felsefe taşı

“Yanmak Gerek!” Derken…

“Yanmak Gerek!” Derken…
Temmuz 30
13:09 2022

YANMAK GEREK’ derken….
Sindirim sistemi sadece yiyecekleri sindirmez, yemek ve içmekten daha fazlasıdır. Ayurvedik Tıbbın temel taşlarından biri olan ‘SİNDİRİM, YAŞAMIN KABULÜ ve ÖZÜMSENMESİ’ dir. Aynı zamanda olayları akışına bırakma yeteneğimizle de ilgilidir – Detoksifikasyon…
Haberleri her açtığımızda, işe gittiğimizde, biriyle konuştuğumuzda, vücudumuzdan tüm duyguları – korku, endişe, heyecan, öfke, öfke, mutluluk ve daha fazlasını – sindirmesini isteriz.
Sindirim sistemi bu düşünceleri her gün işler. Sindirim, yaşamın tüm yönlerini – yiyecek ve içecek, deneyimler, anılar ve duyusal izlenimler – işleme yeteneğimizle ilgilidir.
Beden ve zihin, her gün işlemek için yüzlerce şeye maruz kalır.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Sindirimi desteklemek için
5 duyunun her birini dengelemek
ve güçlendirmek hayati önem taşır.
Tüm duyular
(gözler, kulaklar, burun, ağız ve cilt) yoluyla duyusal girdileri alırlar
ve daha sonra insan sistemi içinde reaksiyonlar yaratırlar.
Bu reaksiyonlar
biyokimyasal, fizyolojik, fiziksel,
zihinsel, duygusal, davranışsal veya ruhsaldır.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Ayurvedik olarak Düşünce,
‘Zihinsel Sindirim’ olarak geçer.
Hatta psikolojik olarak da tekrarlayan düşünceler
‘Zihinsel geviş getirme’ olarak değerlendirilir.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Amerikalı bir psikiyatrist ve sinirbilimci olan
Stephen Porges’in dediği gibi,
” Fizyolojimiz duygularımızdır ”
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Duygu olarak deneyimlediğimiz enerjinin
miyofasyal sistemimizde depolandığını
ve fizyolojimiz aracılığıyla ifade edildiğini biliyoruz.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Geleneksel Çin tıbbında (TCM),
duygular ve fiziksel sağlık yakından bağlantılıdır.
Kadim Taocu felsefeye göre,
kelimenin tam anlamıyla duyguları sindiririz.
Sağlığa ve şifaya yönelik bu entegre zihin-beden yaklaşımı,
duyguların
vücudun sağlığını etkilediği
ve bunun tersinin de olduğu dinamik bir döngüde çalışır.
Her duygu bir iç organla ilişkilidir
ve bir duygu çok yoğun olduğunda,
o organın düzgün çalışma yeteneğini etkiler.
Bunun nedeni,
her duygunun
vücuttaki enerji dolaşımını ve yönünü ( Qi )
farklı, ancak öngörülebilir şekillerde etkilemesidir.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Yani Duygularımız zihinsel olduğu kadar
fiziksel olarak da yaşanıyor.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Elbette duygular doğal ve sağlıklıdır – “iyi” veya “kötü” değildirler.
Bununla birlikte,
dengeli, bastırılmış veya aşırı olabilirler.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
TCM’de, bir duygu bastırıldığında
ve hatta tekrar tekrar veya uygunsuz bir şekilde (bağlam dışı) deneyimlendiğinde,
vücutta eşleştirilmiş iç organıyla ilişkili fiziksel semptomlar olarak kendini gösterebilir.
Aynısı tersi için de geçerlidir:
Bir organın Qi’sinin (enerjisinin) fiziksel işleyişi bozulursa,
o organın eşleştirilmiş duygusu olarak kendini gösterebilir.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Sindirim ateşi ve zehirli atık:
AGNİ ve AMA
Agni ve ama sürekli bir savaşa girerler, ileri geri:
agni yükseldiğinde, ama’yı yakar
ve ama yüksek olduğunda, agni’yi boğar.
🔥🔥🔥
Ayurvedik tıpta
beden ,
daha geniş evrenin bir mikrokozmosudur
ve beş elementle temsil edilir.
🔥🔥🔥
Agni, Sindirim ateşidir.
yiyecek ve fikirler gibi
kaba ve ince öğelerin metabolizmasından sorumludur
Ayurveda’da, insan zihin-beden sisteminin bütünleştirici/sindirim kapasitesi olan Samana Vayu adı verilen özel bir enerji türü vardır . Samana Vayu’nun enerjisi,
yediğimiz yiyeceklerden besinleri sindirmemizi
ve emmemizi sağlayan şeydir
Bu “vayu”,
“agni”yi ( Sindirim ateşi/ Arınma ateşi) kontrol eder.
