felsefe taşı

YEDİ NESLİN GÜCÜNÜ HATIRLA!

YEDİ NESLİN GÜCÜNÜ HATIRLA!
Nisan 27
10:37 2022

Birçok inanışa göre 7 nesil, KADERİMİZLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİDİR.
7. nesil yaşayacağımız ülkeyi, şehri, yeri belirler. Atalardan gelen bilgiler genler ve memler yoluyla aktarılır.
“Zheti atasyn bilmegen – zhetesiz.”Yedinci nesle kadar şeceresini bilmeyen köksüzdür /şeceresinin yedinci nesline kadar cehalet maneviyattan yoksundur).
“Jeti atasyn bilbegen jeteleme kul bataklıkları” (“Yedi atasını bilmeyen köledir”)Kırgız atasözü
ya da
“Zheti atasyn bilmegen zhetesiz” (Atasını tanımayan cahildir);
“Zheti atasyn bilmegen zhetesiz” (Yedi atasını bilmeyene adam denilmeye lâyık değildir);
“Zheti atasyn, bilgen ul zheti zhurttyn kamyn zher” (Atalarının adlarını bilen, halkına saygı duyar) ;
“Zheti atasyn bilmegen zhetimdiktin belgіsi” (Yedi ecdadın cehaleti öksüzlüğün alâmetidir) ;
“Zheti ata shezhirendi bil, zhetpis eldin tilin bil” (Yedi atayı ve yetmiş ülkenin dilini bilin)
Bir Başkurt atasözü de şöyle der:
“Birinin soy ağacını yedinci nesle kadar bilmemesi,
yetimliğin bir işaretidir.”

Türk kültüründe
astronomik sayılara da bağlı olarak yedi sayısı
önemli olup “yedi kuşak” düşüncesi,
hem şecere geleneği hem de akrabalık bağlarının kurulmasında önemlidir.
Öldükten sonra “üst âlem”e yükselerek
kutsiyet kazanan ataların,
aile bireylerini korumaya devam ettiği inancına dayanan
atalar kültü,
bu bakımdan
yedi ata geleneğine de
kutsal bir nitelik kazandırmıştır.

Buna göre üst âlemdeki ataların
ruhları zorda kalındığında yardım umulan
yahut çeşitli eylemlerle hoşnut edilmeye çalışılan
doğaüstü güçlerdir.
Pek çok parçalanmaya rağmen,
bizler etno-kültürel hafızanın bağışıklığını kaybetmedik.
Bugün bizim “yenimiz unutulmuş eski”dir.

Etnograf Akseleu Seydimbek, “şezhire” kelimesinin
eski Türk kökenli olduğunu
ve “HATIRLA” anlamına geldiğini yazıyor.
“şezhire tuzu” ise “Köklerini hatırla” anlamına gelmekte…
Kazakistanda 16 Mart, Ataları Anma Günü (Shezhire kuni)dür.
Bugün, Kazaklar arasında yedi ata geleneğini sürdürenler,
esas olarak Kazakistan dışında yaşayan göçebe Kazaklardır.
Örneğin, Çin’de yaşayan Kazakların% 70’inden fazlası yedi atalarını bilmektedir
Arap tarihçi Rashida ad-din (1247-1318) şunları yazdı:
“Türkler… yüzyılların derinliklerinden gelen bir geleneğe göre, şezhelerine büyük önem verirler, efsaneler ve efsaneler yoluyla küçük yaştan itibaren çocuklara kendi türleri hakkında bilgi verirler. Bu geleneğe bağlılar ve asla terk etmediler.”
Zheti ata ( kaz. Zheti ata ,
“Yedi büyükbaba”; Kırg . «Семь отцов» , “Yedi baba”; “Yedi ata” dır;
Bir soy kütüğü derleme sistemi (shezhire ) Kazaklar ve Kırgızlar arasında , ayrıca Başkurtlar arasında ( ete byuyn ).
“Jeti ata” ilkesi, yedinci nesle kadar erkek soyundaki atalarının adlarının zorunlu olarak bilinmesini ima ediyordu.
Yedinci kuşağa kadar olan akrabalar
yakın olarak kabul edildi
ve birbirlerinden toplu olarak sorumluydu ;
aralarındaki evlilikler ensestten kaçınmak için yasaktı.
Kazak, Kırgız, Nogay, Altay Türkleri
“yakın akraba evliliği” yapmazlar (dı)
Makedonya Türkleri “7 kuşağa kadar akraba evliliği” yapmazlar.
İnsanlar yedinci kuşağa kadar akraba olarak evlenirse,
ileride çocukları sağlıklı doğmayabilir.
Bu teori şimdi tıbbi olarak da kanıtlanmıştır.
“Jeti ata” bilgisi her Kazak, Kırgız / Türk için asgari gereklilikti.
Kazak shezhireshi,
yalnızca soyağacı değil,
aynı zamanda kendi türlerinin üyelerinin biyografilerini, karakterlerini ve eylemlerini de ezbere biliyordu.

