felsefe taşı

İmparatorluk Yıkan Mülteci Krizi…

İmparatorluk Yıkan Mülteci Krizi…
Ağustos 22
15:57 2016

Anna lisa Merelli’nin yazdığı Aysel Arslan’ın bu değerli yazıyı çevirerek tarihten günümüze ışık tutan çok özel bir örnek vermiş. Paylaşmayı elzem gördüm..!

Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasının başlangıcı 378’de Gotlarla yapılan savaşa dayanıyor. Bu savaşın sebebi ise mülteci kriziydi.
3 Ağustos 378’de günümüzde Edirne’de bulunan Adrianopolis şehrinde büyük bir savaş yaşandı. Aziz Ambrose busavaştan “tüm insanlığın sonu, dünyanın sonu” şeklinde bahsetmiştir.
Gotlar ve Romalılar arasındaki bir savaşın betimlendiği lahit
Kısaca Valens olarak bilinen Doğu Roma imparatoru Flavius Julius Valens Augustus kendi birliklerini, Fritigern tarafından yönetilen ve Romalıların “barbar” olarak adlandırdıkları bir Cermen topluluğu olan Gotlarla karşı karşıya getirdi. Yeğeninin, yani Batı Roma imparatoru Gratian’ın, askeri yardımlarını beklemeden hareket eden Valens, 40.000 askerle savaşa girdi. Fritigern yönetimindeki Gotlarise 100.000 kişiydi.
Sonuç tam bir katliamdı: 30.000 Roma askeri yaşamını yitirdi ve imparatorluk yenilgiye uğradı. Bu mağlubiyetipekçoklarıtakipedecekti; busavaşBatı Roma İmparatorluğu’nun 476 yılındakiçöküşününbaşlangıcıolarakkabuledilir. Savaşınyapıldığıdönemde Roma İmparatorluğutoprakları 600 milyonhektarlıkbiralanayayılmıştı.Nüfusuise 55 milyonunüzerindeydi.
Adrianopolisyenilgisi, Valens’ininatçılığı, gücesusamışlığıya da rakibiningücünühafifealmasıyüzündenyaşanmamıştı. Roma İmparatorluğutarihindeki en önemlimağlubiyetsayılabilecekbuyenilgininaltındabambaşkabirsebepyatıyordu: mültecikrizi.
İkiyılönceGotlar, sığınabilecekleribiryerbulmakiçin Roma topraklarınagirmişti. Got mültecilerekarşıyapılankötüdavranışlar, birolaylarzinciribaşlatarak, insanlıktarihindebilinen en büyükpolitikveaskerigüçlerdenbirininyıkılmasınasebepoldu.
BugünAvrupa’dayaşananlarlabüyükbenzerliklertaşıyanbuolaylar, tarihtendersçıkarılmasıgerektiğinibirkezdahagözlerönüneseriyor.
RomalıtarihçiAmmianusMarcellinus’agöre, 376’da HunlardankaçanGotlar, DoğuAvrupa’dakitopraklarınıterkederekgüneyegöçetmekzorundakaldılar.Marcellinus’undeyimiylebu, “benzerigörülmemişacımasızlıktabiryarıştı.” Hunlar, “uludağlardan, sankidünyanınmerkezindekigizliyerlerindenkalkmışlargibi, birkasırgagibiindilerveönlerineçıkan her şeyiyağmalıyor, yakıpyıkıyorlardı.”
Korkunçbirkatliamyaşandı.Gotlarınçoğu, tıpkıbugünsavaşnedeniyleyerlerindenedilmişSuriyelilervediğerlerigibi, kaçmayakararverdi.
Trakya’ya, Tuna Nehrikıyılarınayerleşmenin en iyiçözümolduğunakararverdiler; buradakitopraklarverimliydivenehir de Hunlarakarşıbirsavunmasağlayacaktı.

