felsefe taşı

Hücresel Bellek

Hücresel Bellek
Ağustos 15
10:13 2017

“HÜCRESEL BELLEK” yaşayan doku hücrelerinin vücut özelliklerini anımsatma ve hatırlama kapasiteleri olarak tanımlanır.
Bilinçaltı zihnin de bedenlerimizdeki her hücrenin zarında saklanan hücresel bellek olduğu ancak tercihlerimizin, çoğunlukla bilinçaltı somatik hücresel hafıza tarafından etkilendiği belirtilmekte…
En az bunun kadar ilginç olan da bağırsak florası arasındaki mikrobik aracılarla en temel ve doğal karşılıklı etkileşim ,Nöropeptitlerle olmakta ve bu Nöropeptitler bağırsak beyni ile bilinçli zihin / beyin arasındaki elektrokimyasal sinyalleri tetiklemekte…
Dolayısı ile nöropeptitler,
beynin bir diğer organlarla
ve aslında bakterilerle
bir çeşit konuşmasına aracılık etmekte…
Bu nöropeptitler ,
vücudun bütün fonksiyonlarını kontrol etmesi için
beyin tarafından salgılanan kimyasalların genel adı
Üstelik etkileri sandığımızdan çok fazla,
örneğin
stres altında olan kişilerde
sinirlerden nöropeptid Y ismi verilen
bir maddenin salgılandığı
ve bunun da mikrop ve virüslerle savaşan
bağışıklık sistemi hücrelerini
baskı altına aldığı
ve sadece beyinde değil
bütün dokularda bulunduğu biliniyor artık.
Hücrelerin duygu ve anıları depoladığı kesin araçlar
hala tam bilinmese de
bazı kanıtlar,
bir hücrenin davranışının ve kimliğinin,
nörotransmitterler ve hücre reseptörleri,
hücre zarındaki özelleştirilmiş proteinler
arasındaki etkileşimler tarafından
büyük ölçüde belirlendiğini gösteriyor.
Nörotransmitterler, sinir sistemi ile
vücudumuzun geri kalan kısmı arasındaki
haberciler gibi işlev görür,
nöronlar ve bazı bezler tarafından serbest bırakılırlar
Örneğin, korku ve endişe,
adrenalin, noradrenalin ve kortizol içeren özel bir nörotransmitter grubu olan stres hormonlarının
vücudumuzdaki hücrelere en fazla erişebilecekleri
kan dolaşımına salınmasına neden olur.
İlgili kilitlerle uyuşan anahtarlar gibi
spesifik membran reseptörlerine bağlandıkları zaman,
hücreler içinde ayırıcı tepkiler ve kimyasal değişiklikler başlatırlar
————————–
Arizona Üniversitesi’nden Gary Schwartz’ın
bu konu hakkında öne sürdüğü düşünceye göre
vücuttaki her hücrenin
kendine ait birtakım genetik maddeler zinciri vardır
ve nakil esnasında kişi
sadece organı değil
aynı zamanda bu bilgileri de alır.
Nakil sonrası davranışlarda, kişiliklerde,
hatta damak zevkindeki değişikleri de buna bağlamaktadır.
“Hearts can have memory, as brains do./
Kalbin bir hafızası olabilir, aynı beynin olduğu gibi.”
diyor Schwartz.
Organ nakillerinde
bağışlanan organların alıcılarının, son yıllarda,
garip olayları bildirmeye başladığı
– alışılmadık yeni anıları, düşünce, duygu ve tercihleri olmayan , yani “alıcının ait olmadığı”, yeni nitelikleri belirginleştirdikleri görülmektedir .
————————–
Oysa hücresel bellek kavramı
2000 yıldır,
geleneksel Çin tıbbının önemli bir parçası olmuş
Çinliler bu durumu yin ve yang prensiplerine dayalı olarak
Zang-Fu Teorisi ile açıklamışlar.