Bir zamanlar, Sigmund Freud
terapide bilinçdışına çok zaman ayırdı.
Avusturyalı psikolog,
bilinçaltının
bir kişiye ait olmadığını savundu
– bu, kendisinden önce yaşayan insanların tüm tarihinin boşaltıldığı bir enerji-bilgi alanıdır.
Psikojenologlar tarafından yapılan son araştırmalar,
ailede “sıkışmış” deneyimlerin etkisini bile doğrulamaktadır.
Atalar kültünün yaşatılmasında
Şamanizm
oldukça önemli işlevlere sahiptir
Ezoteristler hiçbir şeyin iz bırakmadan geçmediğine inanırlar.
Hayatınız, eylemleriniz ve başarılarınız,
gelecek neslin (çocuklar ve torunlar) kaderine kesinlikle damgasını vuracaktır.
Ezoterik Elena Kuzmitskaya,
her nesil ataların hayatımızın belirli bir alanını nasıl etkileyebileceğini anlattı.

Her birimizin arkasında 7 nesil var …
Zira ;
Atalara giderken, ölenlerin ruhları iz bırakmadan kaybolmaz,
7. nesle kadar
onların torunları arasındaki
bilgisel ve genetik bağlantı korunur.

Avestan astroloji geleneğindeki
yedi kuşak ataların kümülatif etkisine “genoskop” adı verildi
ve bu, bireysel bir burçtan önemli ölçüde farklıdır,

Farklı milletler,
Türkler gibi Kızılderililer de
birbirine en yakın kan akrabalarının
7 neslin temsilcileri olduğunu sezgisel olarak biliyorlardı.
Kızılderililer,
gelecek 7 neslin
günah veya görevi kötüye kullanmanın bedelini ödeyeceğine inanıyorlardı.
Birinin vefatından sonra “Ruhu Şad olsun” denilir.
Bu dilek huzur içinde dinmeyen
milyonlarca ruh olduğunu dile getirir.

Bütün ruhlar bugün hayatta olan birilerinin atalarıdır.
Vedik Astrolojide onlara
“Pitra” / Atalar denir.
Vedik astrolojide bir Dosha,
burçtaki olumlu şeylerin meyve vermesine izin vermeyen
zararlı gezegenlerin bir kombinasyonu anlamına gelir.
Huzursuz bir ruh haleflerine birçok soruna yol açabilir.
Astrolojide buna “Pitra Dosha” denilir.
Başlıca etkiler
ailede uyumsuzluk, hapis cezası, sermaye kaybı, itibarın düşmesi, aile üyelerinin zamansız ölümü, iş veya iş kaybı ve çocuksuzluk olabilir.
Yaşlı ebeveynlerle ilgilenmemek, bakmamak da
bunlardan biridir,
Ataların ahını almamak gerekir.
Pitra dosha için başlıca çarelerden biri
ebeveyn ve yaşlılara özen göstermektir.
(Japollarda da Türklerde olduğu gibi
yedi ata inancı ve yaşlılara hürmet vardır)
Pitra Dosh, ataların laneti değildir;
Bu, burcunda Pitra Dosh olan kişinin
ödemesi gereken ataların Karmik borcudur.
Onlar, yalnızca fiziksel yapımızı değil,
bilincimizi de miras aldığımız genetik öncüllerimizdir.

