felsefe taşı

İnişler ve Çıkışlar

İnişler ve Çıkışlar
Ağustos 22
12:32 2021

Dünyadaki yolculuk deneyimimizin bir hatırlatıcısı. İnişler ve çıkışlarla … Gelen her şey de bu akışı takip edebilmemiz için öğrenme amaçlı … Bizi tüm bu doğadan ayıran tek şey ise o bağladığını düşündüğümüz zihnimiz İnsanın katmanlarından biri…
Örneğin Teosofi öğretisine göre insan yedi katlı bir varlık veya olağan tabirle yedili bir yapıya sahip. Başka bir deyişle, insanın tabiatı yedi yöne sahiptir, yedi farklı açıdan incelenebilir; yedi ilkeden oluşur. Bu insanın beş kılıftan oluştuğunu ifade eden Vedik görüşün bir modifikasyonudur.
Bunlar :
[7] Atma: Bir içe dönüşle kendine varıldığında agâh olunan:
[6] Buddhi: Manevi Ruh:
[5] Manas: Tamamen Uyanmış Zihin:
Bu üçlü ruhsal varlık,
çeşitli şekillerde “Monad”, “Yüksek Benlik”, “Ölümsüz İnsan”, “Gerçek Birey” olarak tanımlanır.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Atma veya Atman,
Hinduizm’de sonsuz, yok edilemez, zamanın ötesinde
“beden, zihin veya bilinçle aynı şey değil,
ama … tüm bunlara nüfuz eden bir şey” olarak kabul ediliyor.
Ātman , Upanishad’ların hepsinde merkezi bir fikir
ve “atmanını tanı” odak noktası
bizdeki “kendini tanı” ifadesini çağrıştırır.
Upanishad’lar her insanın özünün
beden, zihin veya ego değil ,
“can” veya “benlik” anlamına gelen
Ātman olduğunu belirtir
Atman, tüm yaratıkların ruhsal özü olarak
Ebedidir, özdür, yaşsızdır, kişinin varlığının en derin seviyesidir.
﹌﹌﹌﹌
Hinduizmde bazıları Brahman’ın (en yüksek gerçeklik; evrensel ilke; varlık-bilinç-mutluluk) Ātman ile özdeş olduğunu öğretirken ,
diğerleri Ātman’ın Brahman’ın bir parçası olduğunu
ancak onunla özdeş olmadığını öğretir (Bu eski bir tartışmadır)
﹌﹌﹌﹌﹌
Kendini tanıma olarak da anılan atman’ı bilmek ,
Hinduizm’in tüm büyük ortodoks okullarının tanımlayıcı temalarından biridir,
ancak nasıl yapılacağı konusunda ayrışırlar.
Hinduizm’de kendini tanıma,
Atman’ın bilgisi ve anlayışı, ne olduğu ve ne olmadığıdır.
Hinduizm, Atman’ı
Ahamkara (ego, ruhsal olmayan psikolojik Benlik), alışkanlıklar, önyargılar, arzular, dürtüler, yanılsamalar, hevesler, davranışlar, zevkler, ıstıraplar ve korkularla karakterize,
sürekli gelişen bireysel kişilikten farklı olarak görür.
İnsan kişiliği ve Ahamkara zamanla değişir, gelişir veya değişir, Atman değil….
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Advaita (non-dualism) gibi felsefi okullar ,
her canlı varlık içindeki “ruh / ruh / ben” i
Brahman ile tamamen özdeş olarak görür.
Advaita okulu, şekilleri veya formları ne olursa olsun
tüm canlı varlıklarda birbirine bağlanan
ve var olan tek bir ruh olduğuna inanır.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Hint Teozofisi’ne göre her şeyin ve herkesin içeriğinde olan atmanın bireysel kişiliğini edinmesi
ancak insanın düşünme ve akıl aracı olan ve manas adı verilen
“nefis” (nefs) ile birleşmesi ile mümkün olur.
Bu iki unsurun birleşmesinde üçüncü bir unsur aracılık yapar;
bu da “buddhi”dir.
Buddhi ruhani bir unsur olup
atmanın irtibat ve aktarma aracı iken
aynı zamanda âlemdeki yansımasıdır.
