayattaki dış olayları değil,
aynı zamanda sağlığını da etkileyebileceği anlamına gelir.
➖➖➖➖➖➖
İnsan, makro kozmosun bir mikro kozmosu ise ;
evreni inceleyerek
kendimizi keşfederiz
ve bunun tersi de geçerlidir.
Dolayısı ile
Evren için geçerli olan
aynı yasalar,
insan vücudunun işlevleri için de geçerli olur.

406 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • Günümüz nimetleri…Günümüz nimetleri… Tarihten çok önceki zamanlarda da insanlar vardı. Homo sapiens olarak bizler primatlar takımının (bütün maymun türlerini ve kimi bilginlerin sınıflandırmasına göre insanları da kapsayan […]
  • Ölümsüzlük…Ölümsüzlük… Gece çöktü yine sanrılar işbaşında. Tavandan sarkan lamba, plastik tabak, bardak, camın önünde demir parmaklıklar hepsi yine benimle.Kendime zarar vermemeliyim diye hep bu önlemler. İnsan […]
  • Tolerans KavramıTolerans Kavramı İki dünya savaşı ve birçok küçük savaşlarla geçen 20. yy son günleri İnsanlık âlemine artık zorbalık, bağnazlık ve istibdat günlerinin geride kalacağı bir 21 yy umudunu yeşertmişti. Oysa […]
  • Arjantin Gezi Rehberi -2Arjantin Gezi Rehberi -2 Bir gün sonrası. Kar daha beter yağıyor şimdi. Sokakların üzerini sadık bir dost gibi kaplayan, bu kez kimseye geçit vermeyecekmiş gibi duran beyaz örtü daha bir kalın düne göre. Ataşehir […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Mayıs 2024
P S Ç P C C P
« Nis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Arşivler