felsefe taşı

Egodan Bıktım…

Egodan Bıktım…
Aralık 31
11:53 2023

Onun gibi “Egodan bıktım” diyerek Ruhsal Egoya toslayabiliriz!
Bu Manevi plato, çok tehlikeli bir tuzak…
Manevi ego , kişinin maneviyat, anlam veya yaşamdaki amaç arayışıyla kendini çok fazla özdeşleştirmesidir.
__”Ego, her şeyi kendi kullanımına, hatta maneviyata dönüştürebilir.” diyor Chögyam Trungpa da.
Psikologlar, ruhsal uygulamalar yoluyla meydana gelen kendini geliştirmenin, insanların ruhsal inançlarını, uygulamalarını ve deneyimlerini önlemek için kullanmaya çalıştıkları “Ben aydınlandım ve sen değil” sendromuna ve ruhsal baypasa yol açabileceğine dikkat çekiyor.
Bu sadece başkalarına kendini göstermek isteyen ruhani bir ego…
Manevi kostümünü satın alan, İncil, Kuran okuyan, evlerini azizlerin, Buda’nın, Tibet çanlarının vs resimleriyle dolduran, her cuma mesajlar gönderen
insanlar var…
Maneviyata sahip oldukları fikrine göre davranmaya başlayan
ancak
bu kavramın esiri olarak
sürekli göze sokmaya çalışan insanlar…
Bu “sözde-aşkınlık” ve manevi narsisizm verilere yansıyamasa da
örneğin hac selfisi , namaz , hatim videosu paylaşanlar gibi
Instagram’da vs neden bu kadar çok yoga pozu fotoğrafı var
diye de düşündürüyor ne yazık ki…
Birçoğu, yogiler tarafından değil,
pazarlamacılar tarafından öğretilen egzersizden
daha aydınlatıcı değildir.
Öğretmenin mala, dhoti kullanması ve bindi takması
ve ara sıra Sanskritçe konuşması,
onun derin yogik gerçekleri
bilinçli ve dönüştürücü bir müfredata nasıl entegre edeceğine dair
bir fikri olduğu anlamına gelmez.
Maneviyat teşhirci veya rekabetçi değildir.
Rekabet etmeden, kontrol etmeden, manipüle etmeden veya bir gerçeği sürdürmeden
bizi olmamıza ve düşünmemize yol açan maneviyat,
bizi tümüyle bağlayan bir maneviyattır.
Bu, Manevi plato,
egomuzun
ruhsal bilginizle özdeşleştiği
ve kalbinizde alçakgönüllülük yerine
gurur ve kibir yarattığı zamandır
Tüm bu manevi yollar, uygulamalar ve kavramlar
egonun kölesi olduğunda,
bu manevi egonun da doğuşudur…
Manevi ego,
tüm egoların en zırhlısıdır.
Gerçekten kırılması en zor olan kabuktur.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Egonun çok iyi kamufle edildiği kostümlerden biri “ruhani ego”
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Hintli filozof Sri Aurobindo’nun belirttiği gibi:
“[Arayıcı] her an, egonun aldatmacalarına
ve kendilerini
her zaman Işık ve Gerçeğin tek kaynağı
olarak gösteren
ve onlara ilahi formların bir taklidini alan
yanıltıcı Karanlığın Güçlerinin pusularına
karşı
uyanık bir gözle ilerlemelidir.”
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
“Seçildiklerine” inanan
ruhsal arayışçılar
Narsist olabilir.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Kişilerin dikkatli ve alçakgönüllülükle adım atılması tavsiye edilir.
Plato terimi,
“nispeten istikrarlı bir dönem veya koşul.”
ve Ruhsal platolar fiziksel platolar gibidir.
Bunlar doğal, normal ve gereklidir.
Çoğu insan için,
çok fazla manevi kitap okuduktan,
düzinelerce sağlıklı yaşam dersine katıldıktan
ve çok sayıda inzivaya gittikten sonra
bu egoyu birikmeye başlar.
Aradıkları öğretmen, koç, akıl hocası, guru vb. unvanları
aldıktan sonra
durum daha da kötüleşir.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
İşte kaygan eğim
tam da burada yatmakta :
Günlük yaşamlarımıza uygulamadan
maneviyat hakkında
teorik olarak ne kadar çok öğrenirsek,
manevi inançlarımızda
benmerkezci olma olasılığımız o kadar artar.
Bu durum,
pek çok sözde manevi Guru’nun
en büyük egolardan bazılarını taşımasını açıklar.
Manevi ego,
koyun postuna bürünmüş bir kurt gibi,
yargılamanın,
dini dogmanın
veya başkaları üzerinde sahte bir ahlaki üstünlük duygusunun arkasına saklanabilir.
Manevi bir ego herkesin başına gelebilir
Ne yazık ki,
bu heyecan bazılarında kibir ve bildiğimizden daha fazlasını bildiğimize inanma
duygusuna yol açar.
En kötüsü
bu kibir,
düzgün bir şekilde ele alınmadıkça, gelecekteki
tüm mistik ve ruhsal büyümeyi durdurur.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Birçoğumuz egomuzla bir aşk-nefret ilişkisine sahip olsak da,
bunun önemli bir ruhsal role hizmet ettiğini unutmamak gerekir.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Amerikalı Budist yazar Thanissaro Bhikkhu,
sağlıklı, işleyen bir egonun
uyanış yolunda
çok önemli bir araç olduğunu öğretir.
Bir egoya sahip olmak,
kendi gücünüze inanmak demektir
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Sorun ego değil
– biz onu düşmanımıza çeviriyoruz…
Sorun ego değil;
benlik illüzyonudur.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Kendimiz hakkında kurduğumuz fikirler sabittir.
Çoğu insan eleştiriye aşırı tepki verir
çünkü ‘itibar’larını
idealize edilmiş tek bir özellik üzerine
inşa etmişlerdir