Sezgi ve ilhamın kaynağı “buddhi”dir.
﹌﹌﹌﹌﹌
İnsanın bu üç unsurun birleşmesiyle oluşan yüksek varlığına
“yüksek trinite” adı verilir ki, bu,
Hint teozoflarına göre, hem ruh, hem Tanrı durumundadır.
Fakat bu “yüksek trinite”nin gelişmesi, yükselmesi
ancak fiziksel âlemde mümkündür.
Yüksek trinite, yoğun âlem olan cismani âleme (yeryüzüne) doğrudan inemediğinden,
doğada bulunan dört unsurla birleşmek zorundadır.
(İnsanın sözkonusu 4 unsurdan oluşan alçak varlığına
Batı’da quaternaire adı verilir)
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Dolayısıyla dünyadaki her insan 7 unsurdan oluşmuş durumdadır.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Yüksek trinite,
gelişmek üzere quaternaire ile birleşerek
dünyaya inerken ister istemez yüksek niteliklerinden bir kısmını, geçici olarak, kaybeder;
yüksek nitelik ve yetenekleri kabalaşmaya, kararmaya uğrar.
Çünkü bu dört unsur
dünyevi, alçak, aşağı düzeyli tezahürlerin kaynağıdır.
Bu dört unsur
ihtirasları, dünyevi kaba duyguları, geri fikirleri, bunlara yönelik eğilimleri, kısaca aşağı nitelikleri içerir.
Alt veya dış benlik,
anlık farkındalık durumlarını ve metabolizmayı içeren,
birbirine bağlı ve entegre işlevlerden oluşan
dört katlı bir komplekstir.
Bu genellikle “alt kuaterner”
veya “dört alt katman” olarak adlandırılır ;
﹌﹌﹌﹌﹌
[4] Aşağı Manas ( Kama rupa /hayvan ruhu) :
Dünyadaki Akıl: Koşullu Bilinç: Koşullu Arzu.
[3] Astral Ruh / Beden (Linga Sharira):
Kişinin tüm kişisel ve psikolojik duygusal yapısı.
[2] Eterik Beden: Havaya ve besine bağlı olarak kendini yenileyen enerji bedeni.
Buna bazen, Yedi Katmanlı doğayı farklı seviyelerinde kaplayan Prana Beden denir .
[1] Fiziksel Beden (Rupa) : Bir insanın tüm fiziksel formu
Bu, esasen, teosofi literatürünün geniş külliyatının her yerinde sayısız yerde bulunan şeydir.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Ne yazık ki, bunun gerçekleşmesini nasıl sağlayacağınızı anlatan gerçekten iyi bir kullanım kılavuzu yok
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Burada artık terk edilen 7 kök ırk kavramını da hatırlıyoruz ,
7 çağ deniyor artık zira…
(Hinduizm veya Eski Mısırda da
İnsanın 7 Ruhundan söz edilmekte,
Yedili sembollerle dolu en mistik söylem Anugita’da bulunmakta ;
-Anugita, Hindu destanı Mahabharata’nın 14. Kitabında gömülü eski bir Sanskrit metni-
“O ormanda yedi büyük ağaç (Duyular, Akıl ve Anlayış veya Manas ve Buddhi dahil), yedi meyve ve yedi misafir; yedi inziva yeri, yedi (form) konsantrasyon ve yedi (form) inisiyasyon”
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Teosofi öğretilerine göre,
insanlık şimdi Beşinci Irk’a ulaştı ve biz beşinci sıradayız.
Bazı Neo-Teosofistler ise insan ırkının şu anda
dördüncü zincirde olduğuna inanıyormuş gerçi…
﹌﹌﹌﹌
Blavatsky’nin yazılarına göre,
Dünyamız için bir araya gelen
yedi kök ırk vardır; her kök ırk yedi alt ırka bölünmüştür.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
İlk kök ırk (Polarian) eterik maddeden oluştuğu belirtilen ve Meru Dağı ile ilişkilendirilen kök,
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
İkinci kök ırk (Hiperborean) :Hyperborea’ da,
şu anda Kuzey Kanada, Grönland, İzlanda, İskandinavya, Kuzey Asya ve Kamçatka’yı içeriyordu. Kıtalarının ezoterik adı Plaksha’dır
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Üçüncü kök ırk (Lemurya / MU) : Lemurya’da.