Ancakburasısahipsizbirarazideğildi; Valens’inyönetimindeki Roma İmparatorluğu’naaitti. Bu nedenleGotlarınönderiFritigern, Roma İmparatorluğutebaasıolarakkabuledilmeleriniistedi. Gotlarhiçbirsorunçıkarmayacakvegerekliolduğunda Roma ordusunayedekbirliklergöndereceklerdi.Roma’nınbuanlaşmadaçıkarlarıbüyüktü.Gotlarınyerleşmekistedikleritopraklarınişlenmesigerekiyordu, ayrıcaimparatorluğun her zamandahafazlaaskereihtiyacıvardı.Valens’tenbahsederkenMarcellinus, “Kendiinsanlarıylabuyabancılarıngüçlerinibirleştirirsekesinlikleyenilmezbirordusuolabilirdi” diyor.
Fritigern, Valens’eminnettarlığınınbirgöstergesiolarak, Hıristiyanoldu.
Her şeynispetenolaysızbaşladı.Romalılar, günümüzaramakurtarmaçalışmalarınabenzerbirçalışmayagiriştiler. “Tekbirkişi bile geridebırakılmamıştı,” diyorMarcellinus, “ölümcülhastalığatutulmuşolanlar bile terkedilmemişti.” Gotlar “gemilerle, sallarlaveyaağaçgövdelerindenoyduklarıkanolarlaardıarkasıkesilmeden, gecegündüznehrigeçiyordu.” Marcellinusbusüreçten “tekneniniçindegereğindenfazlainsanolduğuiçinbirçoğuboğuldu. Karşıyayüzerekgeçmeyeçalıştılaramatümçabalarınarağmenakıntıyakapıldılar.” şeklindebahseder.
Bu beklenmedik, öncülügörülmemişbüyüklüktebirmülteciakınıydı (bazıkaynaklargelenGotlarınsayısını 200.000 kişiyeyakınolarakverir).Gotlarıngöçündensorumluyöneticiler, mültecilerinsayısınıhesaplamayaçalışıpbununimkansızolduğunakararverdiler.
GelenekselolarakRomalıların “barbarlara” karşıtutumları, zorbaolsa da sağduyuluydu.Topluluklar, kendilerinin ne istediğigözönündebulundurulmadan, genellikleimparatorluğunonlara en çokihtiyaçduyduğuyerleregönderiliyordu.Ancak, yabancılarıenindesonundavatandaşhalinedönüştürenyoğunbirasimilasyonpolitikası da güdülüyordu.Göçmenlerinsoyundangelenkişiler, sıklıklaordudaya da yönetimdeüstkademelereçıkabiliyordu.İmparatorluğudiğertopluluklarınsaldırılarındankorumanınçözümübasitti: onlarıimparatorluğakabul et ve Romalıya dönüştür.
Ama zamanla her şey değişti.Gotlarayardımdağıtmaktansorumluolanaskeriyetkililerahlaksızdıvemültecileriçingönderilenyardımlardançıkarsağlıyorlardı.AçlıkçekenGotlar, Romalılardanköpeketi satın almakzorundakalıyordu.
Marcellinus’unbukonuda en ufakbirşüphesi bile yok: “bunlarıntehlikeliaçgözlülükleri, hepimizin [Romalıların] yıkımınınsebebiydi.”
KötümuamelegörmüşGotlarlaRomalılarınarasındakigüvenAdrianopolissavaşındanöncebirkaçkezbozulmuştu; sonundaGotlar, RomalıolmakistemeyibırakıpRoma’yıyoketmeyiistemeyebaşladılar.
İkiyıldandahakısabirsüresonra, Marcellinusşöylediyor, “gözleriöfkeyleyananbarbarlar, insanlarımızıkovalamayabaşladı.” Sonra da imparatorluğudevirdiler.
BugünAvrupa’yagitmeyeçalışanmülteciler, ayaklanmaçıkarmaküzeredeğiller; Avrupa da Roma İmparatorluğudeğil.Yine de, buhikaye, göçlerineskiden de hayatımızınbirparçasıolduğunu, bundansonra da olacağını gösteriyor. Mültecilerle ilgilenmenin iki yolu var: birincisi karşılıklı diyalog ve onları hayatımıza dahil etmekken, diğeri dostça olmayan, umursamaz tavırlar sergilemek. İkinci yöntemin eskiden felaketlere yol açtığını biliyoruz. Eğer tekrar edilirse, bir şekilde yine aynı sonuca varacağı da çok açık.

Gördüğünüz gibi tarih tekerrürden ibaret…

2.445 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • Tuna’nın Aşkı BudapeşteTuna’nın Aşkı Budapeşte Olgun, zarif bir hanımefendiye benzer Budapeşte. Üstelik bu soylu hanım zengindir de. Harika bir takı gibi şehri süsleyen Tuna nehrinin iki yanında, değerli taşlar gibi dizilen saraylar, […]
  • Güdük ŞubatGüdük Şubat Bugün size güdük Şubat’tan söz edeceğim!.. Neden kısa kalmış? Hep “Sorgulayın” diyorum ya!.. Dilerim “Sorgulamak, kendinizi bile sorgulamak”; alışkanlığınız olur!.. Olay, Eski Roma, […]
  • Kader Ajanları ve 21. Yüzyılda Modern SavaşKader Ajanları ve 21. Yüzyılda Modern Savaş Gazeteci Lisa Howard sorar: -“Bir devrimcinin sahip olduğu en önemli özellik nedir? Che yanıtlar: -AŞK. Bu yanıt çok şaşırtmış olmalı ki tekrar etmekten kendini alamaz genç kadın. […]
  • “Via Sebaste” Antik Roma Yolu“Via Sebaste” Antik Roma Yolu “Via Sebaste” adı verilen antik Roma yolunun kırk sene imparatorluk yapan Augustus (Octavious) tarafından özellikle Kilikyalı korsanlarla mücadele etmek amacıyla inşa edildiği mil […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Ocak 2018
P S Ç P C C P
« Ara    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Arşivler