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Ego güdümlü insanlar
bu yüzden sürekli savaşlara girerler
– kim olduklarının
kırılgan fantezisini korumak isterler.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
İşin komik yanı,
bizden başka kimsenin satın almadığı bir imajımızı
korumak için savaşıyoruz.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
En büyük düşmanınız egomuz değil
içsel algımızdır.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Egoyu
Düşmandan Dosta çevirmemizin önemi
belirtilir.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Benlik yanılsaması,
kim olduğumuza dair
gerçekçi olmayan bir vizyona sahip olmanın ötesine geçer.
Bu görüntüye
sonsuza kadar bağlı kalmak istiyoruz.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Psikologlara göre, egomuz olmasaydı
akıl hastası olurduk.
Bilinçdışı ile bilinç arasında aracılık etmesi için ona ihtiyacımız var.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Ego, acılarınızın çoğuna neden olur,
ancak sizi daha fazla acıdan da kurtarabilir.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Egonuzla olan ilişkiniz
bir düşmana ya da bir müttefike dönüşebilir.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Olumlu olarak,
bize yaşam amacımızı gerçekleştirmemize yardımcı olan
ve karmamızı geliştirirken
dünya ile eşsiz ruh armağanlarını paylaşmamıza izin veren
farklı bir kişisel kimlik verir.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Sağlıklı bir ego
olumlu sonuçlar yaratabilirken,
sağlıksız bir ego
gerçeğe karşı kör ederek
tüm bu pozitifliği tersine çevirebilir,
Olumsuz olarak,
ego
bizi bedenlerimizle, düşüncelerimizle ve duygularımızla aşırı özdeşleşmemizi sağlar,
şişirilmiş egodur.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Başkalarına ne öğrenmeleri
ve nasıl yaşamaları gerektiği konusunda
talimat verdiğini zanneden mistikler,
minnetle kaynaşmış bir alçakgönüllülük duygusu bir kez daha geri gelene kadar
ruhsal gelişimlerini düzleştirirler.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Bir kişinin
yeniden büyümeye hazır olduğunun işareti,
mistik kişinin ruhsal olarak ilerlemek için Ruhsal Telafi Yasasını anladığında gelir.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Bu yasa diyor ki ,
ruhsal olarak bir yere varmak için,
yalnızca başkalarına hizmet için enerji vermemiz gerekmiyor,
aynı zamanda
bizi engelleyen şeylerden de vazgeçmeliyiz.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Bir noktada,
bu manevi egomuzu
bir kenara bırakamazsak,
ruhsal büyüme azalır.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Manevi gelişimin temelinin,
her zorluğa ruhsal gelişim ve genişleyen farkındalık olarak bakabilmeyi içeren Teslimiyet Yasasına dayandığı belirtilir.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Bu durum bir aydınlanma değildir.
Zira Ego ölümü ile sembolize edilen
bu durumla tamamen zıttır.
Ego ölümü ,
gerçekte tanımladığınız şeyler
olmadığımızın
farkına varmamızdır
ve zihnimizde yarattığımız
“ego” ya da benlik duygusunun
bir uydurma olduğunun…
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Çünkü idealize edilmiş benliğimizi bıraktığımızda özgür oluruz.
‘Çocuklar gibi olmak’ tan kastedilen de budur.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Egosuzluk, egodan değil,
illüzyon benliğinden
kurtulmak anlamına gelir.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Zira Benliklerin gerçek olmadığı fikri
din ve öğretilerde
oldukça yaygın bir anlatıdır.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Panzehir:
‘Egoyu Düşman Olarak Görmeyi Bırakmak’
gibi görünüyor…
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Oysa burada tam tersi
bir ego şişkinliği hali vardır
Müslüman Sufilerin fena (‘imha’)
Zen Budistlerin satori
ve Ortaçağ Yahudi kabalistlerinin
‘ölüm öpücüğü’
adını verdikleri
Egonun Ölümü,
Jung psikolojisinde ,
psişenin temel bir dönüşümünü ifade eden
psişik ölüm
ile eşanlamlı bir terim kullanılır.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Ölüm ve yeniden doğuş mitolojisinde,
ego ölümü,
Joseph Campbell’ın Kahramanın Yolculuğu mitolojisi üzerine yaptığı araştırmasında tanımlandığı gibi ,
kendini teslim etme ve geçiş aşamasıdır.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Kendimizi sevmek, imajımızı değil.
Bütünlüğümüzü kabul etmek
– hem iyi hem de kötü.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Ego da biziz
ve biz ruhuz, biz madde ve enerjiyiz.
Bunların hiçbiri doğru ya da yanlış değil, hepsi biziz.
Işık ve karanlık. Beden ve ruh.
“Manevi ego” ya da egonun kılıklarından biri,
kişinin kendi egosunu bir kenara bırakmaya çalışmasıyla
görünür hale gelir…
Oysa Ego da biziz …
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Gerçek öz sevgi,