Teosofistlere göre Lemurya, Avustralya dahil ve Güney Pasifik Okyanusu’na uzanan şu anda Hint Okyanusu’nun büyük bir bölümünde vardı; son kalıntıları Avustralya kıtası, Yeni Gine adası ve Madagaskar adasıdır
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Dördüncü kök ırk (Atlantis) : Atlantis’te
Theosophy’ye göre dördüncü kök ırk, Atlantisli, yaklaşık 4.500.000 yıl önce Afrika’da, şu anda Ashanti’nin yaşadığı bölgede bu alt ırk tarafından sömürgeleştirilen Afrika’nın bir bölümünde Lemuryalıların dördüncü alt türünden ortaya çıktı.
Powell’a göre, Atlantis’in Toltekler tarafından yönetildiği uzun zaman dilimi uygarlığının zirvesindeydi.
Atlantis kök ırkının Moğol özellikleri vardı.
Bu arada “Turan” da
Atlantis kök ırkının alt türleri arasında geçiyor,
tıpkı Toltek ve Moğollar gibi…
(Gerçi Turanları kara büyücüler olarak gören bir izah söz konusu bu bakış açısında
“Kara büyücüler, insan-hayvan kimeralarını yetiştirmek için sihirli büyüler kullandılar.Beyaz büyücüler ve kara büyücüler arasındaki savaş Atlantis’in sonuna kadar devam etti.” gibi sayıltılar var bu iddialarda… Komik tabii ki ne denir ki… )
***Atlantis kök ırkının yedi alt ırkı
şunlar olarak belirtilir;
_Rmoahal
_Tlavati (Kro – Magnonlar )
_Toltek (teozoflar arasında Atlantis ataları ile eşanlamlı olarak kullanımı bir terim Amerikan kızılderililerle )
_Turan
_Orijinal Samiler (yani Fenikeliler )
_Akadlar ve
_Moğol göç ve sömürgeleştirilmiş olan Orta Asya , Doğu Asya ve Güneydoğu Asya
Geleneksel Teosofiye göre
Atlantislilerin torunları arasında
Moğol ırkı , Malaya ırkı ve Amerikan Kızılderili ırkının yanı sıra
19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ” zeytin tenli ” Akdeniz ırkı olarak adlandırılan bazı insanların soyundan gelenler bulunur.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Beşinci kök ırk çok daha tartışmalı olsa da
Teosofistler ve bazı diğer kişilere göre;
“Aryan” olarak da geçiyor.
Dünyanın efendisi olarak gördükleri Aryan Irkının yaşadığı yerin adını da
Dünya’nın mevcut kara yüzeyinin tamamından,
yani Dünya Adası’nın ,
Amerika’nın, Avustralya kıtasının ve Antarktika’nın
bir bütün olarak ele alınması ile
ezoterik olarak Krauncha şeklinde adlandırıyorlar.
Genel olarak konuşursak, beşinci kök ırk döneminde yaşayan insanların büyük bir yüzdesi beşinci kök ırkın parçasıdır.
Ancak Blavatsky, bazı Sami halklarının
“maneviyatta yozlaştığını” da düşünüyor.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Altıncı kök ırk ise
Homo spiritalis ( spiritüel insan ) olarak adlandırılmış bile
Yedinci kök ırk,
Pasifik Okyanusu’ndan doğacak altıncı kök ırkın üzerinde yaşayacağı gelecekteki kıtadaki altıncı kök ırkın yedinci alt ırkından doğacak bu iddialara göre
Yaşayacakları kıtaya da ezoterik olarak(?) Pushkara denilmekte…
Bu kök ırk, Dünya gezegeninde ortaya çıkan son ırk olacak deniyor.