Vedik öğretmen ve guru Dr. Pillai (Dattatreya Siva Baba)
Ruh DNA’mızın bölümlerinin atalarımızdan miras kaldığını açıklar.
Dolayısıyla, düşündüğümüz düşünce türleri ve belirli alışkanlıklar/kalıplar bile
soydan geçen özelliklerdir.
Kişisel karmanız kalıtımla, tüm atalarınızla bağlantılıdır.
Doğuştan ailemize ve atalarımıza derin bir düzeyde bağlıyız.
Antik çağın bilgeleri,
bir kişinin atalarının yedi neslini bilmesi gerektiğine inanıyordu.
Bu, karakterinin birçok özelliğini belirler ve bazı durumlarda kaderin sırlarını ortaya çıkarmayı mümkün kılar.
Her birimizin arkasında sessizce duran
yedi nesil ata ,
muhteşem bir kuşun kanatlarına benziyor.

Çok daha sık olarak, insanlar
kendi atalarının etkisinin “kurbanı” olurlar
ve bazen kendi hayatlarını değil,
genoskop temasının bir varyasyonunu,
atalarının kaderinden hayatın tuhaf aşamalarını yaşarlar.
Bir genoskopun çalışmasını belirleyen birkaç temel kural vardır:
1.Burç tahminleri, hayatınızda neler olup bittiğiyle neredeyse eşleşmiyor. Bu, doğum tarihinin kaderiniz üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gösterir.
2. Ataların kaderinin tekrarı , kalıtsal hastalıkların tezahürü, psikolojik kompleksler ve eski neslin sorunları.
3. Ataların görünür izlerinin tekrarı – benler, doğum lekeleri.
4. Doğum tarihinin ataların doğum veya ölüm tarihi ile çakışması.
5. Prematüre (7 aydan az) veya vadesi geçmiş (10 ay) bir çocuğun doğumu.
6. Bir çocukta dişlerin erken görünümü.
7. Ölü atalarla rüyalar yoluyla iletişim kurma.
Bir kişinin yaşamında yukarıdaki özelliklerden
en az birkaçına dikkat edilirse ,
bireysel kaderinin büyük ölçüde
genoskopa – ataların toplu karmasına bağlı olacağı
tartışılabilir.
Gelişiminde böyle bir kişi
bilinçsizce atalarının kolektif karmasının etkisine yönelecek
ve kendi bireyselliğini ortaya koyması
çok zor olacaktır

Atalarınızın kim olduğunu biliyor musunuz?
İsimleri neydi, başlarına ne geldi?
Şu anda bir soy ağacı doldurmanız istenseydi, kaç nesli hatırlardınız?
Uygulama gösteriyor ki insanların %90’ı
büyük büyükanne ve büyükbabalarının isimlerini
neredeyse hiç hatırlamıyor
ve ne yazık ki hayatları hakkında çok az şey söyleyebiliyorlar.
Ama ideal olarak,
bir kişi atalarını yedinci nesle kadar tanımalıdır!
“Aile” kelimesinin iki bileşenden oluşmasına şaşmamalı:
“Yedi” ve “Ben”

Atalarını tanıma ve onurlandırma geleneği,
önceki nesiller tarafından iyi biliniyordu
ve zamanımızda tamamen unutuldu.
Bunun neden ve ne için gerekli olduğu anlayışını kaybettik
ve bu nedenle köklerimizle ilgilenmeyi tamamen bıraktık.
Sonuçta, hayatımız buna bağlı!
Ailenin hatırasının soy ağacına girilmesi boşuna değildir.
Ağacın gövdesi kendimizi, yaprakları çocuklarımızı,
kökleri ise atalarımızı simgeliyor.
Şimdi büyük ve sağlıklı yavrular yetiştirdiğinizi
ve ağacınızın güçlü ve güçlü göründüğünü hayal edin.
Ama atalar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorsunuz
ve hiç ilgilenmediniz.
Böyle bir ağacın kökleri nelerdir?
Zayıf, küçük, cansız…
Bir kasırga durumunda, ağacı yerde tutamayacak,
kötü hava koşullarından koruyamayacaklar.
Hayatta olan da tam olarak bu.
Bir kişi geçmişle ilgilenmiyorsa
ve neden atalarını tanıması gerektiğini bile anlamıyorsa,
o zaman klanın yardım ve desteğini,
bazen tüm hayatları kurtaran gücü kaybeder!