başkalarının da öz sevgiyi hissettiğini
takdir etmek…
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Tasavvuf ideolojisi,
egoyu yok etmeye değil,
ilahi talimatlar yardımıyla
kontrol altına almaya çağırır.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Hinduizm’de ego,
dünyanın çarpıtılmış bir algısı olarak görülür.
Ve egonun kendisi kötü değildir,
ancak doğru ya da yanlış yorumlanabilir.
Bhagavad Gita ,
egodan kişiliğin temeli olarak bahseder.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Budistler ,
benlik yanılsaması ile başa çıkmanın
panzehiri olarak
egosuzluğu tavsiye eder.
Zira Budizm’e göre ego,
ıstırabın ve özgürlük eksikliğinin
ana kaynağıdır.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Çoğu insan egosuzluğu
egodan kurtulmakla ilişkilendirir.
Ancak bu bir yanlış anlamadır
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
– kararlarımızı ve davranışlarımızı yönlendirmek için
ego esastır.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
“Ruhsal Atlama”,
çözülmemiş duygusal sorunlarla yüzleşmekten kaçınmak için
manevi fikirleri
ve uygulamaları kullananları
tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Ego ölümünü
ruhsal yolculuğumuzun
“Kutsal Kâsesi” olarak çerçevelemek,
bu tuzağı da barındırır:
Ruhsal baypas .
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Terim, John Welwood tarafından
“çözülmemiş
duygusal sorunlar, psikolojik yaralar ve tamamlanmamış gelişim görevlerinden kaçınmak
veya kaçınmak için
manevi fikirleri ve uygulamaları kullanma eğilimini” tanımlamak için icat edildi.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Egomuzdan kaçmak yerine
onunla yüzleşmeliyiz.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Egodan değil,
kim olduğunuz yanılsamasından kurtulmalıyız.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Asıl arayış egoyu silmek değil…
Onunla bu şekilde özdeşleşmeden
daha iyi çalışmasını sağlamaktır.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
‘Usta’ / Üstat
aslında bir ruhani öğretmen için
oldukça yanlış bir unvandır.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Gerçek bir manevi öğretmen,
ilahi olanın
ve hizmet etmekle görevlendirildiği insanların hizmetkarıdır.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Gerçek gurular,
kendisine hiçbir zaman
bir guru ya da nitelikli bir ruhsal şifacı
demezler,
tıpkı
ışık işçisiyim, koçum ya da meleğim, kanalım, seçilmişim & demeyecekleri gibi…
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Aslında yollarımızdaki en ölümcül virüs,
“geldiğimize”,
“aydınlandığımıza”
veya bir şekilde
ruhsal olarak
diğerlerinden üstün olduğumuza inanmaktır.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Ve Ego sadece narsist olmakla kalmayıp
aynı zamanda tam gelişmiş
bir Tanrı Kompleksi geliştirebilir.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
En yaygın ruhsal ego tuzaklarından
bazıları arasında ;
〰️Aşırı entelektüelleştirici maneviyat,
〰️Dogmatik inançlara sahip olmak.
〰️İnsanları korkutmak için manevi jargon kullanmak,
〰️Başkalarını “daha ​​az uyanık”, “uykuda”, “bilinçsiz” olmakla yargılamak,
〰️Aşırı pozitiflik maskesi takmak,
〰️Özel manevi başarıları aşırı derecede tanıtmak,
〰️Bir “Mesih kompleksine” sahip olmak &
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
New Age hareketi,
bilincin keşfedilmesine yol açan faydalı araçlar sunarken
ve manevi birliği teşvik etmek için olabildiğince çok inancı barındırmak için evrensel hoşgörü vaat ederken,
kör inançların enjeksiyonu,
eleştirel düşüncenin aşınması
ve hatta adeta yeni bir dini platformun oluşturulması ile
bu nevi
Yeni Çağ Narsistlerini / Spiritüel Korsanları da yarattı…
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Maalesef birçok insan
ruhsal bir ego geliştirdi
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Kendi kurtarıcımız olmak yerine
hala birinin gelmesini bekliyoruz.
Bu,
narsistin
bizi
transa sokarak bize yaptığı şeydir
Işığımız parıldadığında,
güveler ortaya çıkar.
Peçeyi getirirler ve bizi onunla boğmaya çalışırlar.
Farkında olsunlar ya da olmasınlar,
bu insanlar usta manipülatör,
Sabotajcıdırlar…
Enerji vampirleri gibi
enerjisini yüksek enerjili insanlardan alan insanlar var.
Bu kişilere genellikle narsist denir.
Dualiteye ve hepimizin içinde
bazı narsist eğilimlerin olduğuna inanıyorum.
Gerçek narsistlerle ilgili olan şey,
kendilerindeki bu davranışları
engellemek için
gerekli işi yapma yeteneğinden
yoksun olmalarıdır.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Ve elbette, ruhsal olarak çalışmak ,
şifacılardan
ve ruhsal düşünce liderlerinden öğrenmek
ve öğrendiklerinizi uygulamaya koymak için
egomuzu bu biçimde şişirmeyen
daha münzevi
daha mütevazı
yollar olsa gerektir…