Aynı zamanda yaşam deneyimlerimizi sindirmekten
sorumlu olan güçtür.
Başka bir deyişle,
yiyeceklerden besin almanızı sağlayan aynı güç,
hayattan rızık almanızı sağlar.
🔥🔥🔥🔥
Ateş,
sindirim sisteminde sindirim enzimleri olarak,
tiroid bezinde ısı üreten hormon tiroksin olarak
ve hatta zihinde zeka olarak tezahür eder.
Böylece sindirim, sıcaklık düzenlemesi ve düşünce süreçleri
Ateş elementinin işlevleridir.
🔥🔥🔥🔥
Dengesiz agni’nin nedenleri şunlardır:
çok fazla yemek,
soğuk yiyecek veya içecekler,
eski veya işlenmiş yiyecekler,
kötü yiyecek kombinasyonları,
soğuğa ve rüzgara maruz kalma,
aşırı aktivite,
endişe ve stres &
🔥🔥🔥🔥
Ayurveda’ya göre, herkesin vücudunda
yalnızca fiziksel materyali (gıda, toksinler, bakteriler) değil,
aynı zamanda zihinsel materyali (duyumlar, deneyimler ve düşünceler) işleyen
agni adı verilen süptil bir sindirim ateşi vardır.
Agni’nin birincil işlevi,
sindirim, emilim, asimilasyon ve dönüşümdür.
yiyecek ve duyumları enerjiye dönüştürür
🔥🔥🔥🔥
Maharishi Ayurveda’ya göre,
sindirim enzimleri ve metabolik süreçler,
Sanskritçe’de kaya agni adı verilen bir ateşe benzetilir.
Yiyecekleri ne kadar iyi sindirdiğimiz, agni’mizin gücüne bağlıdır
Ve kaya agni
vücudun doku ve hücrelerindeki agni’yi (metabolizmayı) da etkilediğinden,
sindirimdeki herhangi bir bozulma
tüm fizyolojimizi etkiler.
🔥🔥🔥🔥
Ayurveda’ya göre,
tüm hastalık semptomlarının temel nedeni,
zayıf metabolizma veya sindirim ateşinden kaynaklanmaktadır.
🔥🔥🔥🔥
Her bireyin tüm sağlığı ve mutluluğunun,
sindirim sistemimiz olan kaya agni’mizin gücüne
ve işleyişine bağlı olduğunu söyleyebiliriz.
Aslında, ayurveda’nın ana uzuvlarından biri ,
tüm zihin-beden sistemine
sağlık ve mutluluk getirmek için
kaya agni’yi dengelemekle ilgilenen
kaya chikitsa olarak adlandırılır.
Dolayısıyla
hem yiyeceklerin
hem de ruh halimizin
sindirimimiz üzerinde etkisi vardır
ve tersine sindirimimizin gücü de ruh halimizi etkiler.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Yedi duygu,
mutluluk (sevinç), öfke, endişe (düşünme), keder, üzüntü, korku ve şok
aşırı olduklarında
esas olarak sağlığı etkilese de,
bazı insanlar duygu eksikliğinden dolayı hastalanabilirler .
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Duyguları deneyimlemek
ve duygusal istikrar,
iyi bir zihinsel sağlığın temel taşlarıdır.
Duygu kelimesinin kendisi
Latince emovere kelimesinden gelir
– hareket etmek.
Duygular bizi harekete geçirir.
Onlar eylem ve dikkat çağrısıdır.
Duygular hareket halindeki enerjidir.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Ayurveda’ya göre duygularımız,
zarafete, vahye ve hatta rahatlığa giden güçlü kapılar olabilir
Duygularımız,
ancak “hissetmeyerek” veya aşırı tepki vererek
doğal hareket etme eğilimlerini kısa devre ettiğimizde
bir sorun haline gelir.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Duygularımız bastırılmadan
doğru bir şekilde kanalize edildiğinde
kendini anlamanın güçlü bir aracı haline gelebilirler.
🔥Çok güçlü veya çok zayıf duygular,
fiziksel ve zihinsel bozukluklara yol açabilir.
Örneğin, aşırı derecede mutluysanız mani gelişebilir,
ancak yetersiz bir neşe duygusu
psikosomatik bozuklukları tetikleyebilir.
Aşırı öfke
kalp damar hastalıklarına, felçlere ve diğer hastalıklara yol açabilir; eksik ise yaşam için motivasyon eksikliği ile sonuçlanır.
Çok fazla üzüntü depresyona yol açacaktır,
ancak üzüntü az ise, dayanıklılık eksikliğine neden olacaktır.
Yedi duygu, aşırı olduklarında esas olarak sağlığı etkilese de,
bazı insanlar duygu eksikliğinden dolayı hastalanabilirler .