Ama sadece bilmek yetmez.
Hayattaki bir kişi ebeveynleri,
büyükanne ve büyükbaba ile
kötü ilişkiler geliştirdiyse,
bu yerde genel enerji akışı engellenir.
Kırgınlık, öfke, nefret,
ailenin gücünün beslenmesini engellemekle kalmaz,
aynı zamanda bu gücü olumsuz ve yıkıcı bir güce dönüştürür.
Doğum lanetlerini mutlaka duymuşsunuzdur?
🎯Bu nedenle, hala hayattalarsa
sevdiklerinizle ilişkiler kurmak
veya öldülerse onları anlamak çok önemlidir.

Ancak atalarınızı tanımanızın
ve onlarla iyi ilişkiler kurmanızın tek nedeni bu değildir
Ölseler bile,
onları iyi düşünerek,
bizi enerjiyle besledikleri
bir doğum kanalı kurarız

Yedi kuşak
insanın yedi enerji merkezini
sembolize eder – çakralar…
Çakraların konumu,
farklı bilinç seviyeleri
ve süptil fiziksellik ile ilişkilidir.
Alt çakralar
esas olarak fiziksel ve sosyal yasalara tabidir.
Yüksek çakralar,
zihinsel varlığın merkezleri olarak kabul edilir,
tabiri caizse, fikirler, kavramlar, görüntüler, titreşimler tarafından kontrol edilirler.

Ailenin 7 kuşağının sırrı: 256 kişi hayatımızı nasıl etkiliyor?
Faravahar soy ağacı
ve onunla ilişkili atalar kültü,
modern İran topraklarında
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın ortaya çıkmasından çok önce ortaya çıkan en eski dinlerden biri olan Zerdüştlüğün
temel ilkesi idi.
Toplamda 7 seviye vardı.

Genoskopta birinci neslin Güneş,
ikinci neslin Ay,
üçüncü neslin Merkür,
dördüncü neslin Venüs,
beşinci neslin Mars,
altıncı neslin Jüpiter
ve yedinci neslin Satürn ile
ilişkili
olduğunu bilmek gerekir.

1. nesil
kendimiziz.
1. nesil kendimiz, başlangıç ​​noktası olarak
“Ben”imiz, Egomuzdur. 7. çakranın enerjisiyle ilişkilidir – Svadhisthana.
1. Nesil , gezegen sistemimizin merkezi,
enerji kaynağı ve yaşamın sembolü olan Güneş ile ilişkilidir
Güneş canlıdır, yani canlıların nesliyle ilişkilidir ve sadece canlılarla değil, aynı zamanda fışkıran enerjisi, parlama arzusu Güneş’e benzetilebilir.
Böylece, her şey kişisel olarak bizimle başlar
– genoskopun yedi adımlı piramidindeki ilk nesil.

2. Nesil
bizim ebeveynlerimizdir – baba ve anne ,
2. nesil 6. çakranın enerjisiyle ilişkilidir – Ajna
duygusal dünyanın oluşumu üzerinde büyük etkisi olan Dünya’nın uydusu olan Ay ile bağlantılıdır
Bir kişinin bilinçsiz, içgüdüsel, refleks tezahürü ,
Ay’ın etkisine, evrelerinin değişmesine ve gece yıldızının burç dairesindeki hareketine tabidir.
Çocuklukta ortaya çıkan her şey: alışkanlıklar, dünyaya doğrudan tutum ve içindeki adaptasyon, duygusal algı
– bunu ebeveynlerimize borçluyuz.
Burçlarında Ay’ın etkisinin hakim olduğu bazı insanlar- duygusal, alıngan, kaprisli, saf, çocuksu.
İkinci kuşağın, babanın ve annenin etkisi, kişiliğin oluşması, topluma uyum sağlama yeteneği için son derece önemlidir.
Çocuklar ve ebeveynler arasındaki genetik ilişki bozulursa,
bir insan yetenekli olsa bile bu dünyaya uyum sağlayamaz.
Akrabalarla engelsiz iletişim olasılığı,
çevremizdeki dünyada doğru kararları bulma yeteneği,
bir çocuğun yaşamının ilk yıllarında
ebeveynlerin doğrudan etkisi altında ortaya çıkar ve oluşur.