552 kez okundu
Paylaş

İlginizi Çekebilir

  • Bağımlılık İlişkilerinden KurtulmakBağımlılık İlişkilerinden Kurtulmak İnsanların aralarındaki grift ilişkilerde herkes diğerleri ona göre davransın ister. Sosyal ihtiyaçların karşılıklı giderilmesi teorisine göre ihtiyaçların değiş tokuşu gibi egosal […]
  • Babanın oğluna nasihatı – “İnsan değişebilir mi?”Babanın oğluna nasihatı – “İnsan değişebilir mi?” Güzel bir yaz sabahı, sabahın erken saatleriyle bir baba ve oğlu güneşin doğumunu seyrediyorlardı Çeşme sahilinde. Güneşi selamlıyorlardı bir Yoga üstadı gibi. Çevrelerinde olup biteni […]
  • ArmutArmut Peyami Safa’nın çok sevdiğim bir sözü vardır. Şöyle der Safa: "Yaşlanarak değil yaşayarak tecrübe kazanılır, zaman insanları değil armutları olgunlaştırır." Doğruluğunu defalarca […]
  • Motosikletle Kutsal Dağa YolculukMotosikletle Kutsal Dağa Yolculuk 7 - 8 yıldır Himalayaları, Nepal ve Tibet kültürünü yakından tanıyorum. Dünyanın bu coğrafyasına çeşitli vesilelerle defalarca gittim, bütün zorluklarına ve tehlikelerine rağmen her […]

Sosyal Medyada Takip Edin

Üye Olun

Yazarlar

Kategoriler

Takvim

Temmuz 2024
P S Ç P C C P
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Arşivler