Teosofist Scott Ramsey,
insanlar arasındaki herhangi bir cinsel farklılığın ortadan kalkacağını ve hem gebe kalmanın hem de doğumun
tamamen manevi hale geleceğini tahmin ettiğini belirtmiş
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Her ana kök soyun, son üç basamağı (5-6-7) yaşanırken,
yeni ana kök soyun ilk üç basamağı yaşandığı ,
her ana kök soyun beşinci basamağının,
yeni ana kök soyun ilk basamağını başlattığı da
söyleniyor
bu teoride…
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Bazıları ayrıca insan ırkının şu anki ruhsal evrim turundan önce Mars’ta yaşadığına
ve bir önceki tur sona erdikten sonra
Dünya’ya göç ettiğine inanıyor.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Astrolog Walter D. Pullen’e göre,
ruhsal evrimin her döngüsü,
benzer döngülerden oluşan bir zincir içinde gerçekleşir
ve bu zincirler, şema adı verilen bir grupta yer alır.
Ayrıca yedi turun bir zincir,
yedi zincirin de bir şema oluşturduğunu belirtir.
Bazı Neo-Teosofistler,
insan ırkının şu anda bir şemada dördüncü zincirde olduğuna inanıyorlar.
İddialar bunlar ,
ben inandığımı belirtmedim
sadece bahsettim
İddiaları ne kadar derin olursa olsun,
Teosofistler, Hermeneutistler, sahte Ezoteristler
ve çeşitli düzenlerden Okültistler tarafından
zamanımızda üretilen eski gizemlerin
yeni maskeli balosuna ve simülasyonuna ,
her duyduğuma , okuduğuma katılamam.
Geçmişin artıklarından çıkarılan tüm bu gizemlerin özü,
taklit, dayatma ve sahtekarlık olabilmekte…
Eski gizemlere ilgi duyduğum tek şey,
onların nasıl ortaya çıktıklarını araştırmak,
ne kastettiklerini
veya neyi örtbas etmek isteyebileceklerini bilmektir.
Antik gizemlerin modern üretimi
çok büyük bir dayatma görünüyor.
Hakikat ve yanlışın savaşı,
günümüzde gizlilik maskesinin ardında
karanlık bir şekilde verilmekte…
Etraf Ezoterik yanlış yorumcular ile dolu…
Doğa gizemle doludur;
ve biz, doğanın gizemlerini ortaya çıkarmak
ve onları gün ışığına çıkarmak için buradayız,
insanın doğada yaptığı gizemleri geliştirmek
ve üzerini örtmek için değil…
Şahsi kanaatim ise
Bütün insanların ruhsal olarak ve fiziksel olarak
aynı kökenden ve özünde bir ve aynı özden olduğunu
söyleyebilmek için
herhangi bir iddiaya
hiç ihtiyaç duymadığım…

1.174 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • Güzel Anadolumuzun İlacı; “Aklın ve Kalbin Birleşmesi”Güzel Anadolumuzun İlacı; “Aklın ve Kalbin Birleşmesi” Ne kadar güzel ve özel topraklarda yaşadığımızın farkında mısınız? Bu eşsiz toprak parçasında ne gibi dünya miraslarına sahip olduğumuzu biliyor musunuz? Bu toprakların insanlık tarihi […]
  • Mesnevi ve etkin dinlemekMesnevi ve etkin dinlemek Bu hafta 17 Aralık 2015 Çarşamba günü tevhid erbabı, gönül sultanı, mana eri Mevlana Celaleddin Rumi’nin Sevgilisine kavuştuğu gün olarak adlandırdığı Şeb’i Arus yani “düğün günü”nün […]
  • İhtiyarlara Yer Yok!İhtiyarlara Yer Yok! İnternetin yararlı olduğunu da unutmamalı. Ondan sadece eğlence amacıyla istifade edenler için zor olsa da. Doğrusu internetin yararlı bir araç olduğunun giderek unutulması düşündürücü. […]
  • Zerdüşt: İnsan Tanrıya öykünürZerdüşt: İnsan Tanrıya öykünür Ahura Mazda'nın Vahyi: İnsan İyiyi, Kötüyü Seçmekte Özgürdür. Zerdüşt'e yeni dinin vahyi doğrudan doğruya Ahura Mazda'dan gelir. Bunu kabul ederken tanrısının başlangıç davranışına […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Haziran 2024
P S Ç P C C P
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Arşivler