3 numaralı nesil,
büyükanne ve büyükbabamızdır – 4 kişi.
5. Çakra Vishuddhi’nin enerjisinin himayesindedirler.
Merkür gezegeni , iletişim, öğrenme ve bilgi alışverişi alanlarından sorumlu olan üçüncü nesil ile ilişkilidir
Büyükanne ve büyükbabalardan itibaren 1 Numaralı Nesil, entelektüel yetenekleri, algılama yeteneklerini, yetenekleri
ve birçok davranışsal özelliği benimser.
Genetik bilginin doğrudan ebeveynlerden değil ,
nesiller boyunca aktarıldığı ortaya çıktı
Doğanın dahilerin çocuklarına dayandığı bilinmektedir.
Büyükanne ve büyükbabalardan herhangi biri
bilim, öğretim, edebiyatla uğraştıysa,
o zaman torunlarda yetenek veya bilimsel yeteneklerin tezahürü beklenebilir , çocuklardan ziyade…

4. nesil
– büyük büyükbabalar ve büyük büyükanneler – 8 kişi.
4. çakra – Anahata’nın himayesindedirler
Bu nesil, uzun döngüsü tam olarak 8 yıl olan bir gezegen olan Venüs’ün göksel himayesi altındadır
Dördüncü nesil, yedi neslin ortası olarak kabul edilir
ve bu nedenle büyük büyükbabalar ve büyük büyükanneler
uyum ve dengenin koruyucuları olarak kabul edilir.
Aşk, yaşam sevinci, maddi mallara bağlılık gibi kavramlar
Dürüst emekle kazanılan veya miras alınan maddi değerlerin güçlendirilmesi ve çoğaltılması gerektiğine inanılır
4. neslin ataları zenginse, onların soyundan gelenlere
para kazanma yeteneği verilecek,
ancak günah işlediler ve haksız bir şekilde maddi zenginlik aldılarsa, bu günah yalan olacaktır.

Nesil No. 5
– büyük-büyük-büyükbabalar ve büyük-büyük-büyükanneler – 16 kişi.
3. çakra – Manipura’nın himayesindedirler.
Beşinci nesil, irade, enerji, tutku, kazanma, hedefe ulaşma yeteneğinin hamisi olan Mars gezegeni ile ilişkilidir
Mars harekete geçme dürtüsüdür.
İrade, enerji, tutku olmadan insan hayatta hiçbir şey başaramaz. Askeri niteliklerin, kararlılığın, eyleme hazırlığın torunlara iletildiği Mars neslindendir
İrade eksikliği, korkaklık veya gaddarlık, motivasyonsuz saldırganlık, 5. neslin atalarının günahkarlığının bir devamı olabilir.

6. Nesil,
büyük büyükbabalarımızın ebeveynleridir – 32 kişi vardır.
2. çakranın – Svadhisthana’nın himayesindedirler .
Altıncı nesil, güç, otorite, maneviyat ve dünya görüşü gezegeni olan Jüpiter ile ilişkilidir.
32 numara, her biri bir totem olarak temsil edilir
ve sembolik olarak 32 dişten biri olarak temsil edilir.
Erken kaybedilen dişler,
bu nesille olan bağın yıkımından bahseder.
Bu, yalnızca zamanın bağlantı zincirinin kesintiye uğramadığı,
aynı zamanda gerçek nesillerin bağlantısının,
tarihsel bağlantının da kesintiye uğradığı anlamına gelir.
Altıncı kuşağa göre,
bir kişi ile ulusal bir manevi ve dini egregor (diğer Yunanca ἐγρήγορος “uyanık”) arasında,
insanların düşünce ve duyguları tarafından oluşturulan
ve bağımsız bir varoluş kazanan görünmez bir bağlantı kurulur.
Altıncı neslin ataları, devasa toplu egregor güçleri içerir.,
onlar bizim için geleneklerin, emirlerin,
gerçek bilgi ve öğretilerin aktarımı zincirindeki bağlantı halkaları haline gelebilirler

7 numaralı nesil,
büyük büyükbabalarımızın büyükbabalarıdır – 64 kişi vardır.
1. çakranın – Muladhara’nın himayesindeler .
Hayatta kaderimize hükmederler, kaderimizi etkilerler.
Zamanda bizden en uzak olan nesil ,
Dünya’dan en uzak olan Satürn gezegeni ile ilişkilidir
Uranüs, Neptün, Plüton ve diğer gök cisimleri
insan gözüyle görünmez kalır
ve 8., 9. ve 10. nesillerin atalarının bir insan üzerindeki etkisi neredeyse fark edilemez.
Bu 7 nesil önce yaşayan atalardan onların DNA’larının %1’inden daha azını miras almamızın bir sonucu olarak açıklanır.
Yedi kuşak önce, DNA’nızın %1’inden daha azının herhangi bir atadan gelmiş olması muhtemeldir.
Ancak 7 No’lu kuşak en ciddi nesildir.
Senaryolar psişemizde o kadar “mühürlü” ki,
bu neslin bazı olumsuz programlarını kırmak en zor şey…

