felsefe taşı

23 Nisan…

23 Nisan…
Mayıs 21
11:06 2021

TürkiyeCumhuriyeti’ninkurucusuve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafındandünyaçocuklarınaarmağanedilenanlamlıgün…
UlusalEgemenlikveÇocukBayramı, TürkiyeCumhuriyeti’ninveKuzeyKıbrısTürkCumhuriyeti’ninresmibayramı.TürkiyeCumhuriyeti’ninkurucusuve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafındandünyaçocuklarınaarmağanedilmiştir.

TBMM’ninaçılışınınbirinciyılındakutlanmayabaşlanan 23 Nisan MillîBayramıve 1 Kasım 1922’de Saltanat’ınkaldırılmasıyla, önce 1 Kasımolarakkabuledildi. Sonra 1935’te 23 Nisan MillîBayramı’ylabirleştirilenHâkimiyet-iMilliyeBayramıileHimaye-iEtfalCemiyeti’nin 1927’de ilanettiğiveilkiAtatürk’ünhimayesindedüzenlenen 23 Nisan ÇocukBayramı’nınkendiliğindenbirleşmesiylevücudageldi. 1980 darbesidönemindeMilliGüvenlikKonseyi, bubayramaresmîolarak “23 Nisan UlusalEgemenlikveÇocukBayramı” adınıverdi. Hâkimiyet-iMilliyeBayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan),

SaltanatınkaldırılışınınveTürkiyeCumhuriyeti’ninkuruluşunugerçekleştirenTBMM’ninaçılışınınegemenliğipadişahtanalıphalkavermesinikutlamakamacınıtaşırken, ÇocukBayramısavaşsırasındayetimveöksüzkalanyoksulçocuklarıbirbaharşenliğiortamındasevindirmekamacınıtaşımaktaydı. TürkiyeRadyoTelevizyonKurumu, UNESCO’nun 1979 yılınıÇocukYılıolarakduyurmasınınardından, TRT Uluslararası 23 Nisan ÇocukŞenliği’nibaşlatarak, bayramıuluslararasıdüzeyetaşımıştır. GünümüzdeBayram’abirçokülkedençocuklarkatılmakta, çeşitligösterilerhazırlanmakta, okullardatörenlerveçeşitlietkinliklerdüzenlenmektedir.Ayrıca1933’te Atatürk ilebaşlayançocuklarımakamakabuletmegeleneğigünümüzdeçocuklarınkısasüreliğinedevletkurumlarınınbaşındakisiyasilerinvememurlarınyerinegeçmesişeklindedevametmektedir. 23 Nisan 1920 tarihindekurulan TBMM tarihimizdeçokönemlibirdönümnoktasıolmuştur. O gün 23 Nisan UlusalEgemenlikveÇocukBayramıadıaltındatümdünyaçocuklarınaarmağanedilmiştir. Egemenlikkayıtsızşartsızmilletindirsözündenyolaçıkarakmilletimizkendikaderinikendielinealarakvarolmayokolmamücadelesiniegemenlikhakkınıkendisikullanarakkazandı.Bütündünyayakendikendiniyönetebilecekbüyükbir millet olduğunugösterdi.Geleceğindoktorları, mühendisleri, milletvekilleriçocuklarımızdır.Atatürk de bununbilincindedir.Büyükönder Atatürk hayattaolduğuyıllardabukutlamalarabüyükönemgöstermişvetörenlerdebizzatkendisiyeralmıştır. 23 Nisan’ınbizekazandırdığıcumhuriyetveistiklalimizigelecekkuşaklaraemanetedenbüyükönderimiz Atatürkbuulusalbayramımızıçoksevdiğiçocuklaraemanetederekonadahagüzelbiranlamkatmıştır. 23 Nisan’da dünya’nındörtbiryanındangelençocuklarlabayramımızkutlanır.Atatürkbugünütümdünyaçocuklarınaarmağanetmekle ne güzelbirişyapmıştırkimeyvelerinihalendahagörmekteyiz.Bütündünyaçocuklarınınkaynaşıparkadaşolduğuveinsanlığıntemeliniattığıgün, dostluk, kardeşlikvesevginindoyasıyayaşandığı 23 Nisan’dır.Mustafa Kemal Atatürk’ünbumuhteşemmirasınasahipçıkmak her aklıbaşındaTürkferdiningöreviolmalıdır.23 Nisan’ıbüyükbircoşkuilekutlayarakbumirasaverdiğimizönemitekrartekrarhatırlamalıvehatırlatmalıyız.Bütünbugüzelduygularıbizlereyaşattığıniçinteşekkürlerbüyükinsan.Seni her zamankigibisaygıylaşükranlaanıyoruz.23 Nisan’ınönemi Nisan, çocuklarınbayramıolduğugibi, Türkiye’ninbağımsızlığının da simgesidir.Atatürk, 23 Nisan’ıçocuklaraarmağanettiktensonra, uluslararasıalanda da çalışmalaryapılmayadevamedilmişve 23 Nisan dünyaçocuklarınınbayramıolarakdeğerkazanmıştır.23 Nisan, dünyanın ilk çocukbayramıolduğundanayrıbiröneme de sahiptir.Atatürk’ünçocuklaraverdiğiönemin de göstergesiolan 23 Nisan’dafarklıuluslardançocuklarbirarayagelerek, barışvekardeşliğisimgeler.Bu nedenle 23 Nisan, dünyabarışı, ayrımcılıklarakarşıçıkmakveherkesineşitolduğunuvurgulamakaçısından da önemlibirgündür.Her yılTürkiyeveKuzeyKıbrısTürkCumhuriyetigenelindekutlanan 23 Nisan, elçiliklerde de kutlanmaktadır.Türkiye’ninbağımsızlığınıgösteren 23 Nisan UlusalEgemenlikveÇocukBayramıyalnızcaçocuklartarafındandeğil, tümTürkiyetarafındankutlanmaktadır.Türkmilletiningönlünde, onunbağımsızlığınınsarsılmazifadesiolarak en önemliyeriişgâleden 23 Nisan UlusalEgemenlikveÇocukBayramı, her yılyurdumuzdaveyurtdışındakitemsilciliklerimizde, bütünkurumlarımızda, okullarımızdave her evdeçeşitlietkinliklerlekutlanarakmillîbirliğimizinkenetlenmişifadesinitemsiletmektedir. Onlaraduyduğusarsılmazgüveninvebüyüksevgininifadesiolarak, millîbayramımızolan 23 Nisanlar’ıçocuklaraarmağanetmiştir.TarihimizingururdolusayfalarınınyeninesillerceöğrenilmesiveTürkDevleti’nindevamınıemanetedeceğimizyeniCumhuriyetbekçilerininbubilinçleyetişmesiamacıyla 23 Nisanlar, önemlibirervesiledir.
Milletimizevebütünçocuklarakutluolsun.Sağlıkla kalın.