Çin tıbbına göre,
vücudun her organının onunla ilişkili
bir veya daha fazla duyguya sahip olduğuna inanılıyor;
Örneğin, karaciğer kızgınlıkla, kalp sevinçle, akciğerler üzüntü ile, böbrekler korkuyla vb. ile ilgilidir
Kalp, Shen’i (zihin) barındırır.
Kalplerimizle düşünebileceğimiz fikri artık bir metafor değil, aslında çok gerçek bir olgudur.
Bunu biliyoruz çünkü kombine araştırmalar,
kalbin
insanlardaki zekânın ana merkezi
olduğunu ispatlıyor.
Moleküler biyologlar, kalbin
vücudun en önemli endokrin bezi olduğunu keşfetti.
Dünyadaki deneyimlerimize yanıt olarak,
limbik yapıdaki her işlemi etkileyen
ya da duygusal beyin olarak söz ettiğimiz büyük bir hormon olan ANF’yi (Atriol Nöririk Faktör) üretir ve bastırır.
Buna, hafızanın ve öğrenmenin gerçekleştiği
hipokampal bölge
ve aynı zamanda tüm hormonal sistem için kontrol merkezleri dahildir.
————————–
Nörokardiyologlar,
kalbin hücrelerinin% 60 ila% 65’inin
aslında sinir hücreleri olduğunu,
önceden inandıkları gibi
kas hücrelerinden olmadığını bulmuşlardır.
Bunlar beyindeki sinir hücreleri ile aynıdır,
beyinde bulunan aynı aksonal ve dendritik bağlara
ve beyinde bulunan aynı nörotransmitterlere (gangliyon adı verilen bağlanma bağlantıları aynıdır) sahiptir.
kelimenin tam anlamıyla, diğer bir deyişle,
gangliyonları vücudun her büyük organıyla bağlantılı olan kalpte bir insanın duygularını ifade etmesini sağlayan
benzersiz bir kas sistemi olan bir beyin vardır ( Shen ).
Kalbin yaklaşık yarısı sinir hücreleri
vücudun her yerine gönderdiği bilgiyi tercüme eder
ve böylece vücudun uyumlu bir bütün halinde kalmasını sağlar.
Ve diğer yarısı kafamızda duygusal beyin ile çok büyük,
sinirsel bir bağlantı oluşturuyor
ve kalp ile beyin ,
günde 24 saat konuşma yapıyor .
Kalp, duygusal beyinden (limbik yapı)
kendisine gönderilen mesajlara
yanıt verir
ve uygun tepkiyi vermesi için beyni teşvik eder.
Başka bir deyişle, kalbin yaptığı tepkiler
tüm insan sistemini etkiler.
————————–
Yin ve Yang teorisine dayanarak,
her Zang organı, vücudun içindeki tüm diğer organın duygu ve ruhunun özünü barındırır.
Kalp bütün organların egemen olduğu
ve bir kişinin varlığının bilincini gösterir.
Kaybolmayan zeka, bilgelik ve ruhsal dönüşümden sorumludur. ”
Biyofizikçiler, kalbin aynı zamanda
çok güçlü bir elektromanyetik jeneratör olduğunu keşfettiler.
Vücudu saran ve ondan on sekiz metreye kadar uzanan bir elektromanyetik alan yaratır.
Merak uyandırıcı şey,
bu elektromanyetik alanın beyni ne derece etkilediğidir.
Bütün endikasyonlar,
beynin kendi materyalini çektiği
tüm dünyadaki radyo dalgası spektrumunu hazırlayarak
dünyadaki iç tecrübelerimizi yarattığımızdır.
Belki de en önemlisi,
artık kalbimizin radyo spektrumunun,
dünyayı duygusal tepkilerimizden derinden etkilendiğini biliyoruz.
Duygusal tepkimiz
kalplerin elektromanyetik spektrumunu değiştirir;
beyni besleyen de budur.