“64” sayısı,
Plüton’un sayısı olan “10”a eşittir
64 kişi sayılara göre sıralanırsa şöyle olur:
6+4 = 10 -˃ 1+0 = 1 – Tekrar birinci nesil.
Böylece yedi kuşaklık aile çemberi kapanmış olur.
Ailenizle ilişkilerinizi geliştirmek için
öncelikle her kişinin adını, hayatını ve kaderini bilmeniz gerekir.

Nesiller arası travma nedir?
Çözümlenmemiş toksik stres travma yaratır.
Çözülmemiş travma, çözülene kadar
birçok kuşaktan geçebilir.
Özenli bir çevrede yaşamak,
travmayı iyileştirmenin
ve aynı zamanda nasıl yaşayacağını
ve ebeveynlik yapmayı öğrenmenin
en önemli yoludur.
Travmaya bağlı üç davranış vardır:
öfke, kaygı ve depresyon.
Bu davranışlar nesiller arası aktarılabilir…
Davranışlarımız
genellikle çözülmemiş mevcut veya nesiller arası travma ile bağlantılıdır.

Ebeveynlere dış benzerlik
Bir çocuk babaya benziyorsa,
atalarıyla daha güçlü bir genetik bağa sahip olduğu anlamına gelir
ve daha çok anneye benziyorsa,
o zaman ailenin birçok probleminden kurtulmuş,
seçiminde daha bağımsız olduğu düşünülür.

Soy ağacınızı bilmek
sadece tarih için değil,
geçmişimizin doğrudan bir yansıması
ve devamı olan hem şimdi hem de gelecekte
daha iyi yol alabilmek için gereklidir.
Atalar hakkında mümkün olduğunca çok şey bilmek ,
kendi yaşam yolunu seçmek isteyen
her insanın görevidir.
Ataların erdemleri , torunların yararınadır
ve bireyin doğru gelişimini seçmek için
mükemmel bir örnek olabilir.
Soy ağacımızdan
ataların çözülmemiş sorunları ve günahları hakkında bilgi, hatalarını tekrar etmekten
ve tüm Ailenin olumsuz karmasını ağırlaştırmaktan kaçınmaya yardımcı olacaktır.
Her ne kadar tüketici kültürümüzde,
temelde sürdürülebilirlik devrimini başlatan
şu anda yaygın olan
“Yedi Nesil” çevre dostu ürünler markası ile tanısak da
YEDİ NESİL çok daha kapsamlı bir kavramdır
Türk kültüründeki tabiat kültleri içinde
atalar kültü,
merkez
konumda olup,
diğerleri ise onu tamamlayıcı durumdadır
ve bizim
bugün yaptıklarımız da
yedi kuşaktan çocuklarımızı etkileyecektir.

1.789 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • Yıl döngüleriYıl döngüleri Bu yıl sınıf arkadaşlarım arka arkaya 50 yaşlarını dolduruyorlar. Size yine kadim bir bilgi. Yıl döngüleri vardır demiştim, 7, 9, 11 ve 12 yıllık döngüler. Ama Sirius'un 49.9 yıllık […]
  • Sen Ne Yapıyordun?Sen Ne Yapıyordun? Teknoloji destekli ilerleme insan zekasını geriletiyor mu? Peki dümene yapay zeka geçtiğinde tablo nasıl dönüşecek? Teknoloji insan zekasını geriletiyor mu? Bilimsel bir araştırmaya […]
  • Devreler YasasıDevreler Yasası Devreler yasası var mı? Var. 12 yıllık devreler en genel kabulü görür, Doğu astrolojisi de bu bilgiyi destekler. Bazı öğretilere göre devreler 11, bazılarına göre 9, ve daha az sayıda […]
  • Kırkından Sonra Başlar HayatKırkından Sonra Başlar Hayat Platon'a sormuşlar; -İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan davranışı nedir? Yanıt vermiş büyük filozof: - Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Temmuz 2024
P S Ç P C C P
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Arşivler