Duyguları deneyimlemek ve duygusal istikrar,
iyi bir zihinsel sağlığın temel taşlarıdır.
Çok güçlü veya çok zayıf duygular, fiziksel ve zihinsel bozukluklara yol açabilir.
Örneğin, aşırı derecede mutluysanız
mani gelişebilir,
ancak yetersiz bir neşe duygusu
psikosomatik bozuklukları tetikleyebilir.
Aşırı öfke
kalp damar hastalıklarına, felçlere
ve diğer hastalıklara yol açabilir;
eksik ise yaşam için motivasyon eksikliği ile sonuçlanır.
Çok fazla üzüntü depresyona yol açacaktır,
ancak üzüntü yetersizliği, dayanıklılık eksikliğine neden olacaktır.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Duygular,
her biri vücutta karşılık gelen bir element
ve organla ilişkilendirilen beş temel duyguya indirgenir:
Karaciğer ile öfke
böbrek ile korku
kalp ile sevinç
Akciğer ile üzüntü ve keder
Dalak için endişe
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
İnsan sadece fiziksel bir beden değil,
aynı zamanda
enerji, düşünce ve duygulardır.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Psikologlar arasında , özellikle kronik, uzun süreli veya tekrarlanan istismardan kaynaklanan travma durumlarında,
vücudun bastırılmış duygular için
bir tür sünger olduğu fikrini destekleyen teoriler vardır.
Uzun süreli, bastırılmış veya aşırı duygular hastalığa neden olabilir.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Bu sebeple Ayurvedik vurgu,
duyguları verimli bir şekilde 🔥işlemek 🔥üzerinedir.
Duygular, dışımızda olup bitenlere karşı içsel tepkilerdir.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Duygularımız için
çözüm veya yeterli ifade bulamadığımızda,
bunlar içsel “Ateş” üretir: iltihap…
Yangın yayılır
ve Çin tıbbında doku hasarı demenin yolu olan
“ateş toksinleri” yaratabilir.
Enflamasyon bir organdan diğerine geçebilir
ve duyu organlarına yayılarak
yolu boyunca vücut dokusunu yakabilir.
Ateş ayrıca zihni ve ruhu bozarak
uykusuzluğa, sinirliliğe ve olumsuzluğa yol açar.
Ateş, en şiddetli haliyle, “iç organ ajitasyonu”
denilen bir durum yaratabilir.
Kişilik bozuklukları ve ağır akıl hastalığında kendini gösterir.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
TCM, Kalbi
merkezi bir işlemci olarak görür.
Bilincin, zihnin, Qi’nin, hislerin ve duyguların
geçmesi gereken
toplanma yeri olarak hizmet eder.
🔥🔥🔥
Ayurvedik görüşte, kalp ve zihin yakından bağlantılıdır.
Bu bağlantı zayıfladığında sorunlar ortaya çıkar.
İlginç bir şekilde,
Hindistan’da uygulanan ve uygulanan bütüncül bir tıbbi sistem olan
Ayurveda’da
kalp,
bilincin “koltuğu” olarak kabul edilir.
Usta Ayurvedik kaynak metin,
Charaka Samhita ,
” hridaye chetana sthanam ” der .
Çevirisi, “bilincin yeri kalptir” anlamına gelir.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Ayurveda’ya göre,
duygusal kalpte
duygusal izlenimler (zihinsel ama) hissederiz.
Buna sadaka pide denir
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Ayurveda’ya göre , zayıf sindirimin sonucu ,
Sanskritçe’de çiğ , sindirilmemiş veya pişmemiş anlamına gelen
AMA adı verilen bir şeydir.
‘ Toksik yük’ kavramının gerçekten önemli hale geldiği yer burasıdır.
🙁 Sindirmediğimiz, işlemediğimiz her şey
sonunda içimizde toksik bir yük oluşturur.
Zehirli yük ,
sadece son on yılda çok odaklandığımız diyet ve çevreden değil ,
birçok yerden geliyor.
🔥🔥🔥
Ayurveda’ya göre,
Toksik yük,
yaşam tarzı ve rutinler, diyet, alan ve çevre, iş ve ilişkiler tarafından yaratılır.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Ayurvedik temizlik,
sadece sindirim fonksiyonunu sıfırlamak,
sindirim sistemi astarını onarmak
ve lenfatik sistemi detoks etmek için değil,
aynı zamanda kendi kendine sorgulama teknikleriyle
zihinsel ve duygusal amayı gidermek için de tasarlanmıştır.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Duyguları metabolize edememek,
sindirilmemiş yiyecekler kadar
toksik kalıntı üretir.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Aslında, bastırılmış öfke, uzun süredir devam eden üzüntü ve kalıcı suçluluk,
çoğu insan için fiziksel sindirim sorunlarından daha zayıflatıcıdır.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Ayurvedik doktorlar
tıpkı fiziksel beden gibi
duygusal bedenimizi de temizleyebileceğimizi söylüyor.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Bedenlerimizin konuşulmayan sesine gitmeliyiz..