Sonuçta, hayatımızdaki her şey
özel olaylara olan duygusal yanıtımıza bağlı…
Dolayısıyla, somatik hafıza ile çevremiz arasındaki değişikliklerle, inançlarımızı ve davranışlarımızı daha çok bilinçli hale getirmek ve koşullardan daha az etkilenmek için yeniden tanımlayabilir ve yeniden programlayabiliriz.
Sinirle iletilen duygular teorisi
Pert tarafından daha da desteklenir.
O, peptidlerin ve diğer bilgilendirici maddelerin,
duyguların biyokimyasal maddeleri olduğunu belirtiyor
Bu teori Pearsall, Schwartz ve Russek tarafından da desteklenmektedir.
—————————
Geleneksel Çin Tıbbı /TCM,
vücut-zihin ruhunu tek olarak gören
ve Huang Di Nei Jing tarafından tanıtılan
Yin ve Yang teorisine dayanan bütüncül bir tıptır.
Beş zang organı
kalp /HT (perikard dahil), akciğer, dalak, karaciğer ve böbrektir.
Altı fu organı,
safra kesesi, mide, kalın bağırsak, ince bağırsak, idrar torbası ve sanjiao (vücut boşluğunun üç alanı) şeklindedir.
Zang-Fu Teorisine göre ;
Eğer bir kalp nakledilirse,
hücre seviyesindeki ve manevi seviyedeki hafıza,
Shen bağışlanan organla taşınacaktır.
Buna ek olarak,
kalan Zang organlarının hücresel özü veya tohumları
ve akraba ruhları da HT’ye nakledilecektir.
Kelimenin tam anlamıyla, diğer Zang organlarında barındırılan Hun, Yi, Po ve Zhi’nin tohumları
bağışlanan organın alıcısına taşınacaktır.
————————–
Schwartz ve Russek Pearsall ve diğerlerinin yaptığı çalışma, alıcının nakledilen bir organın reddetme sürecinin
yalnızca maddi organın (hücresel bileşen) reddini değil, ,
aynı zamanda
bağışlanan hücresel belleğin
(nakledilen donör hücrelerde saklanan bilgi ve enerjinin) reddedilmesi olduğunu belirtmekte…
Organ reddi,
kısmen “ters hücresel anıların” reddedilmesiyle ilgili olabilir
Doğruysa, bu teori,
bağışlanan organ nakillerinin
alıcılarında TCM’nin kullanımı için
derin etkilere sahiptir.
Pert ‘in belirttiği gibi,
duygusal ifade
vücudun her birinde belirli bir peptid akışına bağlıdır.
————————–
Hücresel bellek ve Hücresel Bilinç
belli ki çok yakından ilişkili
ancak, Hücresel Bellek,
Hücresel Bilince ait yalnızca bir bileşen…
Dr. Bruce Lipton,
seksenli yıllarda
hücre zarının beyni olduğunu keşfetmişti
Ona göre
algılanan hatıralarımız , hatta inançlarımız
hücre zarı içerisinde saklanır
ve yorumlanması için beyne sürekli iletilir.
Zihin, bu titreşimsel mesajlara,
inanç ve gerçeklik arasında tutarlılık getirerek karşılık verir.
Hücresel biyolog Bruce Lipton (2001) ‘a göre
hücre zarı reseptör ve efektör proteinleri içeriyor.
Alıcılar hem iç hem de dış durumları izleyen
moleküler nano-antenler olarak işlev görürler.
Membranın/ zarın reseptörleri
duyusal sinirler gibi işlev görür
ve efektör proteinler,
hareket oluşturan motor sinirler gibidir(Lipton, 2005).
Bu nedenle, Lipton’un ve diğerlerinin yaptığı gibi,
hücre zarını
kapıları ve kanallarıyla
bir bilgi işleme transistörü
ve organik bilgisayar çipi
veya mikroçip ile karşılaştırmak oldukça mantıklıdır.