412 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • Maslow Hiyerarşisi ve DijitalleşmeMaslow Hiyerarşisi ve Dijitalleşme Bir dijital göçmen açken internete girmeyi pek öncelikli bir eylem olarak değerlendirmez. Ama bir dijital yerli için acıktığında internete girip yemek siparişi vermek mutfağa gitmekten […]
  • Çoşku ile kutladığımız günlerimizin yeniden geleceği bu bayram elbette sadece Çocuk Bayramı değil, çocuk bayramı olmasının asıl sebeplerinden biri olarak tarihimizin gurur dolu […]
  • Tekalif-i MilliyeTekalif-i Milliye Nedir, bu “Tekalif-i Milliye?” Çiklet gibi çiğniyorlar… Boş,boş bakanlara söyleyeyim, Türkçesi “Ulusal Yükümlülük” tür! Sakarya Nehrini bilir misiniz? Ankara’nın eteklerinden geçer…. […]
  • Yazlık kışlık zamanı… Samhain…Yazlık kışlık zamanı… Samhain… Yazlık kışlık zamanı... Yaz elbiselerimizi bırakıp, kış elbiselerimizi giyeceğiz. Kış başlangıcı 1 Aralık değil, 21 Aralık da değil. Yılı tam ikiye bölen kadim ya da Pagan inançlara […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Mart 2023
P S Ç P C C P
« Şub    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Arşivler