Yani kalbimizin bir köşesinde taşıdığımız
tüm o geçmiş bagajlar, acılar, kayıplardan kurtulabiliriz.
Bu işleme
Srotomukha vishodhanam adı verilir.
🔥🔥🔥
Srotomukha vishodhanam ,
duygularımızın özgürce akmasına izin verme eylemidir.
Çoğumuz duygularımızı hissetmekten korkarız,
gözyaşlarımızı ve güvensizliklerimizi saklarız,
bu yüzden birikirler ve tıkanıklık oluştururlar.
Negatif duyguları fark edip bırakabiliriz
büyümemize yardımcı olanları da tutabiliriz.
🔥🔥🔥
Ayurvedik doktorlar buna “duyguların suyu “diyor.
Duygularınızı olgunlaşana kadar hissedin
ve hayatın temel derslerini öğrenmek için onları sıkın diyorlar.
Abhisyandhan ,
duyguların kristalleşmesi
veya sıvılaştırılmasıdır.
Tuz veya şekerin güneşte erimesi gibi
duyguyu akışkan hale getirir .
Bu, derin doku çalışması, kuvvetli masaj
veya bir yoga asana ile yapılabilir
– bu, duygularınızın
akıcı hale gelmesine yardımcı olacaktır
🔥🔥🔥
Bir terapistle çalışarak ya da üzücü bir film izleyerek de…
Vrudhi kirliliği artırmak anlamına gelir.
Psikolojik düzeyde,
duygular
serbest bırakılmadan önce kışkırtılmalıdır.
“Her gerçek ikinci sefer, ilkinden kurtuluştur.” JL Moreno
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Yoga, nefes alma ve meditasyonun
ayrıca nöroplastisiteyi arttırdığı,
beyin dalgası düzenini değiştirdiği
ve temizleyicinin onları olumsuz zihniyetlere kilitleyen
istenmeyen davranış kalıplarını
bırakmasına izin verdiği gösterilmiştir
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Kalp, huzurlu ve koşulsuz sevgiyi uyguladığında
en sağlıklıdır.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Duygusal esneklik lastik bir bant gibidir
– esnek bir kişi
olumsuz duygular tarafından ne kadar gerilirse
veya çekilirse çekilsin,
orijinal durumuna geri dönme yeteneğine sahiptir.
Esnek ve Dayanıklı insanlar
acı, üzüntü, hayal kırıklığı ve keder gibi zorlu duyguları
dağılmadan deneyimleyebilirler.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
“Ne yersen osun” sözünü hepimiz duymuşuzdur.
Ve bu tam olarak doğru değil.
Çünkü Sen yediğin şey değilsin;
yukarıda belirttiğim gibi
sen ne sindirirsen osun.
🔥🔥🔥
Bu sadece yemekle ilgili değil
Pek çok insanın sadece diyetlerindeki yiyecekleri değiştirerek kendilerini daha iyi hissetmemesinin
nedeni,
ağzın
sadece insan sistemine giriş kapısı olmasıdır.
Başka birçok giriş kapısı vardır
– bilinçli olarak algılayamadığımız enerji düzeyinde
beş duyu ve daha binlercesi…

473 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • Sınırsız Gücümüz Hayal mi?Sınırsız Gücümüz Hayal mi? Albert Einstein, "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere." sözü ile hatırlanır. Fizik ile ilgili olarak yaptığı devrimsel öngörülerin büyük kısmı bilimsel […]
  • Büyüsünü Yitiren DünyaBüyüsünü Yitiren Dünya Akademik ve entelektüel (?) çevreler haricinde adem evladı moderniteye (modernizm farklı kavram) sırtını döndü: Akılcılık, bilimsel düşünce, metafiziğin dışlanması (seküler yaklaşım) […]
  • Sorgulamaya Devam…Sorgulamaya Devam… Lise'de kutsal kitapları, erken dönem Türk ruhçuluğu kaynaklarını, doğu kaynaklarının az bir bölümünü ve ezoterik ve tasavvufi bazı metinleri okumuştum. Tabii ki sonraki okumalarımda […]
  • İzafiİzafi Doğa'nın en belirgin zıtlıklarındandır; "sıcak" ve "soğuk"... Siyah ve Beyaz, Gece ve Gündüz gibi zıt... Temmuz ayında gözeneklerinizden ter fışkırır sıcaktan... Üzerinizdeki herşeyi […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Mayıs 2024
P S Ç P C C P
« Nis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Arşivler