Çoğunuzun bildiği gibi bir mikroçip,
birçok devre içeren
küçük bir yarı iletken malzeme parçasıdır
Hücre zarının bir mikroçip gibi hareket ettiği gösterilmiştir.
Mikroçipler çok küçük bir alanda
büyük miktarda bellek depoluyorlar.
Hücre zarı, mikroçiplerin tüm özelliklerine sahiptir.
Bu nedenle, diğer görevleri yerine getirmenin yanı sıra,
hücre zarı da
anıları şifreleyen proteinlerin üretimini yönlendirir.
Bu, nöronlara (beyin hücreleri) ve somatik hücrelere (vücut hücreleri) eşit derecede uygulanır.
Mevcut bilimsel görüş
beyindeki anıların sinapslarda yer almasına rağmen,
anıların
nöronlar da dahil olmak üzere
tüm hücrelerin hücre zarı içerisinde
depolandığına
dair iyi kanıtlar olduğu yönündedir.
Yani hücreler mikrobilgisayarlar gibi hareket eder
ve küçük olsalar da,
yumurta ve sperm hücreleri,
T hücreleri, tek hücreli organizmalar vb. gibi
muazzam miktarda hafızayı toplarlar.
Döllenmiş yumurta başında tek hücreli bir organizmadır.
Zigot, eninde sonunda
37,2 trilyon hücreden oluşacak bir insanı
inşa etmek için planı (insan genomu) içeriyor
diyor bilim insanları…
Bu inanılmaz miktarda bilginin / hafızanın
böyle mikroskobik olarak küçük bir alanda
nasıl saklanabileceğini anlamak zordur.
(as above….)
————————–
Epigenetik, anlayışa göre,
genlerimizle
sadece gelecekteki bedenimiz ve kişilik için bir plan değil,
atalarımızın anıları olarak da
miras kaldığını gösterdi.
Burada belirtilen araştırmadan elde edebileceğimiz sonuç,
farklı bilgi parçalarının
vücudumuzdaki hücrelerde
kodlanıyor olmasıdır.
Hücresel bellek, bilim adamlarının şüpheli yaklaştıkları
ve üzerinde pek de çalışma yapmadıkları bir konu.
Karmaşık hatıralar,
hücrelerde çok sayıda konser halinde çalışıyor
Burada ileri sürülen teori, bedenlerimizdeki hücrelerin orkestradaki müzisyenlere çok benziyor olmasıdır.
Hücreler birlikte, seyircilerin kulaklarına tek bir ses olarak ulaşan,
müzik notalarının karmaşık bir simgesini üretiliyorlar.
Diyorlar ki ;
“Her şey,
37 trilyon küsur müzisyenden oluşan
bir orkestranın parçası olmakla ilgili….”

6.085 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • İhtiyarlara Yer Yok!İhtiyarlara Yer Yok! İnternetin yararlı olduğunu da unutmamalı. Ondan sadece eğlence amacıyla istifade edenler için zor olsa da. Doğrusu internetin yararlı bir araç olduğunun giderek unutulması düşündürücü. […]
  • Duran Zaman…Duran Zaman… Her şey 1997 yılında başladı. Tüm gariplikler adeta taş ile çatlayan otomobil camı gibi yavaş yavaş ilerledi. Kimi yerde dallara ayrılarak. Yavaş ama camın köşesine gelene kadar durmayan […]
  • Bir sonraki facebookBir sonraki facebook Şöyle bir mantık silsilesi: Az okumak, az kelime hazinesi, şeyleri etraflıca tarif edememek, şeyleri bilememek, onlara hakim olamamak, onları iyi tanıyamamak, iyi tanıtamamak. “Eğitim […]
  • Önyargısız yapay zekaÖnyargısız yapay zeka Verimlilik gibi sebeplerden dolayı zaman içinde sınırlı varlık için varoluşçu yaklaşım kabul edilebilir. Yapay Zeka veya makine öğrenme de bundan payını alabilir. Microsoft firması […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Temmuz 2024
P S Ç P C C P
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Arşivler